In 2014 kwam Adagium in contact met Marco van Gerwen van Van Gerwen Groep BV uit Zeeland om de overname van Jansen Taxi uit Nuenen te begeleiden. Van Gerwen Groep biedt een breed pakket aan dienstverlening en producten op het gebied van vervoer. Denk hierbij aan taxivervoer, een verkeersschool, beroepsopleidingen en voertuigenverhuur. Nu 4 jaar later spreken we opnieuw met Marco en vertelt hij ons hoe zijn bedrijf loopt en hoe het ondernemerschap hem sinds deze overname vergaat.

4 jaar na de overname. Hoe gaat het nu met Van Gerwen Groep?

Marco steekt direct van wal: “Het gaat goed, we hebben onze onderneming verder uitgebouwd en plukken daar vandaag de dag de vruchten van. De doorstart van Jansen Taxi is niet helemaal vlekkeloos verlopen, maar dat hebben we toch tot een succes kunnen brengen. We hebben de afgelopen jaren de vestigingen van onze taxiservice in Best, Oirschot en Nuenen allemaal verplaatst naar één locatie in Eindhoven. Nu hebben we twee vestigingen, Zeeland en Eindhoven, waarmee we een groot gebied bedienen.”

“De vervoersector heeft het zwaar gehad door de crisis. Er zijn veel taxibedrijven noodgedwongen moeten stoppen. Daar hebben wij profijt van gehad. Gelukkig is het tij weer gekeerd. De zakelijke aanvragen zitten in een stijgende lijn en ook de particuliere aanvragen beginnen weer op gang te komen. We merken dat Eindhoven een belangrijke hotspot is, daar doen wij zeker ons voordeel mee”, gaat Marco door.

“Groei door overnames is een bewuste keuze”

Deze uitspraak deed Marco in 2014 toen hij geïnterviewd werd voor het magazine OnsAdagium. In hoeverre is deze stelling nog steeds van toepassing voor jou en je bedrijf? “Tja, de economische tegenslag heeft ervoor gezorgd dat het in onze sector een stuk rustiger was. Maar dat heeft ons juist kansen geboden. Veel kleinere bedrijven hebben uiteindelijk moeten stoppen, dat heeft ons een groeimodus gegeven. We hebben bijvoorbeeld mensen kunnen overnemen. En in de Gemeenten Veldhoven en Oirschot hebben wij het vervoer van leerlingen als opdracht toegekend gekregen”, vertelt Marco.

Hoe pas je deze groeimodus momenteel toe in je bedrijf?

“Qua uitbreiding in de regio zijn we wel een beetje klaar. De focus ligt nu vooral op het groeien door samenwerking, door contracten met het bedrijfsleven en door het binnen halen van Europese aanbestedingen. Oftewel, we gaan meer werk verrichten in diezelfde regio. We boren nieuwe markten aan”, stelt Marco.

“Door onze omvang is onze positie sterker nu, dat maakt het makkelijker om nieuw werk erbij te krijgen omdat we sterk kunnen concurreren. We hebben de voertuigen staan en we hebben de mensen in dienst, daardoor kunnen we vaak een scherpere prijs afgeven. Wij kunnen namelijk makkelijker ritten in dezelfde regio combineren.

De overname van Taxi Jansen, waar Adagium ons in heeft begeleidt, is hierin cruciaal geweest. Hierdoor zijn we uitgegroeid tot de grootste partij van Eindhoven. Dat heeft onze positionering erg sterk gemaakt. We kunnen nu namelijk een betere kwaliteit en een bredere dienstverlening bieden. Daardoor kunnen we veel beter aan de vraag in de markt voldoen”, sluit Marco af.

Als je nu terugkijkt, wat is je het meest bijgebleven van de begeleiding die Adagium destijds geboden heeft?

Marco: “Het persoonlijke contact is echt een kracht van Adagium en de eigenschap om met ieders belangen rekening te houden. Zelfs de verkopende partij voelde zich zo vertrouwd met Adagium dat we volledig gelijkwaardig met elkaar aan tafel zaten. Adagium werd gezien als de neutrale en onpartijdige partner. Ondanks dat ik Adagium had ingehuurd, voelden zij ook voor de verkopende partij als een vertrouwenspartner.”

Wat heb jijzelf als ondernemer geleerd van dit overnameproces dat je vandaag de dag nog toepast?

“Dat traject is erg leerzaam geweest. Ik had al ervaring met kleinere overnames, dat verliep anders. Zeg maar, eenvoudiger. Daar stond alles bij wijze van spreken op één A4tje. Dat was bij dit traject wel anders. Ik ben er uiteindelijk blij mee dat alle zaken goed omschreven zijn. Zo ondervindt je achteraf geen vervelende gevolgen, als iets anders uitpakt dan verwacht”, vertelt Marco.

“Ik heb van dit traject dus geleerd dat het belangrijk is om zaken vooraf goed vast te leggen. Je gaat er vanuit dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar als iets goed is vastgelegd dan voelt dat toch wel prettiger”, aldus Marco.

Waar denk je dat Van Gerwen Groep over 5 jaar staat?

“Ik denk dat we nog eens kunnen verdubbelen. Die kansen liggen er namelijk nog steeds. Hoe groter je onderneming wordt, hoe makkelijker het is om op te schalen. Wij kunnen steeds beter aan kwaliteitseisen en verwachtingen van grote partijen voldoen. Als dat fundament staat, dan kan het bedrijf daarop doorbouwen“, stelt Marco.

“Elk bedrijf heeft een aantal goede medewerkers. Met een overname hoop je die mensen aan je te binden, zodat je samen met hen kunt groeien. Wij hebben nog altijd de behoefte om andere bedrijven met die van ons samen te voegen. We zien ook dat er nog steeds bedrijven zijn die hiervoor openstaan. Ik denk dat er in de toekomst een aantal grote vervoersbedrijven overblijven en dat de kleintjes zullen verdwijnen. Nou, dan wil ik bij die eerste groep horen”, aldus Marco.

Waarom heb je die ambitie vanuit jou persoonlijk?

Marco: “Dat heeft met uitdaging te maken. Als eenmaal iets loopt en het loopt goed dan is dat ontzettend fijn. Ik vind het een uitdaging om iets nieuws erbij te krijgen, wat misschien nog niet helemaal goed loopt, en dat goed draaiend te krijgen. Dat geeft een bepaalde kick. Wat anderen laten liggen, pak ik juist op. Dat is enerzijds mijn interesse en anderzijds is dat mijn persoonlijke ambitie.”
“Ik moet daar wel bij zeggen, als de marges in de branche omlaag blijven gaan, dan hebben we geen andere keuze dan groeien om te overleven. Daar waar ondernemers de keuze maken om niet meer te groeien, zullen zij er op den duur mee stoppen. Die keuze is redelijk bepalend. Dus ik kies toch altijd nog voor groei”, sluit Marco af.