Referentie

Verkoop Dalco Food aan Hilton Foods

Home Referenties Verkoop Dalco aan Hilton Foods

Dalco Food B.V., specialist in vlees en vleesvervangers, is een joint venture aangegaan met het Engelse Hilton Food. Het Osse familiebedrijf en de vers vlees producent c.q. verpakker uit Huntingdon, zagen een grote toegevoegde waarde in deze samenwerking. Adagium heeft dit traject van begin tot eind begeleid. We spreken met Marian Wagemakers, algemeen directeur Dalco Food, over de aandelenovername.

De toekomst van Dalco Food voortzetten

Het bedrijf uit Oss is de afgelopen jaren flink gegroeid. “We hebben een tweede vestiging, een vegetarische fabriek, in Oosterhout geopend. In deze tijd is het contact met Adagium ook ontstaan. Han Galema werd, vanwege zijn achtergrond als directeur in de voedingsmiddelenindustrie, getipt om onze Raad van Advies mee op te zetten. Dit heeft hij in 2017 gedaan,” vertelt Marian. “Vervolgens ben ik gaan kijken naar de marktontwikkelingen, onze positie daarbinnen en naar onze toekomst. We zijn een relatief klein bedrijf in een kapitaalintensieve business. Dan is het wel zo prettig als je een sterke partner naast je hebt staan. De vraag naar vegetarische producten groeit snel, maar de concurrentie is groot. Daarnaast speelde voor mij ook een rol dat er binnen mijn eigen gezin geen opvolger is. Het veiligstellen van de toekomst van ons bedrijf was voor mij van groot belang. In 2017 kwam er een kans op ons pad waarmee ik mogelijkheden zag om de kwaliteit en het vervolg van Dalco voort te zetten.”

De tijd genomen om elkaar te leren kennen

Hilton Food zet, als een van de grote producenten en verpakkers van vers vlees in Europa en Australië, in op een flinke groei op de vegetarische markt. “We zijn in 2017 koffie gaan drinken. De interesse was wederzijds. We bijten elkaar namelijk niet, passen qua bedrijfscultuur goed bij elkaar en we vullen elkaar goed aan. Vanaf dat moment hebben we ruim de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en om een vertrouwensband op te bouwen. We hebben uitgebreid gesproken over hoe we zaken vorm wilden geven. Het draaide bij mij om één ding en dat was de continuïteit van de onderneming waarborgen. Uiteindelijk hebben we de joint venture op 31 januari 2019 afgerond.”

We zien dat we elkaar versterken

“Het uitgangspunt bij deze joint venture was dat we er zeker van waren dat Hilton Food geen concurrent van onze eigen klanten is. Ik vind het namelijk erg belangrijk om onze klanten hierin te beschermen en de huidige relatie zoveel mogelijk te behouden. Hilton Food was op zoek naar kennis en kunde in de vegetarische markt. We kunnen elkaar hier mooi in versterken,” vertelt Marian.

“De continuïteit van het familiebedrijf is gewaarborgd”
Marian Wagemakers | Dalco Food B.V.

Een complex onderhandelingstraject

Adagium heeft ons geholpen met de contracten en de invulling van de nieuwe rolverdeling. Han kent onze markt en weet hoe het er in een foodbedrijf aan toe gaat. Dat kwam goed van pas en vond ik ook belangrijk. Het draait voor mij namelijk niet alleen om de rekensommen, het gevoel moet goed zijn. De emotionele componenten zijn, net als de rationele momenten, van belang. Ik wil echt een relatie aangaan in een samenwerking,” vertelt Marian. “Waar je tegenaan loopt, wanneer je met een Engelse partij in onderhandeling bent, is dat veel dingen anders zijn dan hier in Nederland. Een directie steekt daar anders in elkaar bijvoorbeeld. Dat wist ik niet. Maar ook dat we te maken kregen met Autoriteit Consument & Markt, een onafhankelijke publieke toezichthouder. Dit vroeg extra aandacht en tijd om met onze advocaten goed door te nemen. Dat is ook goed, want we verkochten tenslotte toch 50% van onze aandelen. Dan is het belangrijk dat alles goed verloopt,” vult Marian aan.

Een goede rolverdeling met Adagium

“We hadden een goede rolverdeling en zijn samen goed opgetrokken tijdens het proces. Adagium kon soms hard zijn op het zakelijke, waardoor ik zacht kon zijn met het oog op het behoud van de relatie voor de toekomstige samenwerking. Het is goed geweest om een dergelijke combinatie te maken. Ik merkte dat een aandelenovername voor mij geen dagelijkse kost was. Je ziet dat er een duidelijk verschil zit tussen een zakelijke en relationele kant, daar had ik vooraf niet over nagedacht. Dan is het fijn dat je een ervaren adviseur naast je hebt. Adagium heeft me de ruimte gegeven om mijn eigen mening te blijven vormen en om mijn verantwoordelijkheid te nemen waar wenselijk. Ik ben heel tevreden over hoe het is verlopen,” vertelt Marian.

Verder op de eerder ingezette koers

Hilton Food heeft 50% van de aandelen overgenomen van Dalco Food en Marian blijft aan als algemeen directeur. “Ik sta 100% achter de keuzes die we hebben gemaakt. Hierin is het voortraject erg belangrijk geweest, waarin we echt de tijd hebben genomen. Ik wilde continuïteit op de lange termijn voor het bedrijf realiseren en ook zelf een bijdrage in de vormgeving hiervan behouden. Ik blijf gewoon algemeen directeur en ik blijf er iedere dag mijn schouders onder zetten. Dit zie ik dan ook als een positieve bevestiging van de keuzes die we hebben gemaakt. We gaan namelijk door op de koers die we al eerder hebben ingezet,” vertelt Marian.

Neem de tijd en je verantwoordelijkheid

We leggen Marian tenslotte de vraag voor wat ze andere ondernemers wil adviseren. “Neem de tijd in zo’n proces. Je draagt de verantwoordelijkheid voor een bedrijf en de mensen die er werkzaam zijn. Ik voelde het als mijn verantwoordelijkheid om het bedrijf dat mijn vader heeft opgebouwd en waar veel mensen al heel lang werkzaam zijn op een juiste manier te continueren. Wanneer je de tijd neemt kun je duurzame afspraken maken die op de lange termijn zijn afgestemd. Ik ben geen type van ‘wind zaaien om op storm te oogsten.’ Ik zaai liever tulpenbollen waar ik dan later in de lente van kan genieten. Zo’n proces vraagt tijd en geduld. Zo heb ik dat voor mijn organisatie gedaan,” besluit Marian.

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl