Referentie

Het overnameproces van OxHill7

Home Referenties Overnameproces van OxHill7

Milo van Osch richtte in 2005 OxHill7 op, een landelijke gecertificeerde partner in re-integratie en persoonlijke mobiliteit. Het bedrijf begeleidt mensen bij bepalende momenten in hun loopbaan. Enkele jaren geleden besloot Milo dat hij gefaseerd zijn aandelen wilde overdragen om zo geleidelijk uit het bedrijf te stappen. Uit het verhaal van oprichter Milo van Osch en twee van de vier nieuwe partners, Robert Langehenkel en Marlot van Osch, blijkt dat dit voor alle partijen de beste manier was om dit proces vorm te geven.

De start van OxHill7

OxHill7 is gestart als een klassiek re-integratiebedrijf. Milo: “In het begin richtte wij ons op het begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers naar passend werk bij een nieuwe organisatie. Geleidelijk is ons portfolio van dienstverlening breder geworden. Jobhunting, Arbeidsdeskundige onderzoeken en tal van andere preventieve diensten zijn daaraan toegevoegd. De organisatie is in vijftien jaar tijd gegroeid van acht mensen naar negentig medewerkers. Jaarlijks begeleiden wij nu 2.200 medewerkers naar een nieuwe fase in hun carrière”. De afgelopen vijf jaar stond in het teken van een geleidelijke aandelenoverdracht waarbij Milo in een aantal fasen zijn aandelen overdroeg. Gelijktijdig traden vier partners, Robert Langehenkel, Marlot van Osch, Leon Millenaar en Conny Vossen toe in het bedrijf. Terwijl de rol van Milo na elke fase steeds kleiner werd, groeide het aandeel van de nieuwe partners stapsgewijs.

Een geleidelijk proces

Oprichter Milo had een duidelijke aanpak voor ogen. Milo: “Het belang van OxHill7 heeft voor mij altijd op de eerste plek gestaan. Daarbij wilde ik als ondernemer ook zelf de regie houden tijdens het ondernemen. Naarmate je ouder wordt is het bijvoorbeeld onoverkomelijk dat je scherpte en snelheid verliest. Dat wilde ik voor zijn en zo ontstond het idee om geleidelijk af te bouwen. Daarmee zouden de toetredende partners een steeds groter gedeelte van de aandelen overnemen. Dat gaf ze de gelegenheid om geleidelijk te groeien in hun nieuwe rol. Dit was voor mij het ideaalplaatje waardoor OxHill7 zo min mogelijk hinder zou ondervinden aan de veranderingen. Het idee hebben we, als toenmalige directieteam, in eerste instantie met de benen op tafel besproken. Vervolgens zijn we dat idee meer handen en voeten gaan geven”.

Robert: “Sinds 2012 ben ik werkzaam binnen OxHill7. Dat was in eerste instantie op freelance basis, waarbij ik verantwoordelijk was om new business te genereren. Een leuke samenwerking die steeds volumineuzer werd. Toen Henk van de Heuvel, een van de medeoprichters, uitstapte kreeg ik de kans om mij voor een klein percentage in te kopen. Dat was gelijktijdig met Leon Millenaar, een van de nieuwe partners. Sindsdien vervul ik ook de rol van Commercieel directeur binnen het bedrijf. Gezamenlijk met het team hebben we de groei van OxHill7 de afgelopen jaren vormgegeven”.

Marlot: “Ik ben sinds 2012 werkzaam bij OxHill7. Vanuit mijn opleiding Informatie en Communicatiewetenschappen ben ik gestart en heb ik verschillende functies mogen uitoefenen, waaronder Manager Binnendienst. Dankzij de groeiende organisatie heb ik mij professioneel op verschillende facetten kunnen ontwikkelen. In 2017 werd ik door Milo en Robert benaderd om medeaandeelhouder / directielid te worden binnen OxHill7. Milo heeft in 2017 een gedeelte van zijn aandelen verkocht aan Robert, Leon en mij”.

“Vanuit de bank werden twee partijen geadviseerd, maar ik had direct de klik met Adagium. Integer, betrouwbaar en professioneel. Dat kwam duidelijk naar voren. Daarbij hebben ze kennis van zaken. Adagium gaf richting en bewaakte het proces”.
Milo van Osch

De regie

Milo: “De overdracht is heel organisch ontstaan, er lag namelijk geen compleet stappenplan. In eerste instantie heb ik meerdere keren met Robert en Leon om de tafel gezeten. In een later stadium hebben we Marlot gevraagd om toe treden en vervolgens ook Conny. Het bleek een leuke selectie te zijn van mensen die bij elkaar passen. We voelden ons allemaal goed bij deze gefaseerde aanpak. Gezamenlijk bepaalden we de momenten waarop we de volgende stap gingen zetten”.

Robert: “Milo heeft dat proces ontzettend goed geregisseerd. Hij gaf ons de ruimte om aan elkaar en de nieuwe omstandigheden te wennen. Daarbij heeft hij ook het voortouw genomen in alle voorbereidingen rondom de aandelentransacties. Dat gaf ons de ruimte om onze focus op de dagelijkse business te houden”.

Vertrouwd, betrokken en helder

OxHill7 besloot om Adagium in te schakelen voor de begeleiding rondom deze transacties. Milo: “Vanuit de bank werden twee partijen geadviseerd, maar ik had direct de klik met Adagium. Integer, betrouwbaar en professioneel. Dat kwam duidelijk naar voren. Daarbij hebben ze kennis van zaken. Adagium gaf richting en bewaakte het proces”.

Robert: “Adagium nam ons stap voor stap mee in het traject. Ze legden alles zeer duidelijk uit. Dat was een hele prettige ervaring. Het advies van Adagium in de gekozen constructie werkte uitstekend. Het bood ons namelijk de mogelijkheid om de rondes die nog zouden volgen ook goed te doorlopen. Daarbij bleek Adagium ook een volledig onafhankelijke partij te zijn”.

Marlot: “Voor mij persoonlijk was het toetreden als aandeelhouder een nieuwe ervaring. Dat is compleet anders dan wanneer je in loondienst werkt. Adagium heeft mij ook in het ondernemerschap geadviseerd. Met een no-nonsense en betrokken aanpak”.

Het juiste moment

Marlot: “We wisten dat Milo aan het afbouwen was, maar we werden toch overvallen toen hij als founder de laatste transactie aankondigde. Maar als je goed naar de situatie kijkt dan is het een logisch gevolg. Wij als directieteam hebben onze weg gevonden. Ieder heeft zijn eigen specialiteiten en we zijn op elkaar ingespeeld. Qua timing heeft Milo dan ook het juiste moment gekozen”.
Milo: “Voor mij was de tijd rijp inderdaad. Het team was er klaar voor en ik had vijf jaar naar dit moment toegewerkt. Overigens is er intern ook ontzettend goed op het nieuws gereageerd. Mede dankzij de geleidelijke overdracht”.

Robert: “Het proces is buiten verwachting goed verlopen. We gaan met een viermanschap verder als directie. Het loopt goed. En dat is te wijten aan de tijd die we hebben genomen voor dit proces. Daardoor konden we een stabiele basis formeren. Adagium heeft daarin de regie genomen. Ik denk dat je achteraf kunt stellen dat we een blauwdruk hebben gevonden voor een dergelijk traject”.

Marlot: “Je bent niet wekelijks bezig met de overdracht. We hebben namelijk een business te runnen. Maar op de momenten dat het nodig was, werden we erbij betrokken en hadden we volledige focus. Dat heeft uitzonderlijk goed gewerkt”.

Wat heb je geleerd en adviseer je anderen?

Milo: “Je hoort echt de tijd en ruimte te nemen voor belangrijke besluiten in je leven. Ik ben vooral blij dat we elkaar deze ruimte gegund hebben, daardoor is het ook zo goed verlopen. Als we dit traject in zes maanden hadden doorlopen, was het anders verlopen. Kies daarbij ook de juiste partij op basis van vertrouwen”.

Marlot: “Voor mij betekende het toetreden als aandeelhouder en later als bestuurder een nieuwe wereld. Het loont om dan de tijd te nemen en je vooral ook goed te laten adviseren. Denk niet dat je alles zomaar kan. Ben daarbij tijdens het proces ook transparant naar elkaar. Blijf communiceren zodat er ten alle tijden duidelijkheid is in de aandelentransactie”.

Robert: “Organisch hebben we elkaar gevonden, met de zachte hand van Milo daarachter. Investeer in elkaar om er een succes van te maken. Door dat aan de voorkant direct goed aan te pakken, zorg je dat alles goed verloopt naarmate het proces vordert”.

Een mooie toekomst tegemoet

Robert: “De situatie is nieuw en vertrouwd tegelijk. Persoonlijk als Commercieel directeur ligt mijn focus op het realiseren van verdere groei. Met het nieuwe directieteam heb ik alle vertrouwen dat we daar stappen in gaan zetten”.

Marlot: “Naast groei ligt onze aandacht bij het verder professionaliseren van onze organisatie en om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen”.

Milo: “Het bedrijf laat ik met een gerust hart achter bij deze vier mooie mensen. Voor mij is het nu tijd voor een nieuw avontuur. Ik ga mijn hobby als bierbrouwer verder uitbreiden. Daar ligt mijn toekomst”.

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl