Referentie

“De toekomst van het bedrijf is in goede handen”

Home Referenties Technisch Buro Wissing

Sinds 2008 staat Leon Mutsaers aan het roer van Technisch Buro Wissing, specialist in elektrotechnische installaties en service en onderhoud. Leon had een duidelijk beeld voor ogen dat hij op zijn 60ste een stap terug wilde doen. Daar wilde hij medewerkers Patrick Matthijssen, Noud van Heijst en Edward Sneijders deelgenoot van maken. Zo werd het bedrijf overgedragen aan de drie opvolgers. Leon en Patrick vertellen over de totstandkoming van deze overdracht.

Technisch Buro Wissing is meer dan 75 jaar geleden opgericht door dhr. Wissing. Leon: “Het installatiebureau is werkzaam in het onderhoud, renovatie en de nieuwbouw van woningen en kantoren. Gericht op woningbouwverenigingen en vastgoedbeheerders. In de jaren ’90 is het bedrijf overgedragen aan drie medewerkers. Een daarvan stapte er in 2001 uit, waarvan ik zijn plaats innam als bedrijfsleider. In 2008 heb ik het bedrijf volledig overgenomen en de twee andere eigenaren uitgekocht. De afgelopen 13 jaar heb ik het bedrijf geleid en nu is de tijd aangebroken voor een nieuwe stap. Waar dhr. Wissing destijds het bedrijf overdroeg aan medewerkers, herhaalt de geschiedenis zich nu opnieuw. Ik geef het stokje ook door aan drie medewerkers, die destijds op mijn verzoek en ook op eigen wil hier zijn komen werken”.

Bewuste keuze

In 2014 is Edward Sneijders erbij gekomen, die de serviceafdeling van Technisch Buro Wissing runt. Noud van Heijst is in 2017 in dienst gekomen. Hij heeft een vergelijkbare functie als Leon, gericht op projectbegeleiding, sales en autocad tekenen. Patrick: “In 2010 benaderde Leon mij dat hij de financiële afdeling van het bedrijf wilde versterken. Zo zijn we de samenwerking gestart, met de verstandhouding dat ik daarnaast ook zelf kon ondernemen. Dat leidde tot een dienstverband en het ontstaan van zusterbedrijf M2 beveiliging waar ik mij op richt. M2 beveiliging biedt een totaalconcept aan op het gebied van beveiliging en werkt nauw samen met Technisch Buro Wissing”. Leon: “Deze drie heren heb ik bewust binnengehaald. Daar had ik al het idee om ze later een grotere rol te geven, want ik wilde rondom mijn 60ste echt een stapje terug doen. Na verloop van tijd is dit idee gaan groeien, hebben zij hun plek gevonden in de organisatie en bleek ook dat ze er voor open stonden om verdere gesprekken te voeren over een mogelijk overname”.

Leon: “Twee jaar geleden zijn we tijdens een diner bij elkaar gaan zitten. We hebben het idee toen handen en voeten gegeven. Het mooie is dat Patrick, Noud en Edward sterk zijn in verschillende disciplines en elkaar dus ontzettend goed aanvullen. Tijdens dat etentje heb ik bewust de vraag bij hen neergelegd om na te denken hoe zij voor zichzelf invulling wilden geven aan hun rol. Belangrijk daarbij was dat alle taken die voor de goede bedrijfsvoering nodig zijn ingevuld zouden worden”.
Patrick: “Het is mooi dat we door de jaren heen de situatie hebben gecreëerd dat een dergelijke overname bespreekbaar werd. Er ging vervolgens redelijk wat tijd overheen voordat we de juiste rolverdeling gevonden hadden en alles volledig op elkaar aansloot”.

De waarde vaststellen

Het was duidelijk dat de vervolgstap lag in het uitwerken van een waardebepaling. Leon: “Via mijn overbuurman, die docent is bij Avans Hogescholen, kwam ik in contact met Adagium. Zij zijn namelijk actief bij het begeleiden van studenten. De eerste contacten waren direct positief. Nadat zij met een waardering kwamen, besloten we om het vervolgtraject ook met Adagium in te gaan. Dat wilden we duidelijk door een onafhankelijke partij laten doen. De drie nieuwe aandeelhouders zijn persoonlijke vrienden, dat wilde ik graag zo houden”.
Patrick: “We merkten direct dat Adagium met een objectieve blik naar het proces keek. Namelijk uitsluitend naar wat het beste was voor het bedrijf, zonder voorkeuren naar een van de partijen. Daarbij heeft Adagium ervaring in het proces en de bijbehorende ervaringen, spanningen en emoties. Het feit dat de voor ons complexe materie heel open en duidelijk besproken werd, maakte het proces goed te volgen voor ons allemaal”.

De rust in het proces

Leon: “Je gaat met elkaar een intensief traject in. Elke keer werd er een volgende stap gezet. Adagium was daarin de regisseur van het proces. Zij straalden een bepaalde betrouwbaarheid uit en dat gaf gedurende het gehele traject rust. Het team had ook een duidelijke rolverdeling waarbij ook de details in de afspraken goed uitgewerkt werden”.
Patrick: “Tijdens het traject voelde ik wel een bepaalde druk. Met mijn financiële achtergrond werd er veel beroep gedaan op mijn kennis. Ik weet bijvoorbeeld alles over de boekhouding. En om tot een goede waardebepaling en financiële constructie te komen passeerden alle cijfers de revue. Het was een fijne bevestiging dat de constructie die Adagium uitgewerkt had ook zonder tegenwoord werd geaccepteerd door de bank”.

De continuïteit is gewaarborgd

Sinds 1 mei 2021 is de overdracht volledig rond. Leon: “We hebben het nieuws gedeeld tijdens een vrijdagmiddagborrel waar een groot gedeelte van de medewerkers aanwezig was. Kort daarna hebben we de officiële berichtgeving naar alle medewerkers gedaan. Ik kreeg veel reacties terug van mensen die het jammer vonden, maar het uiteindelijk wel begrepen. Wat voor mij belangrijk is, is dat het bedrijf in goede handen is. De toekomst is verzekerd en alle medewerkers behouden hun baan. Voor hen verandert er in feite niets”.
Patrick: “Leon blijft in ieder geval tot het einde van het jaar betrokken om alle werkzaamheden stapsgewijs over te dragen. Dat is prettig voor ons, alhoewel we ook het vertrouwen hebben om het gezamenlijk een goed vervolg te geven. De focus ligt op het continueren van het bedrijf en waar mogelijk iets te groeien. Technisch Buro Wissing is een praktisch bureau, dat nog meer in zal zetten op vergroening. Denk aan LED-verlichting en zonnepanelen”.

Leon: “Dit jaar bouw ik rustig af en komende jaren blijf ik in afgeslankte vorm en als mede aandeelhouder betrokken. Het geeft rust omdat ik vertrouwen heb in de opvolgers. Ik merk ook dat, nu de overdracht heeft plaatsgevonden, ik er redelijk makkelijk mee omga. Dat komt ook omdat de samenwerking in het verleden, tijdens de overdracht en ook nu altijd in goede harmonie is verlopen. Er is altijd gehandeld met respect voor elkaar en in het belang van het bedrijf, dat geeft mij een goed gevoel”.

Een leerzaam traject

Patrick: “Het moeilijkste stuk was de rolverdeling en het maken van de bijbehorende afspraken. Je wil namelijk dat alles goed geregeld is zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan. Terugkijkend denk ik dat dit de blauwdruk is geweest van hoe een overdracht hoort te gaan. Het is namelijk een lastig traject, maar het feit dat de oplossing intern is gevonden maakt naar mijn idee dat het soepel is verlopen”.
Leon: “Als ik voor mijzelf spreek, kan ik niet anders zeggen dat het exact uitgepakt is zoals ik het voor ogen had. En dat is voor een groot deel op het conto van Adagium te schrijven”.

Advies aan andere ondernemers

Leon: “Belangrijk is dat je een goed gevoel hebt bij hoe het traject verloopt en aan wie je het bedrijf verkoopt. Omring je met de juiste mensen en heb vertrouwen in de mensen die jou begeleiden en ondersteunen”.
Patrick: “Doe het echt samen als kopende en verkopende partij, blijf continu communiceren. Eerlijk en open. Zoek naar een reële oplossing en probeer niet het onderste uit de kan te halen. Zorg daarnaast ook dat er iemand boven komt te hangen die het proces begeleid”.

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl