Referentie

“Tijd om het stokje door te geven”

Erik Kunst en Nanne Valkenburg hebben vanaf 1996 gebouwd aan Vako, de specialist in raamsystemen, gordijnsystemen en accessoires. Beide ondernemers zijn nu 56 en wilden de toekomst van het bedrijf en henzelf verzekeren. Daar waar opvolgers uitbleven, hebben zij een strategische overnamepartij gevonden die Vako nieuwe kansen biedt.

Specialist op een internationaal toneel

Vako is ontstaan als familiebedrijf in textiel en produceerde als bandweverij geweven bandsoorten en aanverwante artikelen voor woninginrichting en verwerkende industrie. Na het afstoten van de productie in band is Vako doorgestart als groothandel voor woninginrichting artikelen, geweven band en accessoires voor de maakindustrie in Nederland. Erik en Nanne, beiden sinds 1996 actief binnen Vako, hebben in 2007 weer focus gebracht in het bedrijf. “Met onze achtergrond in raamdecoratie en zonwering zijn we ons gaan specialiseren in de techniek van raam- en gordijnsystemen. Alle producten ontwikkelen we zelf. Door de diepte in te gaan met vouwgordijn systemen en uitbreiding van ons assortiment zijn we gegroeid en nu actief in 50 landen. Inmiddels bedienen we de markt met 60 medewerkers vanuit Nederland, Finland en de Verenigde Staten. Onze vestigingen en producten zijn complementair aan elkaar”.

De juiste voorbereiding

Erik en Nanne voerden in 2019 oriënterende gesprekken met elkaar over hun toekomst. Zonder opvolging leek een verkoop een logische vervolgstap. Het was vervolgens een bewuste keuze om door autonome groei meer omvang te creëren. We kregen daarnaast de mogelijkheid een bedrijf in Finland over te nemen wat complementair aan Vako was. Dat maakte een overname voor potentiële kopers interessanter. Erik: “Ondanks corona draaiden we in 2020 een prima jaar. Daardoor besloten we het overnameverhaal eind 2020 weer op te pikken nadat dit door corona was stilgelegd. Zelf hebben we geen ervaring met dergelijke processen, vandaar dat we Adagium inschakelden. Ik kende hen vanuit mijn netwerk en wist dat zij uitstekend in staat zijn om ons hierbij te begeleiden”. Nanne: “Wij maakten een lijst met strategische overnamekandidaten, zij vulden deze aan met private equity en andere relevante kandidaten. Vanuit een aantal gesprekken met diverse partijen, bleef er een strategische partij over. Daar hebben we vervolggesprekken mee gevoerd”.

Sterke samenwerking

Het Noord Ierse Mzuri Group was bezig met het formeren van een groep van gespecialiseerde bedrijven in raamdecoratie en binnenzonwering. Erik: “Dat paste bij hetgeen we voor ogen hadden. Bovendien brachten ze een bod uit waar wij mee uit de voeten konden. Adagium heeft ons hierna verder bij de hand genomen om ons door het proces te leiden. Zo volgden er een uitgebreid boekenonderzoek om onze cijfers door te lichten en onderhandelingen over afspraken en voorwaarden”. Nanne: “We zochten een partij die ons kon helpen met deze complexe constructie. Vako is een internationaal bedrijf, net als de kopende partij. Daar krijg je in het traject met een andere taal te maken en ook andere wet- en regelgeving. Wij zijn alle twee cijfermatig redelijk onderlegd, maar met name contractueel was dit uitermate complex. Adagium heeft hierin nauw samengewerkt met ons advocatenkantoor en beiden hebben voor ons gezorgd dat we eruit gehaald hebben wat we wilden”.

Kastanjes uit het vuur halen

Erik: “Het overnameproces slokte veel van onze tijd op. Logisch natuurlijk. Desalniettemin was het goed te combineren met de dagelijkse business. Het heeft ons wel bezig gehouden. We hebben met hart en ziel gebouwd aan Vako en de uitkomst van dit traject heeft gevolgen voor de rest van ons leven. Het was een spannende exercitie die in juni 2021 tot een afronding kwam”.
Nanne: “Adagium was dag en nacht bereikbaar. Ook was het prettig dat zij voor ons de kastanjes uit het vuur haalden wanneer de situatie daarom vroeg. Zeker ook met het oog op de toekomstige samenwerking met Mzuri Group was dat prettig. Zij konden objectief naar de situatie kijken, wat voor ons lastiger was”.

De continuïteit is gewaarborgd

Nanne: “In onze markt vindt er een consolidatieslag plaats. Door als Vako nu aan te sluiten bij een grotere groep met specialisten, verzekeren we de toekomst van het bedrijf. En het biedt onze medewerkers ook weer kansen. Deze overdracht is dus niet alleen goed voor ons, maar juist ook voor onze medewerkers, klanten en leveranciers. Vako blijft een zelfstandig opererend bedrijf en met deze strategische partner zijn wij in staat om te blijven concurreren in onze snel veranderende markt”. Erik: “Na het tekenen hebben we intern het nieuws gedeeld. Op termijn zullen we hiermee schaalvoordeel realiseren. Er zitten elf andere specialistische bedrijven uit de branche in de groep. Dat betekent dat we in alle facetten van de keten vertegenwoordigd zijn”.

Durf het los te laten

Het was voor beide heren een enerverend traject. Erik: “Van de voorbereiding, het voeren van de gesprekken met de diverse partijen tot aan de in detail uitgewerkte contracten, ik heb er veel van geleerd. We zijn blij dat het bedrijf voort blijft bestaan, er voor onze medewerkers gezorgd wordt en ook wij het goed kunnen afsluiten. We blijven nog een aantal jaren verbonden aan Vako en dat geeft een goed gevoel. Bij de start van het overnameproces probeerde ik alles te volgen, maar na verloop van tijd raak je de draad een beetje kwijt. Je moet dan vertrouwen hebben in de overnameadviseurs en het los laten. Dat heeft dan ook zeer goed uitgepakt”.

De tijd is rijp

Bedenk voor jezelf goed wat je wil en welke gevolgen dit besluit heeft, luidt het advies van Erik. “Hoe lang wil je nog blijven en tegen welke voorwaarden? Besef goed dat er na de verkoop zaken veranderen, daar moet je je bij neer kunnen leggen. Wij hebben dit proces heel rationeel benaderd, zonder emotie. Wat doet de markt, waar staat de onderneming, wat is onze positie en wat is het beste voor alle partijen? Natuurlijk zijn wij trots op wat we met Vako neergezet hebben. Maar nu is het tijd om een andere fase in te gaan en het stokje door te geven. Na ruim 25 jaar ondernemen is de tijd daar rijp voor”.

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl