Blog

Een Letter of Intent (LOI) bij een bedrijfsovername

Home Kennisbank Een Letter of Intent (LOI) bij een bedrijfsovername

Binnen de wereld van bedrijfsovernames is de term ‘Letter of Intent’ een bekend begrip. Maar wat betekent dit precies? En hoe wordt het gebruikt in een bedrijfsoverdracht? Het is in feite een intentieovereenkomst. Zoals een voorlopig koopcontract bij de aankoop van een huis. In dit artikel duikt Frank Schuurmans, overnameadviseur Adagium, daar dieper in.

Wat is een Letter of Intent?

Frank vertelt: “Een Letter of Intent (LOI) staat ook wel bekend als intentieovereenkomst. Het is een document dat bij zakelijke transacties gebruikt wordt, waaronder dus bedrijfsoverdrachten. Hierbij worden de belangrijkste voorwaarden en afspraken vastgelegd tussen de betrokken partijen. Dit is in de fase voordat de formele overnameovereenkomst opgesteld en ondertekend wordt. Daarmee vormt de LOI een intentieverklaring waarbij beide partijen officieel vastleggen dat ze voornemens zijn om een bedrijf over te dragen. In elke bedrijfsoverdracht vormt de Letter of Intent de basis voor de verdere onderhandelingen in het overnameproces. En helpt het om de definitieve overeenkomst op te stellen.”

Welke punten worden opgenomen in een Letter of Intent?

Frank: “De Letter of Intent is in de eerste plaats een officieel document waarin alle gegevens nauwkeurig vastgelegd dienen te worden. Denk hierbij aan de namen en details van de koper en verkoper.” Andere zaken die in het document opgenomen worden zijn:

 • Beschrijven van de beoogde transactie: beschrijf hierin het type overname en het betreffende bedrijfsonderdeel dat wordt overgedragen.
 • Opnemen koopvoorwaarden: leg de beoogde prijs en betalingsvoorwaarden vast, inclusief aanbetalingen, financieringsopties en andere relevante regelingen.
 • Onderzoekstermijn: de koper krijgt de gelegenheid om een Due diligence onderzoek uit te voeren. Beschrijf wanneer deze periode plaatsvindt.
 • Vertrouwelijkheid informatie: neem in de LOI een clausule op die de vertrouwelijkheid van alle informatie waarborgt gedurende de onderhandelingen.
 • Uitsluitingen en voorbehouden: willen de koper en verkoper bepaalde voorbehouden of uitsluitingen vastleggen? Leg dit dan nauwkeurig vast in de LOI. Denk hierbij aan activa of verplichtingen die niet bij de deal behoren.
 • Bepaal de bindendheid: een Letter of Intent is in de basis niet juridisch bindend. Stem af en noteer in welke mate het bindend is.

Is een Letter of Intent een juridisch bindende overeenkomst?

“Daar kunnen we duidelijk over zijn. Een Letter of Intent is per definitie geen bindende overeenkomst”, legt Frank uit. “Het is uitsluitend bedoeld om de basisvoorwaarden voor de totstandkoming van de bedrijfsoverdracht vast te leggen. Daarmee is het géén definitieve juridische overeenkomst. De officiële koopovereenkomst (Share Purchase Agreement) wordt aan het eind van het overnametraject opgesteld en ondertekend bij de notaris. Nadat het boekenonderzoek afgerond is en beide partijen definitief overeenstemming hebben bereikt.”

Wat zijn veelvoorkomende valkuilen bij een Letter of Intent?

“Ga zeer zorgvuldig te werk het opstellen van een Letter of Intent”, licht Frank toe. “Dat is in de basis belangrijk. In dit document worden de basisafspraken vastgelegd die richting en houvast bieden in het vervolg van het overnameproces. Hierbij wilt u absoluut misverstanden en geschillen voorkomen wanneer de transactie in een verder gevorderd stadium is.”

Dit zijn de meest voorkomende valkuilen. En we leggen uit hoe u hier op de juiste manier mee omgaat.

 1. Niet helder beschrijven van voorwaarden.
  “Wanneer voorwaarden onvolledig of te vaag zijn gedefinieerd, dan is dat een voedingsbodem voor misverstanden. Zorg dat u altijd duidelijke afspraken maakt en alle voorwaarden expliciet uitschrijft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de prijs, transactievoorwaarden en betalingsvoorwaarden.”
 1. Het vaststellen van een onrealistische termijn.
  “Er zijn aspecten in het overnameproces die tijd vragen en niet afgeraffeld kunnen worden. Het Due diligence onderzoek is daar een goed voorbeeld van. Wanneer u onrealistische tijdschema’s opstelt, kan dat in de praktijk tot problemen leiden. Stel altijd haalbare deadlines binnen het overnametraject.”
 1. Een LOI die niet juridisch bindend is.
  “Wanneer er onvoldoende aandacht aan de juridische geldigheid van de Letter of Intent besteed wordt, kan dit leiden tot ongewenste verplichtingen. Benoem dus duidelijk in welke mate de Letter of Intent juridisch bindend is.”
 1. Geen juiste balans tussen bindende bepalingen.
  “Waar te weinig bindende bepalingen tot verplichtingen kan leiden, zorgt een overvloed aan bindende bepalingen juist voor een gebrek aan flexibiliteit. Het is zaak om de juiste balans te vinden tussen bindende en niet-bindende clausules.”
 1. Onduidelijke formulering over uitsluitingen en voorbehouden.
  “Het kan voorkomen dat u bepaalde activa of verplichtingen wilt uitsluiten uit de deal. Zorg dat u deze volledig en nauwkeurig formuleert. Daarmee voorkomt u dat er geschillen ontstaan tijdens het overnameproces.”
 1. Geen duidelijke exit-clausules opnemen.
  “Het kan voorkomen dat er omstandigheden spelen waardoor een overname niet door kan gaan. Voorkom onduidelijkheid door in de beginfase duidelijk te definiëren welke clausules van kracht zijn. En op basis waarvan een bedrijfsoverdracht vroegtijdig beëindigd kan worden.
 1. Het nemen van overhaaste beslissingen.
  “Hoewel dit punt erg voor de hand ligt, zien we dat mensen in een bedrijfsoverdracht geneigd zijn om snel te handelen. Zeker wanneer er een bepaalde druk ontstaat. Het loont echter om voldoende tijd te nemen om zaken te laten bezinken en extra (juridisch) advies in te winnen. Hierdoor zorgt u dat alle aspecten van de transactie correct en volledig behandeld worden en de belangen beschermd worden.”

Een goede voorbereiding is het halve werk

Het moge duidelijk zijn dat wanneer u een overnametraject zorgvuldig voorbereid, u goed beslagen ten ijs komt. “Wanneer u in de beginfase alle belangen, afspraken en details nauwkeurig vastlegt in de Letter of Intent voorkomt u een hoop onduidelijkheid en strubbelingen verderop in het proces. Een kundige overnamespecialist weet welke punten voor u van belang zijn en zorgt dat hier de juiste aandacht voor is. Laat u daarom bijstaan door een ervaren partij. Daarmee vergroot u de kans op een soepel overnameproces en het beste resultaat”, sluit Frank zijn verhaal af.

Meer weten over alle facetten binnen bedrijfsoverdrachten? We delen regelmatig interessante artikelen in onze kennisbank. En wanneer u liever de diepte in wil over specifieke onderwerpen, lees dan ook onze inhoudelijke whitepapers.
Liever een keer sparren? Neem dan gerust contact met ons op.

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl