Internationaal verkopen

Een bedrijf internationaal verkopen is een complex proces, waarbij u als verkopende partij natuurlijk een zo'n best mogelijk resultaat behaald. Om de waarde van uw onderneming te maximaliseren en de meest gunstige voorwaarden te creëren, zijn er enkele stappen die u kunt zetten ter voorbereiding. Om het beste resultaat te realiseren is een zorgvuldige planning noodzakelijk waarbij onze overnameadviseurs u van begin tot eind bijstaan om de internationale verkoop succesvol te maken. Dit zijn enkele zaken die helpen uw onderneming verkoopklaar te maken:
 • Zorg dat alle financiële overzichten accuraat en up-to-date zijn.
 • Identificeer sterke en zwakke punten en probeer de verbeterpunten door te voeren.
 • Optimaliseer waar mogelijk bedrijfsprocessen en zorg dat deze goed gedocumenteerd zijn.
 • Investeer in een goed functionerend en zelfsturend managementteam.
 • Zorg dat er een breed en diverse klanten- en leveranciersbestand is, beperk afhankelijkheid.
 • Bereid uw organisatie en verkoopdocumentatie voor, samen met uw overnameadviseurs.
 • Win advies in op juridisch en fiscaal vlak en wet- en regelgeving.
Wanneer u als ondernemer overweegt uw bedrijf te verkopen, vormt de waarde van uw onderneming een belangrijk uitgangspunt. Onze overnameadviseurs werken een accurate bedrijfswaardering uit, ten aanzien van de huidige staat van uw onderneming, de toekomstige verwachtingen en actuele marktcondities. De waarde van uw onderneming is vaak een vertrekpunt om een prijsstrategie te bepalen voor het verdere verloop van het verkooptraject. Besef wel: deze waarde vertegenwoordigt niet de uiteindelijke verkoopprijs. Er zijn tal van factoren die van invloed kunnen zijn op hetgeen de internationale koper uiteindelijk afrekent om uw onderneming over te nemen. In de regel is het wel zo dat buitenlandse kopers vaak geneigd zijn meer te betalen voor een onderneming. Dit is echter geen vast gegeven en er zal altijd onderhandeld moeten worden.
Wanneer u uw onderneming internationaal wil verkopen is het noodzakelijk om een geschikte koper te vinden. Dat is bij een internationale transactie niet anders. Het vinden van potentiële kopers buiten uw lokale netwerk kan uitdagend zijn. Adagium is een overnamekantoor met ruime ervaring in internationale deals en kent een groot en divers internationaal netwerk. We werken intensief samen met enkele waardevolle internationale partners waardoor we voor u relevante kopers kunnen identificeren. Op basis van uw wensen en criteria zoeken we de beste internationale kandidaten om uw onderneming over te nemen.
Er zijn tal van factoren die een rol van betekenis spelen in een internationaal verkoopproces. Denk bijvoorbeeld alleen al aan het verschil in wet- en regelgeving, plus het andere juridische en fiscale stelsel. Voor een internationale koper vergt dit meer expertise en tijd om het proces goed aan te kunnen vliegen. Dit in combinatie met een andere taal en andere gebruiken, leidt er vaak toe dat het dealteam van de internationale koper een stuk groter is. Meestal om het gebrek aan kennis en ervaring in de Nederlandse overnamemarkt. Als Nederlandse ondernemer die zijn of haar bedrijf internationaal gaat verkopen is het natuurlijk ook waardevol om met deze zaken rekening te houden. Een buitenlandse overnamepartij heeft wellicht andere normen en waarden om rekening mee te houden, de belangen zijn immers te groot om mensen op dat gebied voor hun hoofd te stoten. Hoewel de processtappen gelijk zijn, verschilt de invulling zeker. Onze overnameadviseurs begeleiden u van begin tot eind in het internationale verkoopproces.
In vergelijking met een bedrijfsverkoop binnen Nederland, brengt het internationaal verkopen van uw onderneming meer complexiteit met zich mee. Er zijn diverse factoren die een belangrijke impact kunnen hebben op het verkoopproces en de uitkomst. Hoewel de stappen die in het verkoopproces gevolgd moeten worden gelijk zijn, zijn er weldegelijk verschillen in de zwaarte van het proces. Los van het verschil in wet- en regelgeving, plus het andere juridische en fiscale stelsel zijn er zaken om rekening mee te houden. Denk bijvoorbeeld aan de invulling van het due diligence onderzoek, dit kan per land anders vormgegeven worden. Daarnaast zal het overnameproces ook meer tijd in beslagnemen. Simpelweg omdat de internationale koper meer tijd nodig heeft om alle regels en gebruiken van de Nederlandse overnamemarkt te begrijpen.

Bedrijf kopen

Wanneer u als ondernemer of investeerder een bedrijf kopen als belangrijk doel geïdentificeerd heeft, is het zaak om een geschikte onderneming te vinden. Of het nu gaat om een eenmalige aankoop of een gerichte aankoopstrategie, het is essentieel om vast te stellen waar het potentiële bedrijf aan moet voldoen. Wat zijn belangrijke criteria en voorwaarden? De overname adviseurs van Adagium helpen u het juiste profiel samen te stellen. Vanuit ons grote (internationale) netwerk van bedrijven vinden we vervolgens potentiële kandidaten. Passend bij de markt, geografische ligging, cijfers en statistieken. Wanneer de shortlist is samengesteld benaderen we de geselecteerde bedrijven. Vanaf het eerste gesprek tot en met de closing van de deal staan onze adviseurs u bij.
Wanneer u overweegt om een bedrijf te kopen is het van belang dat u een gestructureerde aanpak hanteert. Dat zorgt er namelijk voor dat het overnameproces soepel verloopt en de hoogste kans van slagen heeft. Met het beste resultaat voor u als koper. Besef dat een bedrijf kopen een complex en intensief traject is waar u de nodige begeleiding in nodig heeft. Op financieel, fiscaal en juridisch vlak. Laat u daarom bijstaan door kundige overnameadviseurs die u van begin tot eind bijstaan in een overnametraject. Samen bepalen we uw doelen en criteria. Waar moet het bedrijf aan voldoen? Heeft u een branche, omvang en locatie voor ogen? Daarna identificeren we potentiële bedrijven middels grondige analyses. Vervolgens start het restant van het overnameproces.
 • Waardebepaling bedrijf
 • Letter of Intent (intentieovereenkomst)
 • Financiering
 • Due diligence onderzoek
 • Werken naar de closing.
De overnamespecialisten van Adagium helpen u om een nieuw bedrijf aan te kopen. En daarin ook het best mogelijk resultaat te behalen.

Bedrijf verkopen

Begeleiding verkooptraject? Een verkoopproces zelfstandig doorlopen is absoluut af te raden. Het overnameproces bevat namelijk complexe materie waarbij de details doorslaggevend kunnen zijn. Daarbij kan het niet goed doorlopen van een dergelijk proces grote zakelijke gevolgen hebben voor u als ondernemer. Schakel daarom altijd deskundige begeleiding in van overname adviseurs die de inhoud en uw markt kennen. Zij weten namelijk wat een verkoopproces vraagt en op alle momenten hoe er gehandeld moet worden. Sparren over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.
Er zijn tal van aspecten die van belang zijn gedurende een verkooptraject van een bedrijf. De kleinste details kunnen namelijk de grootste impact hebben. Besef dus in de eerste plaats dat het verkopen van een bedrijf altijd een complex en intensief traject is. Dit mag u als ondernemer absoluut niet onderschatten, daarvoor staat er te veel op het spel. Andere punten van aandacht zijn:
 • Borg de vertrouwelijkheid in het proces, zorg ervoor dat alle betrokkenen zorgvuldig met alle informatie omgaan. Hier worden vaak geheimhoudingsverklaringen (NDA's) voor gebruikt.
 • Het overnameproces bevat dermate complexe materie en gaat vaak over zulke beladen zaken, dat u haast niet zonder een ervaren overnameadviseur kunt die u van begin tot eind door het proces begeleidt. Zodat u begrijpt waar het over gaat, u op de juiste momenten de juiste informatie aanlevert en ook op de juiste manier handelt op de bepalende momenten. Waarbij de overnameadviseur uw belangen behartigt en voor u 'vecht' voor het beste resultaat.
 • Stel vooraf de juiste verkoopstrategie vast en bepaal wat voor u de belangrijkste uitgangspunten zijn in prijs, afspraken en bepalingen.
 • Zorg dat het proces bewaakt wordt en de vaart erin gehouden wordt. Op sommige momenten in het verkooptraject is het belangrijk om het ijzer te smeden als het heet is, terwijl op andere momenten rust belangrijk is. Een goede overnameadviseur voelt dit feilloos aan en regisseert het proces.
 • Leg alle afspraken en details nauwkeurig vast in de diverse documenten. Zo heeft u altijd iets om gedurende en na het verkoopproces op terug te vallen.
 • Bereid financiële documenten voor en onthoudt dat er een boekenonderzoek volgt waar uw gehele onderneming doorgelicht wordt. Een koper zal immers exact willen weten wat hij koopt.
 • Een waarde van een bedrijf staat niet gelijk aan de uiteindelijke verkoopprijs. Hier kan gedurende het overnameproces over onderhandeld worden door de koper en verkoper.
 • U kunt er op hoofdlijnen al uit zijn met een koper, de deal is pas daadwerkelijk rond op het moment dat er getekend is bij de notaris. Kortom: juich niet te vroeg. Er gaat vaak tijd zitten in het uitwerken van alle afspraken, details, constructies en bepalingen.
Overweegt u een bedrijfsverkoop? En wilt u sparren over de mogelijkheden? Onze overnameadviseurs lichten graag toe waar u in zo'n belangrijk traject op moet letten. Samen stippelen we de juiste route uit naar het gewenste resultaat.
Zodra u als ondernemer een bedrijfsverkoop overweegt, komt er één cruciale vraag al snel bovendrijven: wat is mijn bedrijf waard? Dat vormt vaak een vertrekpunt om een verkoopproces in te gaan. Als onafhankelijke overnamespecialist adviseren we ondernemers vaak om in een vroeg stadium al een bedrijfswaardering uit te laten voeren. Dit geeft u namelijk inzicht in uw onderneming en hoe u ervoor staat. Start op tijd, zodat u ook nog de gelegenheid heeft om de waarde van uw onderneming te optimaliseren voor de daadwerkelijke verkoop plaatsvindt. Uit een waardebepaling en bijbehorend rapport zien onze overnameadviseurs namelijk exact op welke punten u uw onderneming kunt verbeteren. We nemen door welke punten bij zullen dragen aan een hogere ondernemingswaarde. Overigens bij een verkoop bedrijf hoeft de waardebepaling niet gelijk te zijn aan de uiteindelijke verkoopprijs. Bij de bedrijfswaardering wordt namelijk duidelijk hoeveel uw onderneming waard is in de markt. Echter, wat de koper en verkoper uiteindelijk overeenkomen als transactieprijs kan afwijken. Tijdens het overnameproces zullen hier onderhandelingen over gevoerd worden door de kopende en verkopende partijen. Wilt u weten wat uw bedrijf waard is? En hoe u deze waarde eventueel kunt verhogen? Neem dan contact op met onze adviseurs.
Een bedrijf verkopen is een proces waar altijd 2 partijen voor nodig zijn: een verkoper én een koper. Het is dan ook een terechte vraag die bij veel ondernemers boven komt drijven: wie zou voor mij de geschikte koper zijn? Op het moment dat u overweegt om uw bedrijf over te dragen is het raadzaam om zelf ook te oriënteren op potentiële kopers. Directe concurrenten, leveranciers, investeerders, werknemers of andere betrokkenen bijvoorbeeld. Probeer voor uzelf te identificeren aan welke criteria een kandidaat-koper moet voldoen. Wanneer past deze in het juiste straatje? Dit is een exercitie waar een ervaren overnameadviseur u uiteraard bij helpt. We komen tot de kern en stellen het juiste profiel (of profielen) op. Afhankelijk van de verkoopstrategie zijn er meerdere mogelijkheden om een mogelijke koper te vinden. Deze strategie stemmen we vooraf nauwkeurig met u af. Wat zijn de omstandigheden in de markt en economie? Wat zijn uw wensen? En welke specifieke omstandigheden gelden er? Op basis daarvan kunnen we samen bepalen om uw bedrijf openbaar te zetten op de markt of juist gericht potentiële kopers te benaderen. In de meeste gevallen maken we een shortlist van kandidaat-kopers, welke we zullen benaderen. Op het moment dat de eerste gesprekken positief zijn en voor beide partijen naar meer smaken, geven we een vervolg aan het traject. Adagium heeft een zeer groot (internationaal) netwerk aan bedrijven, investeerders en relevante platforms waarbij we eenvoudig in contact kunnen komen met potentiële kopers. Daarbij heeft Adagium ruime ervaring in nagenoeg elke branche. Dat maakt dat we in 95% van onze trajecten binnen één jaar een geschikte koper hebben gevonden. Meer weten? Neem contact op.
Een bedrijf verkopen? Dat proces vraagt om een zorgvuldige voorbereiding en gestructureerde planning. Dit helpt u namelijk om het overnameproces soepel en snel te laten verlopen met de grootst mogelijke kans om een geschikte koper te vinden. Waarbij u het beste resultaat behaalt in de vorm van verkoopopbrengst en bijbehorende afspraken. In de basis is een verkooptraject een intensief en complex traject. Zowel op financieel, fiscaal als juridisch vlak. Maar onderschat daarbij ook het emotionele aspect niet. U gaat namelijk afscheid nemen van 'uw kind' waar u jarenlang bloed, zweet en tranen voor gelaten heeft. Daarom bent u gebaat bij begeleiding van professionele overnameadviseurs. Een belangrijk startpunt is het verkrijgen van inzicht in uw onderneming. Hoeveel is uw bedrijf waard? Is uw onderneming klaar voor een verkoop? In hoeverre is uw bedrijf geoptimaliseerd voor een bedrijfsoverdracht? Onze specialisten adviseren u om uw bedrijf zo goed mogelijk voor te bereiden op een verkooptraject. Daarna start het resterende overnameproces, dat onder meer bestaat uit:
 • Waardebepaling bedrijf
 • Opstellen van Informatiememorandum
 • Vaststellen van verkoopstrategie
 • Zoeken naar kandidaat-kopers
 • Letter of Intent (intentieovereenkomst)
 • Due diligence onderzoek
 • Werken naar de closing
Benieuwd naar alle stappen in het overnameproces? Dat leest u hier. Liever direct sparren met onze overnameadviseurs? Neem dan gerust contact op.

Waardebepaling

Binnen een bedrijfsoverdracht hebben de begrippen 'bedrijfswaarde' en 'verkoopprijs' een andere betekenis. De bedrijfswaarde is de totale economische waarde van een bedrijf. Vaak gebruikt om de totale waarde van een bedrijf te meten en het geheel van activa en operaties van een bedrijf te beoordelen. Het omvat de marktwaarde van het eigen vermogen (aandelen), marktwaarde van schulden en soms minderheidsbelangen. Terwijl de verkoopprijs het daadwerkelijke bedrag is dat wordt overeengekomen en betaald tijdens een bedrijfsoverdracht. Dit betaalt de koper aan de verkoper om het bedrijf geheel of gedeeltelijk over te nemen. De verkoopprijs kan hoger of lager zijn dan de bedrijfswaarde, afhankelijk van specifieke omstandigheden en afspraken.
