do's & dont's bedrijfsovernames 2GEBRUIK DUIDELIJKE FORMULERING VAN DE PRIJS EN VOORKOM ‘TWIJFELTAAL’

Iedereen is gevoelig voor het onderwerp prijs gedurende een onderhandeling. Daarom is het van groots belang om daar duidelijkheid in te hebben voor beide partijen. Dat zorgt voor een beter verloop van het proces zowel vóórdat u bij de notaris zit als nadat de overdracht is voltooid. Wij kunnen u garanderen dat de meeste problemen (juridische discussies) voortkomen uit het feit dat er onduidelijkheid is over de prijs.

Onderwerpen waar vaak onduidelijkheid over is:

  • wat wordt er geleverd
  • hoe zit het met de aandelen
  • wordt het vermogen geleverd mét of zonder liquide middelen

Als beide partijen niet hetzelfde bedoelen, voor wat betreft prijs, dan ontstaat er een communicatieprobleem wat later omslaat in een vertrouwensprobleem. Het proces verandert van vertrouwen naar wantrouwen. En dat wilt u natuurlijk niet. Denk hierbij aan verwarring over dat de verkoper denkt het aankoopbedrag in cash te ontvangen, terwijl er misschien eerst nog schulden uit afgelost moeten worden. Of wanneer de verkoper liquide middelen uit zijn bedrijf onttrekt, kan dit als voorschot op de verkoopprijs worden verrekend.

VOORBEELDEN VAN ‘TWIJFELTAAL’

Twijfeltaal zorgt voor verwarring, en dat brengt het onderhandelingsproces meestal weinig goeds. Om u wat meer voor te bereiden op wat onduidelijkheid veroorzaakt en wat twijfeltaal inhoudt geven wij u graag wat voorbeelden:
De prijs van een bedrijf is waarde x met een goodwill van waarde y. Of de aandelen worden cash en debt free geleverd, maar met een eigen vermogen van een x-bedrag. In beide voorbeelden is er een tegenstrijdigheid die problemen oplevert bij het opmaken van een akte.

Termen zoals debt free en werkkapitaal zorgen vaak voor verwarring, zorg dus dat deze goed zijn uitgelegd en onderbouwd. De prijs voor een bedrijf is iets anders dan de waarde ervan. Dat wordt vaak verward. Prijs is iets dat uit onderhandeling tot stand komt. De vraag is of deze prijs betaald gaat worden of dat er een lening voor verschaft kan worden (dat is namelijk ook een vorm van betalen).

Wat is de leverdatum? De juridische leverdatum en de economische leverdatum zijn zelden op de zelfde dag. Wees dus duidelijk over welke datum u spreekt.

De adviseurs van Adagium staan u graag bij gedurende uw onderhandelingsproces en zijn heel ervaren in het helder formuleren en communiceren van prijs en alle daarmee verbonden onderwerpen.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT