In 2014 kwam Adagium in contact met Marco van Gerwen van Van Gerwen Groep BV uit Zeeland om de overname van Jansen Taxi uit Nuenen te begeleiden. Van Gerwen Groep biedt een breed pakket aan dienstverlening en producten op het gebied van vervoer. Denk hierbij aan taxivervoer, een verkeersschool, beroepsopleidingen en voertuigenverhuur.

Vijf jaar na de overname. Hoe gaat het nu met Van Gerwen Groep?

Marco: “Het gaat goed, we hebben onze onderneming verder uitgebouwd en plukken daar vandaag de dag de vruchten van. De doorstart van Jansen Taxi is niet helemaal vlekkeloos verlopen, maar dat hebben we toch tot een succes kunnen maken. We hebben de afgelopen jaren de vestigingen van onze taxiservice in Best, Oirschot en Nuenen allemaal verplaatst naar één locatie in Eindhoven.”
“De vervoersector heeft het zwaar gehad door de crisis. Er zijn veel taxibedrijven noodgedwongen moeten stoppen. Daar hebben wij profijt van gehad. Gelukkig is het tij weer gekeerd. De zakelijke aanvragen zitten in een stijgende lijn en ook de particuliere aanvragen beginnen weer op gang te komen. We merken dat Eindhoven een belangrijke hotspot is,” gaat Marco door.

Een sterkere positie

“Qua uitbreiding in de regio zijn we wel een beetje klaar. De focus ligt nu vooral op het groeien door samenwerking, door contracten met het bedrijfsleven en door het binnen halen van Europese aanbestedingen. Oftewel, we gaan meer werk verrichten in diezelfde regio. We boren nieuwe markten aan,” stelt Marco.
“Door onze omvang is onze positie sterker nu, dat maakt het makkelijker om nieuw werk erbij te krijgen omdat we sterk kunnen concurreren. We hebben de voertuigen staan en we hebben de mensen in dienst, daardoor kunnen we vaak een scherpere prijs afgeven. Wij kunnen namelijk makkelijker ritten in dezelfde regio combineren.”
“De overname van Taxi Jansen, waar Adagium ons in heeft begeleid, is hierin cruciaal geweest. Hierdoor zijn we uitgegroeid tot de grootste partij van Eindhoven. Dat heeft onze positionering erg sterk gemaakt. We kunnen nu namelijk een betere kwaliteit en een bredere dienstverlening bieden. Daardoor kunnen we veel beter aan de vraag in de markt voldoen,” sluit Marco af.

Een neutrale en onpartijdige partner

Marco: “Het persoonlijke contact is echt een kracht van Adagium en de eigenschap om met ieders belangen rekening te houden. Zelfs de verkopende partij voelde zich zo vertrouwd met Adagium dat we volledig gelijkwaardig met elkaar aan tafel zaten. Adagium werd gezien als de neutrale en onpartijdige partner. Ondanks dat ik Adagium had ingehuurd, voelden zij ook voor de verkopende partij als een vertrouwenspartner.”

Leg zaken vooraf goed vast

“Dat traject is erg leerzaam geweest. Ik had al ervaring met kleinere overnames, dat verliep anders. Zeg maar, eenvoudiger. Daar stond alles bij wijze van spreken op één A4tje. Dat was bij dit traject wel anders. Ik ben er uiteindelijk blij mee dat alle zaken goed omschreven zijn. Zo ondervind je achteraf geen vervelende gevolgen, als iets anders uitpakt dan verwacht,” vertelt Marco.
“Ik heb van dit traject dus geleerd dat het belangrijk is om zaken vooraf goed vast te leggen. Je gaat er vanuit dat het eigenlijk helemaal niet nodig is. Maar als iets goed is vastgelegd dan voelt dat toch wel prettiger,” aldus Marco.

De toekomst van Van Gerwen Groep

“Ik denk dat we nog eens kunnen verdubbelen. Die kansen liggen er namelijk nog steeds. Hoe groter je onderneming wordt, hoe makkelijker het is om op te schalen. Wij kunnen steeds beter aan kwaliteitseisen en verwachtingen van grote partijen voldoen. Als dat fundament staat, dan kan het bedrijf daarop doorbouwen,“ stelt Marco.
“Elk bedrijf heeft een aantal goede medewerkers. Met een overname hoop je die mensen aan je te binden, zodat je samen met hen kunt groeien. Wij hebben nog altijd de behoefte om andere bedrijven met die van ons samen te voegen. We zien ook dat er nog steeds bedrijven zijn die hiervoor openstaan. Ik denk dat er in de toekomst een aantal grote vervoersbedrijven overblijven en dat de kleintjes zullen verdwijnen. Nou, dan wil ik bij die eerste groep horen,” besluit Marco.