In de basis vormt een bedrijfswaardering een belangrijk startpunt van een overnameproces. Een gedegen waardebepaling speelt een essentiële rol bij het bepalen van de verkoopprijs van een bedrijf. Het geeft een sterke richtlijn voor zowel koper als verkoper. Een bedrijfswaarde geeft dus een realistisch beeld en is een referentiepunt voor beide partijen om hun onderhandelingspositie te bepalen. De bedrijfswaarde biedt ook inzicht voor financiële planningen, juridische en fiscale aspecten en de eventuele financiering die benodigd is voor de transactie. Ook biedt een nauwkeurige waardebepaling transparantie voor beide partijen in het overnameproces. Beide partijen krijgen hierdoor namelijk een goed beeld van de financiële gezondheid van het bedrijf. En kunnen dit later in het Due diligence onderzoek dieper onder de loep nemen.
Het bepalen van de waarde van een bedrijf dat u wilt overnemen is een complex proces en vereist een grondige analyse van de financiële en operationele prestaties van het bedrijf. Er zijn verschillende methoden om de waarde van een bedrijf te bepalen. De meest gebruikte methoden zijn de DCF-methode, multiples methode en de asset methode. U leest er meer over op onze pagina waardebepaling bedrijf.
Uw bedrijf voorbereiden op een bedrijfswaardering betekent in de basis dat u een gedetailleerd overzicht maakt van: inkomsten, kosten, winst en verlies, evenals een analyse van uw bedrijfsactiva en schulden. Om een nauwkeurig beeld te krijgen van uw onderneming is het noodzakelijk om deze gegevens inzichtelijk te hebben. Hoe vollediger het overzicht, hoe realistischer de bedrijfswaardering. Deze factoren maken het voor ons mogelijk om een volwaardige berekening te maken en tot een accurate waardebepaling te komen. Bent u voornemens om uw bedrijf te verkopen? Dan bent u per definitie gebaat bij een goed inzicht in uw financiële, fiscale en juridische gegevens van uw onderneming. De bedrijfswaardering geeft u daarnaast een goed uitgangspunt om uw onderneming verkoopklaar te maken én om in te zetten op waardevermeerdering. Dit zorgt ervoor dat uw onderneming in de best mogelijke staat verkeerd op het moment dat u gaat verkopen. Hier leest u meer over de belangen van verkoopklaar maken én hoe u dit aanpakt. Uiteraard helpen wij u met het verzamelen van de benodigde gegevens voor de bedrijfswaardering + het verkoopklaar maken van uw onderneming.
Er zijn diverse factoren die de waarde van een bedrijf kunnen beïnvloeden. Denk aan de financiële prestaties van het bedrijf, de economische omstandigheden, de kwaliteit en ervaring van het managementteam, de staat van de industrie en de marktomstandigheden. Maar ook de positie ten opzichte van naaste concurrenten speelt een rol. Net als de reputatie van het bedrijf, intellectueel eigendom, technologie, klantenbasis en toekomstige risico's. Denk hierbij aan operationele risico's of marktvolatiliteit. Hierbij is het belangrijk om de impact van deze factoren op de juiste waarde te schatten. Aangezien deze kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en het type bedrijf. Bij een goede bedrijfswaardering houdt men rekening met al deze aspecten.

Bedrijfsovernames

Wanneer u een bedrijf wil aankopen zijn er diverse manieren bedrijfsovername te financieren. In de eerste plaats bieden eigen vermogen of vreemd vermogen uitkomst bij de financiering. Daarnaast kunt u ook denken aan vendor financing, crowdfunding en subsidies. Om een bedrijfsovername daadwerkelijk van de grond te krijgen is een uitgebreid financieringsplan een essentieel onderdeel. Los van de financieringsmethode dient u hierin goed te onderbouwen hoe de financiering vormgegeven wordt. Laat u hierin bijstaan door kundige overnameadviseurs die alle mogelijke financieringsopties onderzoeken. Op basis van een scherpe analyse kiezen we de perfecte oplossing voor u. Waarbij u de beste uitgangspositie heeft ten aanzien van de bedrijfsaankoop.
Bij een bedrijfsovername zijn er verschillende belangrijke juridische stappen die gezet moeten worden. Dit zodat beide partijen tijdens en na het overnametraject beschermd zijn. Voorbeelden van deze juridische aspecten zijn:
 • Het opstellen van de intentieverklaring (Letter of Intent) en daarin vastleggen van alle afspraken.
 • Uitvoeren van een grondig Due diligence onderzoek om de status van het over te nemen bedrijf volledig te begrijpen.
 • Opstellen van de definitieve koopovereenkomst (Share Purchase Agreement) met alle details van de transactie.
 • Indien van toepassing: de financiering en financieringsconstructie dient opgenomen te worden in de deal.
 • Indien van toepassing: overdracht van activa dient in de overeenkomst opgenomen en ondertekend te worden.
 • Zorg dat de transactie voldoet aan de wet- en regelgeving (denk aan: mededingingsrecht en arbeidsrechtelijke kwesties).
 • Fiscale verplichtingen dienen ook zorgvuldig opgenomen te worden.
 • En tot slot: de notariële akte ondertekenen van de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht.
We raden u aan om te werken met juridische professionals. Uiteraard voorzien wij u graag van juridisch advies om de juiste stappen stappen voor uw specifieke traject te nemen.
Een bedrijfsovername kan een stressvolle en onzekere periode zijn voor werknemers van het overgenomen bedrijf. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt, om zo de betrokkenheid en productiviteit van werknemers te behouden en te bevorderen. Wanneer u een bedrijf overneemt wilt u in de eerste plaats stabiliteit creëren en behouden, alvorens u naar gericht naar groei gaat werken. Open en transparante communicatie is daarin belangrijk. Licht medewerkers vroeg in over de situatie en mogelijke gevolgen. Behoud van kernwaarden en cultuur zijn belangrijk. Wanneer u direct van alles gaat wijzigen dan bestaat de kans dat medewerkers zich niet meer herkennen in het bedrijf. Betrek HR en medewerkers actief bij de overname en integratie. Hoe kunnen er synergievoordelen behaalt worden? Wat kan er beter en wat moet behouden blijven? Betrek sleutelmedewerkers bij de integratie zodat er sterk leiderschap en management ontstaat. U begrijpt, er zijn tal van aspecten om rekening mee te houden. Vandaar dat het slim is om tijdens het overnameproces al na te denken over een integratieplan. Stem dit ook af met de verkopende partij en neem na de officiële overdracht ook de tijd om dit plan verder uit te werken. Onze ervaren specialisten nemen u aan de hand mee om het overnameproces ook binnen uw bedrijf goed te laten verlopen.
In de praktijk is er geen standaardtermijn voor een bedrijfsovername traject. Ieder overnameproces is namelijk uniek en verschillend. Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op de duur van een aankooptraject. Denk hierbij aan: de omvang en complexiteit van de overname, de branche waarin het bedrijf actief is alsmede de financieringsstructuur en de vereist juridische procedures. Daarnaast kunnen de complexiteit van het Due diligence onderzoek en de snelheid van beide partijen in het proces impact hebben. Over het algemeen duurt een succesvol traject enkele maanden tot een jaar. Het is een dermate complex en intensief traject dat serieus tijd en aandacht vraagt van alle betrokkenen. Onderschat een aankooptraject dus niet. Lees hier meer over het overnameproces.