Het verkoopproces

Laten we direct met de deur in huis vallen: uw bedrijf verkopen is niet iets dat u dagelijks doet. Zoals u wellicht begrijpt komt er veel kijken bij dit intensieve proces met complexe materie. Een bedrijfsoverdracht neemt doorgaans 9 tot 12 maanden in beslag. Dan passeren zaken de revue die nieuw en complex zijn, die gelijktijdig dermate belangrijk zijn dat u deze stappen op de juiste manier doorloopt.

Laten we direct met de deur in huis vallen: uw bedrijf verkopen is niet iets dat u dagelijks doet. Zoals u wellicht begrijpt komt er veel kijken bij dit intensieve proces met complexe materie. Een bedrijfsoverdracht neemt doorgaans 9 tot 12 maanden in beslag. Dan passeren zaken de revue die nieuw en complex zijn, die gelijktijdig dermate belangrijk zijn dat u deze stappen op de juiste manier doorloopt.

Hoe zit het verkoopproces in elkaar?

Deskundige hulp is hierin welkom. Laat u bijstaan door professionele overnameadviseurs die u van begin tot eind ontzorgen. Met als uitgangspunt: voor u het beste resultaat bewerkstelligen.

Een overnameproces of verkoopproces bestaat altijd uit een aantal vaste stappen. Deze fasen van het proces worden altijd in dezelfde volgorde doorlopen. De invulling en uitkomst echter, die is bij ieder overnametraject verschillen. Van kennismaking tot closing, we nemen u nu mee in alle fasen van een bedrijfsverkoop.

Weten wat mijn bedrijf waard is? Direct contact opnemen

1. Kennismaking en oriëntatie

Om een verkoopproces succesvol af te leggen is het zaak elkaar goed te leren kennen. In deze fase leggen wij als Adagium onze werkwijze uit, schetsen we het volledige proces en wat er allemaal op u afkomt. Daarnaast is dit hét moment voor u om uw plannen, wensen en voorwaarden met ons te bespreken. Op welke termijn wilt u verkopen? Waar ligt uw ambitie ten aanzien van zowel u als uw onderneming? En: hoe staat uw bedrijf er momenteel voor?

Een belangrijk aspect tijdens dit moment: voelt het voor u vertrouwd om ons als begeleidende overnameadviseur in te schakelen? Deskundigheid is waardevol in het traject, maar kijk ook zeker naar de persoonlijke klik. In een verkooptraject speelt emotie namelijk altijd een rol van betekenis. Er staat veel op het spel, dan moet u vertrouwen hebben en kunnen bouwen op uw adviseurs.

2. Waardebepaling van uw bedrijf

Het is voor elke ondernemer interessant te weten, maar bij de start van een bedrijfsoverdracht is het een sterk vertrekpunt. Wat is uw bedrijf waard? Deze kennis geeft inzicht in de huidige staat en toekomstige verwachtingen van de onderneming. Deze indicatieve waarde wordt aan de hand van enkele vastgestelde rekenregels bepaald door een Registor Valuator.

Om hier een gerichte en kloppende waarde voor te kunnen berekenen is het essentieel inzicht in uw onderneming te krijgen. Daarbij maken we de vergelijking met andere bedrijven in uw sector. En wat zijn de toekomstverwachtingen van uw bedrijf en hoe verhouden deze zich tot de andere spelers in de markt? Weet uw bedrijf bijvoorbeeld waar de winst gemaakt wordt en hoe ziet de toekomst van de winstontwikkeling eruit?

Deze waardebepaling dient objectief uitgevoerd te worden. Deze marktwaarde geeft een indicatie hoe uw bedrijf ervoor staat. U kunt aan de hand van deze waarde ook besluiten diverse verbeteringen door te voeren die de waarde van uw bedrijf zullen vermeerderen. Onze adviseurs zullen u hier gericht over informeren. De waarde van uw onderneming helpt vervolgens ook de juiste verkoopstrategie te bepalen. Hoe beter het inzicht in uw bedrijf, hoe beter het betrokken team kan onderhandelen over de verkoopprijs en voorwaarden.

3. Bepalen van verkoopstrategie

Aan de hand van de inschatting van belangstelling uit de markt in combinatie met de wensen vanuit u als verkoper bepalen we onder meer of er ingezet wordt op een gerichte benadering van kandidaat-kopers of de openstelling van de verkoop voor eenieder die belangstelling heeft. Ander aspect dat vooraf afgestemd wordt is de wijze waarop een potentiële koper zijn interesse dient te uiten: brengt hij een bod uit of is er vooraf een prijs dan wel prijsrange bekend?

De marktomstandigheden hebben een behoorlijke invloed op de verkoopstrategie. In die zin is het enigszins vergelijkbaar met de huizenmarkt. Daarnaast weten wij als overnameadviseurs middels onze ervaring welke strategie het best past bij de actuele ontwikkelingen in de markt. Het kan voorkomen dat we onze cliënt mee dienen te nemen in onze visie.

4. Informatiememorandum en geheimhouding

Een verkoopmemorandum of informatiememorandum is een concrete weerspiegeling van de belangrijkste gegevens van uw bedrijf. Dit biedt potentiële kopers het inzicht waarop zij kunnen bepalen of zij interesse hebben in het overnemen van uw bedrijf. Het memorandum beschrijft uw onderneming en levert de input voor de koper om zijn berekening van de waarde te maken. Dit bevat dus meer dan enkel de jaarrekeningen. Hierin is ook een projectie opgenomen van verwachten resultaten.

U informeert enkel serieuze kandidaat-kopers over dit memorandum. Deze potentiële koper tekent een geheimhoudingsverklaring voordat hij dit verkoopmemorandum ontvangt. Dit is gebruikelijk binnen overnameprocessen en wordt geregeld door uw overnameadviseur.

5. Zoektocht kandidaat-kopers

Een belangrijk onderdeel is het vinden van potentiële kopers, en uiteindelijk de daadwerkelijke koper. Hierin vormt uw eigen netwerk natuurlijk een sterke bron van om uit te putten. We zoeken daarnaast ook buiten de directe referenties. Vanuit ons eigen (internationale) netwerk zoeken we mogelijk geschikte kopers.

Het vinden dan de juiste kandidaat is een zoekproces dat op voorhand lastig is in te schatten hoe lang dit duurt. Belangrijk uitgangspunt is hierbij dat de kandidaat voldoet aan uw wensen en eisen, die we op voorhand geformuleerd hebben. Overige zaken waar we een koper op selecteren:

 • De kandidaat wil en kan een goede prijs betalen.
 • Weet de toekomst van het bedrijf in goede banen te leiden.
 • Is helder, duidelijk én betrouwbaar.

Letter of Intent (intentieovereenkomst)

Zodra er voldoende vertrouwen is bij de koper en u als verkoper over het maken van een deal, is er een basis gelegd voor een intentieovereenkomst of Letter of Intent (LOI). De LOI is het voorlopige koopcontract dat de basisafspraken bevat die de uiteindelijke deal vormgeeft en bevat:

 • De kern van de deal: wat wordt er precies overgedragen?
 • De prijs of prijsrange: de hoogte en de betaalafspraken;
 • De timing van de deal: wanneer vinden de vervolgstappen, waaronder het Due Diligence onderzoek, plaats?
 • De positie en het vervolg voor de eigenaar;
 • De belangrijkste contracten zoals bijvoorbeeld onroerend goed zaken;
 • Ontbindende of opschortende voorwaarden voor bijvoorbeeld financiering of gevoelige zaken die partijen nog moeten uitzoeken/uitonderhandelen;
 • De voorwaarden ten aanzien van geheimhouding en wie kosten betaalt die gemaakt worden.

De exacte invulling van een intentieovereenkomst hangt af van hoe beide partijen dit willen invullen. Vanzelfsprekend wordt dat tijdens deze fase van het verkoopproces afgestemd.

7. Financiering

U wil als verkoper van uw bedrijf weten of de beoogde koper kapitaalkrachtig genoeg is om de aankoop te volbrengen. Om zeker te weten dat de koper voldoende draagkracht heeft wordt een kandidaat-koper hierop beoordeeld. De meeste kopers dienen zich te laten financieren. Vaak vormt het realiseren van een passende financiering een essentiële ontbindende voorwaarde in het verkooptraject. Wat regelmatig voorkomt is dat verkopers bereidt zijn mee te financieren in de overname, mits er veel vertrouwen is in de kandidaat-koper.

8. Due Diligence onderzoek

Een due diligende onderzoek, of boekenonderzoek, biedt de kandidaat-koper de gelegenheid om uw onderneming goed te toetsen of het geschetste perspectief in het informatiememorandum ook overeenkomt met het eigen onderzoek. Een koper wil immers zekerheid over hetgeen hij koopt. Als verkoper is het zaak openheid te geven en mee te werken om alle vragen vanuit de kopende partij te beantwoorden en inzicht te geven. Wij begeleiden u van begin tot eind in dit boekenonderzoek, dat vaak tijd en aandacht vraagt.

U dient als verkoper alle verstrekte informatie zorgvuldig te documenteren. Dit boekenonderzoek is voor de koper hét moment informatie te verzamelen, hij of zij kan namelijk niet met terugwerkende kracht een claim doen op de zaken die onderzocht zijn in het Due Diligence onderzoek.

9. Koopovereenkomst

Alle voorwaarden en afspraken die tussen koper en verkoper gemaakt worden, leggen we vast in een koopovereenkomst (Share Purchase Agreement). Hierin zijn de voorwaarden opgenomen voor het leveren van het bedrijf, vaak op basis van aandelen. Het is zaak dat alle afspraken zorgvuldig beschreven staan, dat gaat dus vele malen verder dan enkel de verkoopprijs. Het feitelijk overdragen van de onderneming wordt formeel gemaakt bij de notaris. Overige zaken rondom de overdracht kunnen zonder de notaris geregeld worden.

 

Belangrijk bij de afronding van de deal is de afspraak over hetgeen dat na de overdracht nog

als risico achterblijft bij u als verkoper. De koper wil immers een aanspraak maken op de aansprakelijkheid voor zaken die anders zijn dan op het moment van de verkoop voorgespiegeld. Belangrijke voorwaarden hierin zijn: de termijn waarop geclaimd kan worden, de hoogte van de claim en de wijze van zekerstelling door de verkoper zodat hij een eventuele claim kan blijven betalen. Het vastleggen van deze voorwaarden is onontbeerlijk, het gaat immers over veel geld en geluk.

10. Interne en externe communicatie

Gedurende het overnameproces wordt verwacht dat het verkooptraject geheimgehouden wordt. Behoudens enkele vertrouwelingen, dient het stilgehouden te worden. Gevoelige informatie kan de deal namelijk onverhoopt beïnvloeden. Pas nadat de handtekeningen gezet zijn is het raadzaam familie, medewerkers en overige betrokkenen in te lichten. De geheimhouding is over het algemeen lastig maar noodzakelijk om de rust te bewaren, dagelijkse business niet te beïnvloeden en geen impact te hebben op de bedrijfsoverdracht.

Nadat alle direct betrokkenen zijn ingelicht kan de deal extern gecommuniceerd worden. Door hierin helder te communiceren brengt u rust in de markt en bij u als verkoper. Belangrijk is wel om deze communicatie zorgvuldig samen te stellen, in overleg met de koper.

Een succesvol verkoopproces

Vanuit onze jarenlange ervaring kunnen we stellen dat iedere stap in het verkoopproces bijdraagt aan een succesvolle bedrijfsoverdracht. Er spelen vaak grote belangen bij het overdragen van uw onderneming. Voor uzelf en uw familie, voor uw medewerkers en klanten. U heeft het bedrijf immers merendeels zelf opgebouwd.

In de praktijk blijkt ook dat ieder overnametraject anders verloopt. Er is geen blauwdruk waarmee op voorhand is te voorspellen hoe het uitpakt. De besluitvorming en het doorlopen van alle stappen uit het verkoopproces vraagt specifieke kennis van bedrijfsovernames. Neem daarom altijd een vertrouwenspersoon in de arm en laat u begeleiden door een kundige overnameadviseur. Team Adagium helpt u uiteraard graag verder!

Dit zeggen onze klanten

Eerste indicatie: waarde bedrijf berekenen

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf? Op basis van een aantal kerngegevens kunnen wij u inzicht geven in een indicatieve waarde. Onze waarderingstool en bijbehorende waarderingsrapport geven u een eerste richtlijn in wat uw bedrijf waard is.

Ik wil weten wat mijn bedrijf waard is
Waarde bepaling bedrijf | Adagium

Plan een vrijblijvende kennismaking

  Wilt u graag meer weten over uw bedrijf verkopen?

  Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Neem gerust contact met ons op. Dan bekijken we samen de mogelijkheden voor deskundige begeleiding verkooptraject.

  Contact opnemen
  Bedrijf kopen - Bedrijf verkopen - Internationaal verkopen - Adagium Bedrijfsoverdrachten