Blog

Dit staat er in een informatiememorandum

Home Kennisbank Dit staat er in een informatiememorandum

Zodra u als ondernemer serieus werk wil maken van een bedrijfsverkoop, is het opstellen van een informatiememorandum een veel gebruikt startpunt. In dit document legt u als verkopende ondernemer alle belangrijke informatie vast over de onderneming. Met als doel om een potentiële koper inzicht te geven in uw bedrijf. We leggen uit hoe een informatiememorandum over is opgebouwd.

Waarom een informatiememorandum?

Wanneer u uw onderneming wil verkopen, dient het bedrijf onder de aandacht gebracht te worden bij mogelijke kopers. Dat kan door kandidaten rechtstreeks te benaderen of door uw onderneming vrij op de markt te brengen. In beide gevallen wilt u uw bedrijf op een goede manier presenteren waarin kandidaat-kopers direct alle relevante informatie kunnen inzien. Vandaar dat een informatiememorandum uitkomst biedt.

Het geeft kopers de gelegenheid om uw bedrijf te leren kennen. Dankzij dit memorandum kunnen zij bepalen of zij interesse hebben in een overname. Alle data in het verkoopmemorandum vormt het uitgangspunt voor een verder vervolg van het verkoopproces. Wanneer kopers serieus interesse hebben kunnen zij op basis van het memorandum een bieding uitwerken.

Een realistisch beeld van de onderneming

Als verkopende partij wilt u natuurlijk een beeld schetsen dat zo rooskleurig mogelijk is. Vanuit de gedachte dat dit meer kandidaten en mogelijk een hogere verkoopopbrengst kan opleveren. Niet is echter minder waar. In een informatiememorandum wilt u juist een realistische weergave geven. Eventuele konijnen komen in dat geval later in het proces altijd uit de hoge hoed. U doet er dus goed aan om eerlijk te zijn. Wel wilt u uw bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk presenteren. Maar houdt daarin altijd de realiteit in het oog. Benoem bijvoorbeeld ook de verbeterpunten van uw onderneming en laat zien waar kansen liggen. Een koper vindt het namelijk interessant als er verbetermogelijkheden zijn. Daardoor kan de koper eerder waarde toevoegen en zijn investering terugverdienen.

Als verkoper heeft u een informatieplicht, waarbij het uw taak is om kandidaat-kopers volledig en correct te informeren over uw bedrijf. De informatie moet dermate toereikend zijn dat een potentiële koper op basis van het memorandum in staat is om een bieding uit te brengen.

Deze punten staan in een informatiememorandum

Hieruit bestaat het memorandum:

  • Introductie
  • Samenvatting
  • Bedrijfsinformatie
  • Bedrijfsactiviteiten
  • Interne analyse: uw organisatie
  • Externe analyse: de markt
  • Cijfers
  • Prognoses

Introductie

In de introductie van het informatiememorandum wordt altijd algemene informatie opgenomen. Hierin worden het bedrijf, het management daarvan en eventuele aandeelhouders benoemd. Net als de overname adviseur die bij het verkoopproces betrokken is. In de inleiding wordt duidelijk geschetst wat de redenen zijn om dit verkoopmemorandum op te stellen.

Een memorandum wordt altijd pas uitgereikt nadat er overeenstemming is bereikt over de geheimhouding vanuit de kandidaat-koper. Er wordt in alle gevallen een geheimhoudingsverklaring getekend. Daarnaast wordt er in de inleiding ook een disclaimer opgenomen. Hierin staat beschreven wie er verantwoordelijk is voor het verstrekken van de bedrijfsgegevens (en wanneer blijkt dat dit onjuist is).

Samenvatting

In de management samenvatting staan alle belangrijke gegevens vermeld die mogelijk van invloed kunnen zijn voor het voorbereiden en uitbrengen van een bieding. De financiële gegevens worden globaal gepresenteerd alsmede de belangrijkste argumenten om de onderneming te kopen. Hier worden de sterke punten en kansen uitgelicht. Dit is wederom een belangrijk onderdeel om uw bedrijf zo sterk mogelijk te presenteren.

Bedrijfsinformatie

In de basis wordt in dit hoofdstuk alle belangrijke bedrijfsinformatie gedeeld. Denk hierbij aan de naam, KvK-nummer, historie en juridische structuur. Maak een overzicht van deze structuur en geef bijvoorbeeld aan welke vennootschappen en fiscale informatie relevant is bij een overname. Wat is de fiscale positie van het bedrijf? Hoe zijn de aandelen verdeeld? En welke gevolgen heeft de verkoop op de fiscale positie?

Bedrijfsactiviteiten

Vanzelfsprekend is het zaak om alle bedrijfsactiviteiten te omschrijven. In welke markt(en) bent u actief? Hoe is de omzet opgebouwd en wie zijn de belangrijkste klanten en leveranciers? We raden hierbij in veel gevallen aan om waar mogelijk gegevens anoniem te houden om zo geen waardevolle informatie over klanten of leveranciers te delen met concurrenten. Vaak bestaan kandidaat-kopers namelijk uit concurrenten.

Interne analyse: uw organisatie

In dit hoofdstuk brengt u alle mensen in kaart die belangrijk zijn voor de onderneming. Wie zitten er in het managementteam en wie zijn key-medewerkers? Beschrijf ook hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Noem alle relevante namen en rugnummers. Ook hierbij is het doel dat een potentiële koper een goed beeld krijgt van hoe de lijnen lopen. Daarbij is het belangrijk dat het bedrijf in mindere mate afhankelijk is van u als ondernemer en dat het grotendeels zelf kan opereren. Zonder u aan het roer. We beschreven dat al eerder in dit artikel over het verkoopklaar maken van uw onderneming. Belangrijk om het verkoopproces te vereenvoudigen én de verkoopopbrengst te maximaliseren.
In dit hoofdstuk beschrijft u ook de huisvesting: hoeveel locaties, hoeveel vierkante meters, eventueel aangevuld met (huur)contracten en bijbehorende kosten. Benoem daarnaast ook de volledige inventaris, machines en faciliteiten. En vermeld de bijbehorende overeenkomsten en investeringen.

Cijfers

De financiële gegevens behoren tot de kern van het verkoopmemorandum. Deze cijfers bepalen namelijk voor een groot deel hoe de onderneming ervoor staat. Hierin doelen we onder meer op balansen, resultaatrekeningen en de cashflow van het bedrijf. Deze informatie gebruikt de koper om zijn bieding op te baseren. In het memorandum wilt u als verkoper een beeld schetsen dat berust op de waarheid. Als verkoper wilt u het liefst cijfers presenteren die stabiliteit en/of groei laten zien.

Prognoses

Een belangrijke indicator voor het succes van een bedrijfsoverdracht ligt in de toekomstverwachtingen. Een bedrijf kan er op dit moment nog zo goed voor staan, maar als de prognoses voor de toekomst slecht zijn zal dit een koper afschrikken. Vandaar dat het in de voorbereiding op een bedrijfsverkoop belangrijk is om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat de verwachte resultaten voor de onderneming zijn. Welke winsten verwacht u de komende jaren? En hoe staan de kasstromen er dan voor? Hoe zit het met schulden? Zitten er grote investeringen aan te komen? Zijn er langlopende contracten met leveranciers afgesloten? Enzovoorts. Resultaten uit het verleden zijn één ding, maar de potentie richting de toekomst is vele malen interessanter.

Start uw bedrijfsoverdracht met een informatiememorandum

Een informatiememorandum, of verkoopmemorandum, is dus een essentieel document om een bedrijfsoverdracht tot een succes te brengen. Het is dan ook van groot belang dat dit document nauwkeurig wordt opgetuigd. Schakel hiervoor een bedrijfsovernamespecialist in die de kennis en kunde in huis heeft om dergelijke trajecten te begeleiden. Een goede voorbereiding is het halve werk, een cliché dat in dit geval écht waar is. Onze adviseurs geven u graag persoonlijk en onafhankelijk advies, gericht op u en uw onderneming.

Wilt u meer tips over bedrijfsoverdrachten? Lees bijvoorbeeld dit artikel waarin we 5 no go’s beschrijven voor fusies en overnames. Natuurlijk leggen we ook uit wat u wél moet doen.

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl