Vorige week sprak ik met een ondernemer die ruim veertig jaar geleden gestart was met zijn bedrijf. In omvang heeft hij een fantastisch bedrijf gebouwd; ruim 120 personeelsleden, tientallen miljoenen omzet, maar de laatste jaren een negatieve cashflow. De crisis overleefd, maar wat nu?

Albert Dominicus schrijft columns voor Regio Business.

Tweede generatie

Helder is dat er geen tweede generatie is die het bedrijf kan voortzetten. Er is wel een poging gedaan, maar de zoon des huizes heeft aangegeven er niet gelukkig van te worden en zijn eigen pad te kiezen. Vader, zo noemen we de eerste generatie maar, is een hardwerkende man die veel geld, energie en tijd in de opbouw van zijn bedrijf heeft gestoken. In veertig jaar waren er vele hoogtepunten, maar ook dieptepunten en deze zijn allemaal overwonnen. Behalve deze. Vader en ook de familie is moe en uitgestreden. Het familiekapitaal zit in het bedrijf, het verantwoordelijkheidsgevoel jegens klanten en personeel is groot. Maar wat nu? Verkopen op basis van een negatieve cashflow en een niet-passend businessmodel?

Niet lullen maar poetsen

Hoe dit verder gaat, daar ga ik nu even niet op in, maar het bijzondere aan dit verhaal is dat ik sinds de zomermaanden meerdere van dit soort gesprekken heb gevoerd. Allen zijn familiebedrijven in de eerste generatie die vertrouwd en gehoopt hadden op opvolging binnen de familie. De kracht van de ondernemer is groot geweest in de afgelopen jaren. Er zijn nog meer overeenkomsten; namelijk dat ze allen door eigen kapitaal gefinancierd zijn: de familie was de bank. Allen hadden de mentaliteit van niet lullen maar poetsen, de mouwen opstropen en werken.

Dit werkt ook niet

Om het tij te keren is er (bij allen, hoe gek het ook mag klinken) een directie van buiten de familie en de onderneming gehaald. Ze hadden het eigen probleem zelf willen oplossen door intern zaken aan te pakken en niet naar de veranderende markt te kijken. Na twee à drie jaar kwam de conclusie: dit werkt ook niet. De familie is nog meer geld kwijt en het probleem is groter geworden. Externe verkoop is de enige oplossing om het bedrijf en het familiekapitaal te redden. Met pijn in het familie-ondernemershart!

Uitgave: Jan-Febr 2019
Thema’s: Bedrijfsoverdracht | Bedrijfsprocessen | Overnames

Lees hier de column op Regio Business.