Referentie

“Start tijdig met het bouwen aan een zelfsturende organisatie”

Home Referenties Verkoop Compose aan Legrand

In 30 jaar tijd heeft Compose Network Connections zich ontwikkeld tot een kenniscentrum en specialist in het ontwikkelen van connectiviteitsoplossingen met een focus op glasvezelnetwerken. De afgelopen jaren heeft Hans van Vught zijn bedrijf geleidelijk ontwikkeld tot een zelfsturende organisatie, zodat hij zijn onderneming in 2020 kon verkopen. De bedrijfscontinuïteit is daarmee in zekerheid gesteld.

Inspelen op relevante ontwikkelingen

Compose Network Connections is in 1992 opgericht. Hans vertelt: “Met een achtergrond als projectleider in de data telecom branche en de wens om zelfstandig te ondernemen, ben ik voor mijzelf begonnen. In die periode richtte Compose zich echt op productontwikkeling en maakten we innovatieve producten voor data telecom oplossingen. Dat stond in die tijd nog in de kinderschoenen. In aanvang deden we vooral zaken met distributeurs die onze producten verkochten en stapsgewijs groeide onze klantenkring. In 2000 hebben we de switch gemaakt naar een handelsorganisatie, waarbij we onze producten ook zelf zijn gaan verkopen. Een bewuste keuze om relevant te blijven.

Momenteel werkt Compose actief samen met grote end-user organisaties in Nederland. Compose ontwerpt en produceert innovatieve oplossingen voor netwerken, met een specialisatie in glasvezelnetwerken. We hebben ons vanaf 2006 bewust gepositioneerd als een kenniscentrum en partner voor grote organisaties. Compose heeft de data- telecommarkt geïnspireerd door nieuwe technologieën en functionaliteiten te combineren zodat we met de vraag van onze klanten mee kunnen groeien. Door de jaren heen heeft Compose een wereldwijd netwerk en ontzettend veel kennis opgebouwd. Dat zetten we gericht in om de behoefte van onze klanten optimaal in te vullen”.

Een zelfsturende organisatie

Hans realiseerde zich in een vroegtijdig stadium dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd moest worden. “Je dient tijdig na te denken over wat je als ondernemer wil met je organisatie en hoe lang je dat zelf kunt voortzetten. Enerzijds om de business door te laten lopen, maar ook om de toekomst van de medewerkers te verzekeren. Zeven jaar geleden zijn we binnen Compose een traject gestart om concrete veranderingen door te voeren. Er zijn hele duidelijke stappen gezet om te groeien in business met gezonde financiële resultaten. Daardoor konden we continue blijven investeren in nieuwe innovaties.

Daarnaast zat veel kennis bij mij als ondernemer, middels een zelf opgezet kennisoverdrachtprogramma zijn we van een zelflerende organisatie gegroeid naar een zelfsturende organisatie. De kennis blijft in de organisatie en wordt beschikbaar gesteld voor iedereen, waardoor medewerkers meer betrokken en zelfstandig zijn”.

Naast de interne verbeteringen heeft Compose Network Connections zich extern ook georiënteerd door een shortlist met potentiële overnamekandidaten op te stellen. Hans: “Welke organisaties zouden bij een relatief klein bedrijf met veel kennis passen en toch ook de capaciteit hebben om met onze klanten, voornamelijk global accounts, de business te kunnen voortzetten? We hadden heel duidelijk de wens om een organisatie te vinden die complementair zou zijn aan Compose. Er volgden enkele oriënterende gesprekken met potentiële kopers. Tijdens deze oriëntatie ben ik ook in contact gekomen met Adagium. Zij hadden reeds een connectie met het advocatenkantoor waarmee ik samenwerkte. Na enkele positieve gesprekken had ik een vertrouwd gevoel. Reden genoeg om met elkaar in zee te gaan”.

Helderheid in het proces

De uitgangspunten werden duidelijk gecommuniceerd en vroegtijdig zijn alle afspraken opgevolgd. Hans: “Adagium nam met verve de rol van intermediair tussen koper en verkoper op zich. Gedurende het hele proces wisten we wat we van elkaar konden verwachten. Van begin tot eind zorgde Adagium voor helderheid. De kopende partij heeft dat overigens ook teruggegeven: ‘er is voldoende druk neergelegd om de vaart in het traject te houden, maar wel met open en eerlijke communicatie’. Het is natuurlijk een intensief proces geweest. Tot op het laatste moment diende alle stappen in de anonimiteit gezet te worden. Daarbij werd er in het traject stevig gediscussieerd, maar daar was ook de ruimte voor dankzij de reële zakelijke benadering waarmee alle partijen aan tafel zaten”.

Tijdens het Due Diligence onderzoek krijgt de kopende partij de gelegenheid om tot in detail vragen te stellen over het bedrijf. Hans: “Adagium pakte hier uitstekend zijn rol door de balans tussen de detailvragen en het grotere geheel te bewaken. Details zijn belangrijk, maar tot op zekere hoogte ook ondergeschikt aan het einddoel. Dat hebben ze goed gemanaged om ook de verhoudingen in het traject te waarborgen”.

De synergievoordelen benutten

“Compose wordt onderdeel van een grote beursgenoteerde organisatie. Voor hen een strategische keuze om de kennis in connectiviteitsoplossingen op het gebied van glasvezel in eigen huis te halen. Voor ons is het zo dat onze business gewaarborgd blijft. De komende periode gaan we de beoogde synergievoordelen gebruiken om een professionaliseringsslag te maken. Ik blijf in ieder geval twee jaar verbonden aan Compose om daaraan bij te dragen en om geleidelijk zaken over te dragen. Zodra de integratie volledig geslaagd is en iedereen zijn eigen weg binnen de organisatie weet te vinden, kijk ik tevreden terug. Mijn focus zal verschuiven van bedrijfsverantwoordelijke taken naar mijn oorspronkelijke passie: ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Daar kijk ik naar uit”.

Bouw aan een onafhankelijke organisatie

De directeur grootaandeelhouder is binnen het MKB vaak de spin in het web. Het is volgens Hans raadzaam om je als organisatie tijdig voor te bereiden op een eventuele bedrijfsverkoop. Hans: “Wij zijn zeven jaar bezig geweest om deze stap daadwerkelijk te zetten. Wanneer het bedrijf te afhankelijk is van de DGA, dan is dat niet positief voor de waarde van het bedrijf. Binnen Compose hadden we een duidelijk doel gesteld, waar we gezamenlijk naartoe gewerkt hebben. Als eigenaar is het een lastige periode dat in het teken staat van dingen afleren. Je geeft mensen vertrouwen en leert ze om zelf zaken op te pakken. Mijn rol veranderde. Waar ik eerst alles zelf deed, gaf ik zaken uit handen en keek ik waar ik mijn kennis kon overbrengen. Daardoor staat er nu een zelfsturende organisatie, waardoor Compose een betere uitgangspositie had voor het verkooptraject”.

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl