Blog

Activa passiva transactie of aandelentransactie? Welke keuze maakt u?

Home Kennisbank Activa passiva transactie of aandelentransactie? Welke keuze maakt u?

In de wereld van bedrijfsoverdrachten is het begrip ‘transactie’ net zo onlosmakelijk aan elkaar verbonden als yin en yang. In feite zijn er 2 manieren om een transactie van een bedrijf in te regelen. Via een activa passiva transactie of aandelentransactie. We leggen nu uit wat deze twee typen transacties inhouden en wat het verschil is tussen beiden. Dan snapt u welke variant het beste aansluit bij uw behoeften.

Wat houdt een aandelentransactie in?

Wanneer we spreken over een aandelentransactie dan verkoopt u alle aandelen of een gedeelte daarvan die in uw besloten vennootschap (BV) zitten. Op het moment dat de koper aandelen koopt wordt deze volledig aandeelhouder of medeaandeelhouder van uw BV. Als de koper alle aandelen overneemt wordt deze volledig eigenaar van de gehele entiteit. Daarmee neemt hij of zij de onderneming in zijn geheel over. Inclusief alle bijbehorende bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, activiteiten en medewerkers. Dit type transactie komt in de wereld van bedrijfsoverdrachten het vaakst voor.

Wat verstaan we onder een activa passiva transactie?

Waar u bij een aandelentransactie de volledige BV verkoopt, is dat bij een activa passiva transactie anders. Dan verkoopt u de onderneming die onder de BV valt. De opbrengst komt vervolgens in de BV van u als verkoper terecht. Met als gevolg dat dit bedrag op de winstverliesrekening komt te staan. En u daar belasting over dient te betalen. Bij een activa transactie is het van belang dat duidelijk in de koopovereenkomst omschreven is wat er daadwerkelijk verkocht wordt. Dat houdt in dat de volledige inventaris, voorraden, vaste activa en contracten tot in detail beschreven worden.

Dit is de reden dat u kiest voor een aandelentransactie

In de basis kunnen we stellen dat wanneer u uw volledige onderneming (BV) wil verkopen, een aandelentransactie de beste optie is om te kiezen. U weet namelijk dat alle rechten, verplichtingen, bezittingen en schulden van de onderneming overgedragen worden. De gehele entiteit wordt namelijk verkocht. Een groot voordeel van verkoop via aandelentransactie is dat de opbrengst onbelast wordt.

Wel is het belangrijk om de aandelen goed te omschrijven in de koopovereenkomst en in de leveringsakte. Echter is dit minder complex dan bij een activa transactie. Hier dient u namelijk alle zaken die onder activa en/of passiva vallen individueel te taxeren en overschrijven.

Hierom kiest u voor een activa passiva transactie:

Wenst u slechts een onderdeel van de gehele entiteit (BV) te verkopen? Dus niet de BV zelf, maar bijvoorbeeld de onderneming of een deel van de activiteiten die daaronder vallen. Een groot pluspunt van dit type transactie is dat u ervoor kunt kiezen om slechts een gedeelte van de inventaris of voorraad over te dragen. Dat betekent dat u enkel overneemt waar u achterstaat. In de praktijk kiest men vaak voor een activa passiva transactie kiezen als er sprake is van een specifieke juridische constructie. Denk hierbij aan de vorm van een holdingstructuur.

Waar moet u op letten bij een activa passiva transactie?

Zoals we hierboven al beschreven zitten er wel wat haken en ogen aan een activa passiva transactie.

  • Alle onderdelen van de onderneming die verkocht worden, moeten individueel getaxeerd en overschreven worden. Besef dat dit een complexe exercitie is en dat het essentieel is dat alle individuele elementen nauwkeurig in de koopovereenkomst opgenomen worden. Denk onder meer aan alle bezittingen, activa, rechten en verplichtingen die overgedragen worden.
  • De verkoopopbrengst van het gedeelte van de onderneming dat u verkoopt belandt op de winstverliesrekening. Het gevolg hiervan is dat u daar belasting over moet betalen. In de meeste gevallen vraagt een verkoper dan een belastingcompensatie van de koper. Laat u hierin zeker bijstaan door een overname adviseur en fiscalist.

Vaak kiest men voor een aandelentransactie

In de overnamewereld wordt 9 van de 10 keer gekozen voor een aandelentransactie. Dat is ook hetgeen wij als Adagium verkopende ondernemers adviseren. Zorg dat u uw onderneming verkoopt vanuit een BV-structuur. En wel hierom:

  • U draagt in één keer alle bezittingen, rechten en verplichtingen over.
  • Daardoor hoeft u ook maar één keer te taxeren en over te schrijven.
  • Uw verkoopopbrengst wordt verder niet belast.
  • U heeft legio mogelijkheden in verkoopconstructies en strategieën.
  • Middels garanties en vrijwaringen kunt u als verkoper afspraken maken met de koper over potentiële risico’s van de onderneming.

Welke rol spelen garanties en vrijwaringen?

Binnen een aandelentransactie is het gebruikelijk om garanties en vrijwaringen vast te laten leggen in de koopovereenkomst. Hierover dienen koper en verkoper overeenstemming te bereiken met elkaar. Een koper zal in de praktijk een due diligence onderzoek organiseren om de financiële, fiscale, juridische en commerciële staat van de onderneming te onderzoeken. Uit dit boekenonderzoek komen mogelijk risico’s op tafel, die de onderneming in de toekomst mogelijk zal lopen. De koper zal deze risico’s willen vermijden en als verkoper zult u hierover garanties dan wel vrijwaringen moeten afgeven.

  • Garanties: Een garantie gaat altijd over de algemene en onvoorspelbare risico’s van een onderneming en wordt door de verkoper afgegeven aan de koper. Hierbij verklaart de verkoper in feite dat er geen verborgen gebreken zijn binnen de onderneming. Deze garantieverklaring wordt door de verkoper voor een bepaalde periode afgegeven met daarbij een maximaal bedrag wat de koper bij de verkoper kan claimen in geval van een inbreuk.
  • Vrijwaringen: In tegenstelling tot de garanties hebben vrijwaringen alleen betrekking op specifieke en voorspelbare risico’s, deze komen vaak voort uit het due diligence onderzoek. Een vrijwaring is een toezegging van de verkoper dat als er door een specifiek risico in de onderneming schade tot stand komt, de verkoper deze schade aan de koper-, onderneming of een derde partij zal vergoeden.
Krijg hier mijn Whitepaper over Garanties en vrijwaringen

Wat overweegt u? Aandelen of activa passiva transactie?

Bent u voornemens om uw bedrijf (op termijn) over te dragen? Een van de onderwerpen die hierin van belang zijn, is het overwegen van de juiste transactie en constructie. Maak hierin, samen met uw adviseurs een gedegen afweging. Om hierin een weloverwogen keuze te kunnen maken, is het zaak om alle belangrijke commerciële, juridische, fiscale en financiële gegevens in kaart te brengen. Op basis hiervan kunt u de juiste strategie vaststellen. Kunt u hulp gebruiken in dit proces? Onze adviseurs bieden u de hulp die u nodig heeft.

Plan hier mijn adviesgesprek in
Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl