WAT IS BELANGRIJK?

Afbeelding van familie tijdens bedrijfsovername familiebedrijf
Familiebedrijven hebben onderscheidende kenmerken ten opzicht van reguliere bedrijven. Eén van de belangrijkste daarvan is dat familieleden zowel zakelijk als privé sterk met elkaar verbonden zijn. Dat brengt een hele andere bedrijfsdynamiek en bedrijfsvoering met zich mee. Binnen familiebedrijven is de vraag wie het bedrijf overneemt altijd belangrijk, al vanaf de dag dat de nieuwe generatie geboren is.

Maar als de dag dan daar is, dat senior zijn bedrijf gaat overdragen aan zijn kind(eren), wat is dan belangrijk om rekening mee te houden? Adagium vertelt dit vanuit een jarenlange ervaring. Hopelijk is dit de opstap naar een goede en fijne bedrijfsovername van een familiebedrijf.

DE KENMERKEN VAN BEDRIJFSVOERING BINNEN EEN FAMILIEBEDRIJF

Wat maakt familiebedrijven nu uniek en bijzonder? Wij zetten deze kenmerken graag voor u op een rij:

 • Familiebedrijven ondernemen in jaren en niet in kwartalen. Investeringen zijn er op gericht om de onderneming op langere termijn gezond te houden. Het doel van een familiebedrijf is namelijk om het door te geven aan een volgende generatie binnen de familie. Mede door deze insteek blijven familiebedrijven lang(er) bestaan en zijn ze vaak succesvol(ler) ondanks roerige tijden of tegenslagen.
 • Een familiebedrijf is verbonden vanaf de geboorte. Zoals in de inleiding al aangehaald is op de dag dat er kinderen geboren worden de overname van het familiebedrijf een vraagstuk. De motivatie van kinderen is groot om een opgebouwd resultaat van (voor)ouders voort te zetten. Meerdere generaties zijn dus gemotiveerd om het bedrijf succesvol voort te zetten, wat een hoge betrokkenheid met zich meebrengt.
 • Binnen het familiebedrijf zijn bedrijfsbelangen, familiebelangen en eigendomsbelangen sterk met elkaar verbonden. De invloed op het ondernemerschap vanuit familieleden en andere betrokken mensen kan dus sterk zijn.
 • Familiebedrijven zijn sterk gebaseerd op emotie. Zij ondernemen op basis van goed gevoel, traditie en loyaliteit. Dit maakt dat familiebedrijven vaak een sterke verbinden met hun medewerkers hebben en nauw betrokken zijn bij alle onderdelen binnen de onderneming. Ondernemers binnen familiebedrijven handelen vaak vanuit het onderbuik gevoel.

Het familiebedrijf fascineert de adviseurs van Adagium enorm. De echtheid van deze ondernemers is mooi en de wijze waarop zij niet alles beredeneerbaar doen. Zij handelen snel, zijn vaak eigenwijs en hebben een enorm doorzettingsvermogen op momenten dat zij twijfelen of wanneer het moeilijk gaat.

MET WELKE ASPECTEN HOUDEN WIJ REKENING BIJ BEDRIJFSOVERNAME VAN EEN FAMILIEBEDRIJF?

Wanneer adviseurs van Adagium worden ingeschakeld bij een bedrijfsovername binnen een familiebedrijf, zijn er een aantal aspecten waar wij ons goed in verdiepen. Het overnemen van een familiebedrijf gaat gepaard met een sterk emotioneel proces. Dit heeft allemaal te maken met betrokkenheid, historie, tradities, ervaringen (zowel goede als slechte). Bij een bedrijfsovername van een familiebedrijf draait het hoofdzakelijk om mensen en indirect om geld. Door deze onderwerpen goed in kaart te brengen is er meer inzicht in de familie- en bedrijfsstructuur nodig en de daaraan verbonden belangen van alle betrokkenen. Wat brengen wij in kaart:

 • Hoe ziet de familiestructuur er uit: hoeveel kinderen telt de overdrager, wie is of zijn de opvolger(s), wie zijn de partners van alle familieleden (ook wanneer zij niet betrokken zijn bij de overname!), enz. Nogmaals: het gaat om mensen en hun emoties. We houden rekening met alle direct én indirect betrokkenen.
 • Waarom is de aangewezen opvolger de aangewezen persoon voor bedrijfsovername? En waarom zijn andere kinderen dat niet?
 • In welke levensfase zit de huidige eigenaar van het bedrijf? Wat is voor hem/haar de reden om het bedrijf over te dragen aan de nieuwe generatie?
 • Zijn er familie afspraken vastgelegd in een zogeheten familiestatuut? Zoja, wat zijn die afspraken dan? (In een familiestatuut wordt vastgelegd wie van de familieleden meebeslissen.)
 • Wat is de visie van junior, de opvolger, op het proces van de bedrijfsovername en wat is zijn visie op de toekomst van de onderneming? Wat wil hij gaan doen binnen een paar jaar en wat is voor hem belangrijk?
 • Wat gaat senior (de overdrager) ná de bedrijfsoverdracht doen? Hoe gaat hij invulling geven aan zijn leven, zodra hij gestopt is met zijn bedrijf. Wij merken dat dit onderwerp vaak wordt vergeten, terwijl het van grote waarde is!

DE KRACHT VAN EEN FAMILIEBEDRIJF KAN OOK TEGEN ZICH WERKEN

Er zijn veel mensen direct en vooral ook indirect betrokken bij een bedrijfsovername binnen een familiebedrijf. Iedereen heeft specifieke rol(len) waarmee hij/zij effect heeft op het bedrijf. Deze rollen zijn: de familierol, de bedrijfsrol, de eigendomsrol en de persoonlijke rol. Wanneer er verwarring of onbalans ontstaat tussen deze rollen dan leidt dit meestal tot conflicten. En deze conflicten kunnen hoog oplopen.

Hierbij enkele voorbeelden van deze verschillende belangenrollen:

 • Een zoon of dochter die niet in het bedrijf werkt en geen aandelen bezit
 • Een medewerker die geen familie is of aandelen bezit
 • Een vriend van de familie die niet in het bedrijf werkt maar wel aandelen heeft
 • De directeur-grootaandeelhouder binnen het familiebedrijf
 • Een zoon of dochter die binnen het bedrijf werkt en geen aandelen bezit

Conflicten uit het verleden en van vandaag de dag komen altijd op tafel in de meest cruciale fase van een onderneming: bij de overdracht.

Dé manier om conflicten te vermijden is communicatie. Succesvolle bedrijfsfamilies stimuleren een grote openheid in communicatie. Zodra er verwarring of frictie ontstaat op één van de 4 rollen die een betrokkenen heeft, dan zal de communicatie afnemen. Dit soort conflicten hebben een afremmend effect in een bedrijfsovernameproces. Diepliggende familieproblemen die vermeden worden, worden juist in een overnameproces besproken. Ondanks sterk emotionele betrokkenheid dient een bedrijfsoverdracht rationeel te verlopen, in het belang van de onderneming én de familie.

HET BELANG VAN EEN BEDRIJFSOVERNAME ADVISEUR

In de periode van een bedrijfsovername van een familiebedrijf worden de verschillende relaties sterk onder druk gezet. Deze rol en verantwoordelijkheid is perfect weggelegd voor een externe bedrijfsovername adviseur. De kunst van een goede adviseur is om de communicatie en openheid met alle betrokken partijen, op een zo hoog mogelijk niveau te hebben en te houden en goede afspraken te maken. Hij houdt sterk rekening met de emoties van de betrokken partijen, maar hij verliest daarbij nooit de grip op de kwaliteit (en rationaliteit) van het overnameproces. De enige manier waarop dit mogelijk is, is wanneer er een sterke vertrouwensband is met alle betrokkenen (vooral met opvolger, overdrager en hun levenspartners). Dit is alleen mogelijk met een hoge bescherming van de privacy. Geheimhouding is in ons vak een erecode.

Bij Adagium Bedrijfsoverdrachten geloven we dat ieder bedrijf een goed vervolg verdient. Ons doel is om ondernemers hierbij te helpen. Wilt u er zeker van zijn dat de bedrijfsovername van het familiebedrijf vlekkeloos verloopt? Neem dan gerust contact op via info@adagium.nl of +31 (0)413 – 225010; wij adviseren u graag.

DESKUNDIG IN VERSCHILLENDE BRANCHES

Branche FoodFood & Feed industrie

Branche Maak Industrie(Maak) Industrie

Branche BouwBouw

Branche DienstverleningDienstverlening

Branche GroothandelGroothandel

Branche LogistiekLogistiek

IEDERE BEDRIJFSOVERNAME IS UNIEK

Ook die van u