ADAGIUM ONDERSTEUNT BIJ BEDRIJFSOVERNAMES

Elke ondernemer krijgt er op een dag mee te maken: bedrijfsovername. Het bedrijf komt via de overname in handen van de kinderen, een medewerker of een derde. In dat laatste geval moet er een geschikte kandidaat in beeld komen. Veel ondernemers bedenken pas laat wat ze willen en hoe de overname van het bedrijf eruit moet zien. Welke dingen moet elke ondernemer weten over als het gaat om een bedrijfsovername?

Voor de een is de overname van zijn bedrijf, dat hij met eigen handen heeft opgebouwd, als het loslaten van een kind dat op eigen benen moet gaan staan. Voor een ander is het niet meer dan een prima oudedagsvoorziening. Met elkaar hebben ze gemeen dat er heel wat moet gebeuren voor het zover is. Een geslaagde bedrijfsovername valt of staat met een goede voorbereiding, waarin uw onderneming verkoopklaar wordt gemaakt, de waarde van het bedrijf wordt onderzocht en een geschikte koper gevonden wordt. Vervolgens start de fase waarin onderhandeld wordt over de verkoopprijs en overnamecondities, voordat de overname van het bedrijf daadwerkelijk wordt afgerond. Gedurende dit hele overnameproces zijn er dan ook nog talloze keuzes te maken.

GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

Ervaring heeft geleerd dat een zorgvuldige voorbereiding essentieel is voor succes. Deze voorbereiding kan omvangrijk zijn. Ook blijken de emotionele aspecten die meestal met de verkoop van de eigen onderneming gepaard gaan niet te mogen worden onderschat.

HET BEDRIJFSOVERNAME PROCES: VAN BEGIN TOT EIND

De bedrijfsovername van uw onderneming is een proces, dat in enkele achtereenvolgende fasen verloopt. Elke zaak, en ook uw bedrijf, is echter anders. Aan de hand van de voor u geldende omstandigheden worden samen met u de algemene stappen in maatwerk omgezet. Enkele algemene fasen van een bedrijfsovername zijn:

Het bedrijfsovername proces - Adagium bedrijfsoverdrachten

  • Informatiefase; waarin een eerste beeld van uw onderneming wordt gevormd.
  • Bedrijfsanalyse; waarin de belangrijkste bedrijfsprocessen in beeld worden gebracht en tevens wordt gekeken naar in interne structuur en de markt waarin u beweegt.
  • Waardering; om een eerste onderbouwde waardebepaling van uw onderneming te vormen.
  • Informatie- of Verkoopmemorandum; het opstellen van een document aan de hand waarvan derden zich kunnen oriënteren op de propositie.
  • Ontwikkelen van kandidaten; het ontwikkelen en benaderen van geschikte kandidaten.
  • Onderhandelingsfase; vormgeven aan een passende deal met u en de overnamekandidaat.
  • Begeleiding naar de bedrijfsovername; fase waarin toegewerkt wordt naar de overdracht, eventuele een Due Diligence onderzoek plaatsvindt en de contracten worden opgesteld.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak over een bedrijfsovername.

Do & Dont’s bij bedrijfsovernames
Meest gestelde vragen over bedrijfsovernames

DESKUNDIG IN VERSCHILLENDE BRANCHES

Branche FoodFood & Feed industrie

Branche Maak Industrie(Maak) Industrie

Branche BouwBouw

Branche DienstverleningDienstverlening

Branche GroothandelGroothandel

Branche LogistiekLogistiek

IEDERE BEDRIJFSOVERNAME IS UNIEK

Ook die van u

DIRECT CONTACT