LAAT BELASTINGBESPARING NOOIT DE LEIDENDE FACTOR ZIJN BIJ BEDRIJFSOVERDRACHT

Het komt wel eens voor dat een ondernemer, of een adviseur uit naam van de ondernemer, gedurende het overnametraject sterk gericht is op het realiseren van belastingbesparing. Wij kunnen je uit ervaring vertellen dat belastingbesparing nooit een doel op zich is, bij een bedrijfsoverdracht. Er zijn namelijk veel meer factoren die tezamen bepalen of een bedrijfsovername succesvol is.

Wanneer men zich laat leiden door fiscaliteiten wordt bijvoorbeeld het emotionele en menselijke aspect al snel over het hoofd gezien. Het onderschatten van die aspecten kan leiden tot moeilijk te overbruggen situaties. Het onderwerp belastingen zou altijd volgend moeten zijn en niet leidend. Een fiscalist, accountant en jurist zijn allen gespecialiseerd in één onderdeel van het traject en zullen zich ook voornamelijk focussen op hun eigen specialisme. Daarom is er iemand nodig die het overzicht heeft over het gehele traject.

Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld geen BV heeft en zijn bedrijf wil verkopen, kan dat tot fiscale claims leiden. Een fiscalist zal adviseren om te wachten met de verkoop van de onderneming om eerst de fiscale structuur aan te passen. Dit levert belastingbesparing op bij overdracht. De verkoop wordt hiermee echter uitgesteld. De ondernemer loopt hierdoor het risico dat er op een later moment geen koop kandidaat meer is. Het is dus van belang dat je als ondernemer dit soort zaken op voorhand al voor elkaar hebt. Fiscale consequenties zijn het gevolg van handelen uit het verleden.

Omdat het overnametraject door zoveel verschillende factoren bepaald wordt adviseren wij altijd om een procesmanager in de armen te nemen. Iemand die het gehele traject overziet. Een bedrijfsovernameadviseur houdt rekening met de emotionele aspecten bij alle betrokken partijen. Het doel is om een zo optimaal resultaat te realiseren in het gehele proces, want iedere onderneming verdient een goed vervolg.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT