MEEST GESTELDE VRAGEN OVER BEDRIJFSOVERNAMES

Een bedrijfsovername is een bijzonder onderwerp, waar door veel ondernemers niet zo openlijk over gesproken wordt. Althans niet voorafgaand aan en gedurende het verloop van zo’n overname traject. Omdat het vaak een proces is waar niet iedereen van op de hoogte mag en kan zijn. Dus achter gesloten deuren worden veel vragen gesteld aan de adviseurs van Adagium. Maar wat zijn nu de veel voorkomende vragen die zij horen? Wij delen deze vragen en antwoorden graag. Misschien brengt het u op ideeën of krijgt u antwoorden op vragen waar u zelf ook mee rondloopt.

Elk bedrijf is anders, dus een bedrijfsovername voor uw bedrijf is altijd maatwerk. Echter kent het proces van een bedrijf overnemen enkele vaste opeenvolgende fases. Elk overname proces loopt door deze fases heen, echter de invulling en het verloop hiervan verschilt van bedrijf tot bedrijf.

DE FASES ZIJN:

1. De informatiefase: dit is de kennismakingsfase, waarin wij een eerste beeld van uw bedrijf maken.

2. De bedrijfsanalyse: wij brengen uw bedrijfsprocessen en uw interne bedrijfsstructuur in kaart. Tevens oriënteren we ons op de markt waarin uw bedrijf zich begeeft.

3. Waardebepaling: u ontvangt een eerste onderbouwde waardebepaling van uw bedrijf.

4. Informatie- & verkoopmemorandum: wij stellen een document op waarmee geïnteresseerden zich kunnen oriënteren op de propositie van uw bedrijf.

5. Zoeken kandidaat kopers en regelen geheimhouding: Adagium ontwikkelt zich in uw markt en vindt geschikte overnamekandidaten.

6. Onderhandelingsfase: in deze fase geven wij vorm aan een passende deal tussen u en de overnamekandidaat.

7. Bedrijfsovername begeleiding: de fase waarin wij, samen met u, toewerken naar de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht. Denk hierbij aan de intentieverklaring, een Due Diligence onderzoek (wat zich richt op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie van uw bedrijf) en het opstellen van contracten.

Ieder overnametraject is uniek en kent zijn eigen pieken en dalen. Uit ervaring kunnen wij stellen dat de gemiddelde duur van zo’n proces tussen de 6 en 12 maanden bedraagt. Echter wanneer er sprake is van een noodovername dan kunnen overnametrajecten snel verlopen, puur vanuit de noodzaak. Denk hierbij aan overname door overlijden, ongeval, arbeidsongeschiktheid of scheiding. Vaak vervelende situaties waar heel snel en accuraat op gehandeld dient te worden.
Er komt een punt waarop u als ondernemer nadenkt over hoe het nu verder moet met uw bedrijf. Dat punt kan door verschillende factoren tot stand komen. Denk hierbij aan leeftijd, een noodsituatie, vervelende ervaringen in uw omgeving of omdat u een nieuwe uitdaging zoekt. Wanneer het thema ‘bedrijf overnemen’ actueel wordt, komt als vanzelf de vraag ‘En wat betekent dat voor mijzelf?’. Het overnametraject in combinatie met het ondernemen zelf vraagt veel van uw aandacht. Toch is het enorm belangrijk om na te denken wat u nu zelf wilt met uw leven ná de bedrijfsovername. Dat is een vraag waar wij van Adagium geen antwoord op kunnen geven. Wij kunnen u wel helpen bij het vinden van uw (nieuwe) doelen en levensinvulling.
Ieder bedrijf is uniek. Een waardebepaling uit de losse pols kunnen wij nooit geven. Daarvoor dienen we eerst een goede inventarisatie van uw bedrijf te doen met betrekking tot de bedrijfsprocessen en de interne structuur. Een correcte waardering van uw bedrijf is natuurlijk een belangrijke erkenning. U heeft er niet voor niets een succesvolle onderneming van gemaakt. Uit ervaring kunnen wij echter stellen dat de waardering van een bedrijf niet het belangrijkste thema binnen het proces van een bedrijf overnemen is. De persoonlijke aspecten zoals ‘Hoe kan ik mijn medewerkers hun baan garanderen?’ en ‘Relaties en klanten moeten goed bediend blijven’ zijn van veel belangrijkere aard. Het gaat hierbij om een goede continuïteit in de huidige bedrijfsvoering. Precies daar zoeken wij de juiste balans op bij het vinden van een geschikte overnamekandidaat, want ieder bedrijf verdient een goed vervolg.
Een bedrijfsovername is geen dagelijkse kost voor u als ondernemer. Als u met bedrijfsoverdracht bezig bent, is het moeilijk om te beoordelen of het traject nu goed of slecht verloopt. U heeft weinig tot geen vergelijking. Vaak is het ook zo dat u een overnametraject met maar weinig mensen in uw omgeving bespreekt. Daarom rust u op de expertise van uw begeleider in dit proces. De adviseurs bij Adagium krijgen dan ook regelmatig de vraag ‘Vind jij dat het goed verloopt?’. Gelukkig kunnen wij u daarin geruststellen. We hebben al vele trajecten meegemaakt en tot een succesvol eindresultaat gebracht. Met die ervaring op zak kunnen wij heel goed inschatten of uw bedrijfsovernametraject goed verloopt. Wij zijn eerlijk en doortastend, met maar één doel: het beste eindresultaat voor u en uw bedrijf.
Onze ervaring leert dat de meeste trajecten van bedrijfsovername in volle geheimhouding plaatsvinden. Daarin hebben wij als begeleider een belangrijke rol om de privacy van onze klant te waarborgen. Wij doen er alles aan om uw traject in een zo vertrouwd mogelijke sfeer te laten plaatsvinden, aansluitend op uw eigen behoefte van geheimhouding. Wanneer uw medewerkers en klanten op de hoogte worden gesteld is dan ook een specifiek momentum die we in overleg met u als ondernemer strategisch kiezen. Het belangrijkste hierin is dat u uw medewerkers niet onnodig in onrust laat over de (on)zekerheid van hun baan en dat u uw klanten en leveranciers niet onnodig in verwarring laat over hoe de relatie verder zal verlopen.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Wij hebben de meest gestelde vragen, die wij bij bedrijfsoverdrachten krijgen, voor u op een rijtje gezet. Hopelijk geeft het u meer inzicht in hoe een traject verloopt en wat u kunt verwachten. Maar zoals wij altijd zeggen: ieder traject is uniek. U zult altijd vragen hebben die hier nog niet zijn beantwoord. Neem dan gerust contact met ons op. Geen vraag is ons te gek. Wij helpen u graag verder.

IS ER NOG EEN VRAAG ONBEANTWOORD GEBLEVEN?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames