Blog

Vijf no go’s bij fusies en overnames

Home Kennisbank Vijf no go’s bij fusies en overnames

Fusies en overnames zijn bij uitstek intensieve trajecten die u niet moet onderschatten. Ze nemen veel tijd in beslag, bestaan uit veel complexe materie en vaak komt ook de nodige emotie om de hoek kijken. In dit artikel delen we vijf punten die absoluut geen sleutel tot succes vormen bij fusies en overnames. Uiteraard adviseren we ook wat wél te doen.

Voordat we dieper ingaan op deze vijf no go’s, verwijzen we u eerst naar onze whitepapers over het overnameproces en internationale transacties. Hier leest u tot in detail over deze twee onderwerpen.

1. Te laat beginnen met uw bedrijf verkoopklaar maken

Laten we direct met een cliché beginnen: een goed begin is het halve werk. Bij fusies en overnames gaat die vlieger absoluut op. Door op tijd te starten met het klaarmaken van uw bedrijf voor een verkoop, weet u veel beter wat u kunt verwachten. Dat geldt voor zowel fusies als overnames.

• Versnel het verkoopproces
Door tijdig te starten met voorbereiden heeft u alle financiële gegevens van uw bedrijf netjes op orde. Alle relevante zaken worden goed gedocumenteerd. Dat levert u tijdwinst op zodra het verkooptraject van start gaat. Wanneer u dit niet voorbereid heeft, moet u alles tijdens het proces bij elkaar zoeken. Het is prettig om het ijzer te smeden als het heet is en dat u bij een verkoop snel kunt handelen. Bovendien kan het ook frustratie bij de kopende partij opleveren wanneer u het proces vertraagt. Met mogelijk impact op de uiteindelijke deal.

• Voorkom verrassingen
Een bekende uitdrukking in de fusie- en overnamewereld is ‘het vinden van lijken in de kast’ bij de te verkopen onderneming. Dit wilt u voorkomen als u in vergaande gesprekken bent met een kandidaat-koper. Dit soort onwelkome verrassingen kunnen een nadelige invloed hebben. Op de prijs, bepalingen of überhaupt het closen van de deal. Hoe eerder u begint met het verkoopklaar maken van uw bedrijf, hoe meer tijd u heeft om mogelijke tegenvallers of problemen op te lossen.

• Maximaliseer de mogelijke opbrengst
Op het moment dat u besluit om uw bedrijf te gaan verkopen, wilt u natuurlijk een zo’n hoog mogelijke opbrengst realiseren. In feite wilt u ervoor zorgen dat het bedrijf dermate gepresenteerd wordt dat de koper overtuigd wordt van de vastgestelde waarde. Dat doet u door zaken binnen uw bedrijf die nog aandacht behoeven te optimaliseren of op te lossen. Voorbeelden zijn: het verbeteren van de fiscale of juridische structuur, het transparant maken van het verdienmodel of de onderneming minder van u afhankelijk maken.

2. Geen deskundigen in de arm nemen

Een bedrijf verkopen is voor de meeste ondernemers geen dagelijkse bezigheid. Er komt veel op u af en de materie is vaak lastig te verwerken. Neem daarom in een vroegtijdig stadium de juiste deskundigen in de arm. Die u bijstaan bij een fusie of overname, naast uw accountant en vertrouwenspersoon. Wanneer u een verkooptraject ingaat zonder de begeleiding van een overname adviseur of jurist vraagt u om problemen.

• Zorg dat u weet waar het over gaat
Misbegrip kan in potentie een groot struikelblok vormen, die u bij een bedrijfsverkoop veel geld kan kosten. Een overname adviseur kent alle vakinhoudelijke termen die de revue passeren. En weet ook welke mogelijke impact zaken op uw bedrijfsverkoop kunnen hebben.

• Handel op de juiste momenten op de juiste manier
Dankzij de kennis en kunde van een overname adviseur wordt u aan de hand meegenomen. U krijgt advies om in elke fase van het fusie of overnametraject op de gewenste manier te handelen. Met als doel om risico’s te beperken en uiteindelijk de beste deal te realiseren.

• Sparringpartner die tegengas geeft
U heeft er niets aan wanneer u adviseurs in de hand neemt die u naar de mond praten. Al dan niet om hun eigen agenda te dienen. Een onafhankelijke overnamespecialist denkt altijd vanuit uw belangen. Zo geeft hij vanuit diverse perspectieven tegengas. Om in alle denkbare scenario’s de beste uitgangsposities in de fusie of overname voor u te creëren.

3. Aan de slag zonder verkoopstrategie

Een man zonder plan kan er in een fusie of overnametraject verdwaald of verloren bijlopen. Het bepalen van een verkoopstrategie biedt houvast en geeft richting. Dat is wenselijk in een proces waar veel op u afkomt als ondernemer.

• Bepaal hoe u de markt gaat benaderen
De juiste marktbenadering ontstaat vanuit een combinatie van de marktomstandigheden, uw wensen en de ervaring van de adviseur. Samen bepaalt u of kandidaten gericht benaderd worden of de verkoop opengesteld wordt voor belangstellenden. Ander punt: brengen kandidaat-kopers een bod uit of stelt u een prijs(-range) vast?

• Werk naar de stip op de horizon toe
In een fusie of overnameproces komt er veel op u af. Verschillende kandidaat-kopers, mogelijke scenario’s, intensief boekenonderzoek en onderhandelingen. Er is niet veel voor nodig om het overzicht kwijt te raken. Een heldere verkoopstrategie werkt als een doel om gericht naartoe te werken. En soms zelfs als boei om aan vast te houden.

• Vertrouw op de gekozen verkoopstrategie
Tijdens het overnametraject kunnen er tal van onvoorziene ontwikkelingen zijn. Elke bedrijfsoverdracht is namelijk uniek en verloopt anders. Maar juist door vast te houden aan de gekozen strategie, weten u en uw adviseurs hoe te handelen gedurende het proces. Voor ondernemers is het niet vanzelfsprekend om zich te laten leiden door een adviseur. Maar vertrouw hierbij op de kennis en visie van de fusie en overname adviseur.

4. Tunnelvisie en blindstaren op de prijs

Voor veel ondernemers is de mogelijke verkoopopbrengst hetgeen waar de focus op ligt. Maar prijs is niet het enige dat een deal goed of slecht maakt. Door u blind te staren op de prijs kunt u andere zaken bij een fusie of overname over het hoofd zien, waar u achteraf spijt van kunt krijgen. Voorkom tunnelvisie en laat u vooral bijstaan door kundige adviseurs die naar het grotere plaatje kijken.

• Zorg voor goede afspraken en bepalingen
Een prijs is één ding, maar hoe gaan koper en verkoper om met de risico’s die er met de fusie of overname gepaard gaan? Op welke termijn kan er nog geclaimd worden? Wat is de hoogte van die claim? En wat betekent de overdracht voor de positie van de ondernemer? Verdwijnt u van het toneel of blijft u nog voor een bepaalde periode verbonden aan de organisatie? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van relevante bepalingen die invloed hebben op het succes van de deal. Zorg dat u alle afspraken begrijpt en goed vastlegt.

• Is de continuïteit van de onderneming geborgd?
Als ondernemer denkt u vaak niet alleen aan uw eigen portemonnee. Het voortbestaan van uw bedrijf en een goede toekomst voor de medewerkers zijn voor veel ondernemers belangrijk. Leg goed vast in welke hoedanigheid uw bedrijf bij een fusie of overname blijft bestaan. Een goede overdracht is prettig voor u, de koper, uw medewerkers en klanten. Besef ook dat een fusie of overname mogelijk veel impact kan hebben op de mensen in uw bedrijf.

5. Geen plan voor de toekomst

De focus ligt binnen een fusie of overnametraject lange tijd op het overnameproces. Vaak is dit een tijdrovend traject met een lange weg naar het uiteindelijk closen van de deal. Hoewel een fusie of overname een belangrijke mijlpaal voor een onderneming is, is er ook een leven na de overdracht. Voorkom chaos en een zwart gat, door tijdig een plan uit te werken.

• Een nieuw leven na de (pre-)exit uit uw onderneming
Uw bedrijf verkopen, vaak is het een gedachte waar u lang mee gespeeld heeft. Wanneer de daadwerkelijke verkoop binnen handbereik is krijgen veel ondernemers te maken met koudwatervrees. Het komt wel erg dichtbij en weet u al wat u hierna gaat doen? Blijft u betrokken in het bedrijf? Gaat u andere initiatieven ontplooien? Of lekker golfen in het buitenland? Hoe dan ook: stippel voor uzelf een plan uit en voorkom dat u na een bedrijfsoverdracht in een zwart gat valt. Bespreek uw plannen met mensen in uw omgeving.

• Samen verder en succesvol integreren
Het samenvoegen van twee bedrijven brengt flinke uitdagingen met zich mee. Wanneer u de impact van een fusie onderschat, ligt de kans op mislukking absoluut op de loer. Het uitwerken van een integratieplan helpt om twee bedrijfsculturen samen te voegen. Elk bedrijf heeft zijn eigen gebruiken en manier van werken. Onderzoek hoe u deze twee dichtbij elkaar kunt brengen. Een plan geeft medewerkers in een spannende tijd richting en houvast. Belangrijk hierbij is om in gesprek te blijven met de mensen in de bedrijven. Heldere communicatie is binnen een fusie de sleutel tot succes.

Fusies en overnames

De begeleiding van een onafhankelijke overnamespecialist helpt u de beste deal binnen te slepen in een fusie of overname. Bent u benieuwd naar de ervaringen van andere ondernemers? We tekenden de verhalen op van enkele referenten. Deze leest u hier:
BACU: De overname van HEMA Bakkerijen
Whyellow: “De koek delen levert je meer op”
Strategische alliantie aannemingsbedrijf Wouters Schijndel en Bouwbedrijf Van Grunsven

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl