Waardebepaling bedrijf

Balans in koop en verkoop

Waardebepaling bedrijf? In de voorfase van een bedrijfsovername komen allerlei vragen in beeld. Een belangrijke vraag hierbij is wat de waarde van uw bedrijf is. Het bedrag is namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan de financiële prestaties van uw bedrijf, de markt waarin u actief bent en de toekomstverwachtingen.

Balans in koop en verkoop

Waardebepaling bedrijf? In de voorfase van een bedrijfsovername komen allerlei vragen in beeld. Een belangrijke vraag hierbij is wat de waarde van uw bedrijf is. Het bedrag is namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan de financiële prestaties van uw bedrijf, de markt waarin u actief bent en de toekomstverwachtingen.

Inzicht in de
bedrijfswaarde

De waardebepaling bedrijf

Als u overweegt om uw bedrijf te verkopen is het essentieel om de waarde ervan te kennen. Een nauwkeurige waardebepaling geeft u een realistisch beeld van wat u kunt verwachten bij de verkoop en helpt u bij het bepalen van een eerlijke verkoopprijs. Wij hebben een Register Valuator in dienst die meekijkt bij elke bedrijfswaardering. Daarnaast vergelijken we de waarderingen met zowel de benchmark als onze eigen deals. Het resultaat? Een accurate waardebepaling van uw bedrijf.

Denkt u aan de verkoop op middellange termijn? Dan is het mogelijk om een waardebepaling – als nulmeting – uit te voeren. Op die manier weet u waar u aan toe bent en hoe u uw ambities realiseert. Wij helpen u de waarde van uw bedrijf te optimaliseren en bieden u de handvatten voor de aankomende jaren. Vervolgens gaat u over tot een daadwerkelijke bedrijfsverkoop.

Ik wil een volledige waardebepaling Whitepaper over Waardering

Eerst een indicatieve waarde?

Wilt u direct een eerste richtlijn van wat uw bedrijf ongeveer waard is? Dat kan door onze waarderingstool in te vullen. U ontvangt in een rapport de waarde indicatie van uw onderneming. Gebaseerd op enkele variabelen, ontstaan vanuit relevante marktgegevens en marktrapporten.

We delen de indicatieve waarde en leggen uit hoe die tot stand is gekomen. Daarbij delen we gerichte aanbevelingen en vervolgstappen. U kunt daardoor uw onderneming voorbereiden op een verkoopproces en sturen op waarde creatie.

Wat is de indicatieve waarde van mijn bedrijf?
Waarde bepaling bedrijf | Adagium

Elke waardebepaling is maatwerk

Elk traject is maatwerk. Wij kijken namelijk naar de waardedrijvers van uw onderneming en hoe deze zich in combinatie met de marktontwikkelingen richting de toekomst gaan ontwikkelen. Alleen dan weet u hoe u de waarde van uw onderneming nog verder kunt optimaliseren. 

  • We starten bij het verzamelen van belangrijke basisinformatie, zodat we een goed beeld krijgen van uw onderneming. We besteden o.a. aandacht aan de bedrijfsactiviteiten en de interne processen van uw bedrijf.
  • We analyseren bedrijfseconomische en financiële cijfers. Hierbij moet u denken aan jaarcijfers en boekhoudkundige verslagen. Hierdoor krijgen we een beeld van de financiële inkomsten en uitgaven.
  • Maar uw bedrijf staat niet stil. Daarom kijken we ook naar de doelstellingen en prognoses voor de toekomst. De waarde van de onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door terugverdienmogelijkheden die een overnamekandidaat heeft op zijn investering.
  • Bij dit laatste moeten we dan ook rekening houden met de investeringsverwachtingen. Zijn er investeringen nodig voor het op peil houden of uitbreiden van uw productiecapaciteit en wat is de invloed daar op uw financiële situatie?
  • Voor alle bovengenoemde punten geldt dat we bij de waardering een goede onderbouwing dienen te geven van de risico’s. Denk hierbij aan crediteurenrisico’s, risico’s op de afzetmarkt of aan de inkoopzijde van uw onderneming. Ook financiële risico’s en valutarisico’s kunnen een rol spelen.

Kortom; het is voor zowel u als ondernemer als voor andere betrokkenen van groot belang dat aan de hand van herkenbare uitgangspunten inzicht wordt gegeven in de factoren die de waarde van uw bedrijf bepalen. In een rapportage wordt de bedrijfswaardering duidelijk onderbouwd.

Een blik op de toekomst

Bent u benieuwd naar de huidige waarde van uw onderneming met het oog op een toekomstige verkoop? Of wilt u weten hoe u in de komende jaren uw onderneming verkoopklaar kunt maken en daarmee de waarde van uw onderneming kunt optimaliseren? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Ons ervaren team van experts staat klaar om u te begeleiden bij het bepalen van de huidige waarde van uw bedrijf. Door een grondige analyse van uw financiële situatie, bedrijfsprestaties en marktomstandigheden, maken wij een realistische schatting van de waarde van uw onderneming. Hierbij houden we rekening met zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren die de waarde beïnvloeden.

Eerste indicatie: waarde bedrijf berekenen

Benieuwd naar de waarde van uw bedrijf? Op basis van een aantal kerngegevens kunnen wij u inzicht geven in een indicatieve waarde. Onze waarderingstool en bijbehorende waarderingsrapport geven u een eerste richtlijn in wat uw bedrijf waard is.

Ik wil weten wat mijn bedrijf waard is
Bedrijf kopen - Bedrijf verkopen - Internationaal verkopen - Adagium Bedrijfsoverdrachten