ADAGIUM ONDERSTEUNT BIJ BEDRIJFSOVERNAMEAdagium Bedrijfsoverdrachten

Elke ondernemer krijgt er op een dag mee te maken: de bedrijfsovername. Het bedrijf komt via de overname in handen van de kinderen, een medewerker of een derde. In dat laatste geval moet er een geschikte kandidaat in beeld komen. Veel ondernemers bedenken pas laat hoe ze willen dat de overname van het bedrijf eruit moet zien. Welke dingen moet elke ondernemer weten als het gaat om een overname?

Voor de een is de overname van zijn bedrijf, dat hij of zij met eigen handen heeft opgebouwd, als het loslaten van een kind dat op eigen benen moet gaan staan. Voor een ander is het niet meer dan een prima oudedagsvoorziening. Met elkaar hebben ze gemeen dat er heel wat moet gebeuren voor het zover is. Een geslaagde bedrijfsovername valt of staat met een goede voorbereiding. Hierin wordt uw onderneming verkoopklaar gemaakt, de waarde van het bedrijf onderzocht en een geschikte koper gevonden. Vervolgens start de fase waarin onderhandeld wordt over de verkoopprijs en overnamecondities. Ten slotte wordt de overname van het bedrijf daadwerkelijk afgerond. Gedurende dit hele overnameproces zijn er dan ook nog talloze keuzes te maken.

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK

Ervaring heeft geleerd dat een zorgvuldige voorbereiding essentieel is voor succes. Deze voorbereiding kan omvangrijk zijn. BZo moeten bijvoorbeeld de emotionele aspecten die meestal met de verkoop van de eigen onderneming gepaard gaan, niet worden onderschat. Daarnaast moeten fiscale gevolgen en de algemene voorwaarden in kaart worden gebracht. Een bedrijf overnemen gaat niet zomaar. Er zijn veel verschillende aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

HET OVERNAMEPROCES: VAN BEGIN TOT EIND

De bedrijfsovername van uw onderneming is een proces, dat in enkele achtereenvolgende fasen verloopt. Elke zaak, en ook uw bedrijf, is echter anders. Aan de hand van de voor u geldende omstandigheden, worden samen met u de algemene stappen in maatwerk omgezet. Enkele algemene fasen van een overname zijn:

Het bedrijfsovername proces - Adagium bedrijfsoverdrachten

  • Informatiefase; waarin een eerste beeld van uw onderneming wordt gevormd.
  • Bedrijfsanalyse; waarin de belangrijkste bedrijfsprocessen in beeld worden gebracht en tevens wordt gekeken naar de interne structuur en de markt waarin uw bedrijf zich beweegt.
  • Waardering; om een eerste onderbouwde waardebepaling van uw onderneming te vormen.
  • Informatie- of Verkoopmemorandum; het opstellen van een document aan de hand waarvan derden zich kunnen oriënteren op de propositie.
  • Ontwikkelen van kandidaten; het ontwikkelen en benaderen van geschikte kandidaten.
  • Onderhandelingsfase; vormgeven van een passende deal met u en de overnamekandidaat.
  • Begeleiding naar de overname; de fase waarin toegewerkt wordt naar de overdracht, eventueel een Due Diligence onderzoek plaatsvindt en de contracten worden opgesteld.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak over een bedrijfsovername.

DESKUNDIG IN VERSCHILLENDE BRANCHES

Branche FoodFood & Feed industrie

Branche Maak Industrie(Maak) Industrie

Branche BouwBouw

Branche DienstverleningDienstverlening

Branche GroothandelGroothandel

Branche LogistiekLogistiek

IEDERE BEDRIJFSOVERNAME IS UNIEK

Ook die van u