Referentie

Verkoop Interzorg aan ZuidZorg en Assist Zorg

Home Referenties Interzorg

Dagelijks zetten de circa 640 medewerkers van Interzorg zich in voor verpleging en verzorging, begeleiding en hulp in het huishouden bij zo’n 3.300 cliënten thuis in de regio Oss en Nijmegen. Om de zorg toekomstbestendig te houden nemen ZuidZorg en Assist Zorg samen Interzorg over. Adagium heeft Interzorg bij deze overname mogen begeleiden. We spraken Yvonne Althuizen, directeur en eigenaar van Interzorg over deze overname.

Yvonne vertelt over het ontstaan van Interzorg en haar introductie bij Interzorg:
“Interzorg is opgericht in 1987 door Toos Steenbruggen. Zij werkte in het ziekenhuis als hoofdverpleegkundige en wilde graag de zorg thuis verbeteren en is toen Interzorg gestart. Zelf heb ik een achtergrond in de zorg. Ik ben Z-verpleegkundige en heb in deeltijd de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gedaan. Ook ben ik afgestudeerd als onderwijskundige aan de Universiteit Nijmegen. Vervolgens heb ik een aantal jaar gewerkt bij Brabantzorg. De opleidingscoördinator van Brabantzorg zat in de klachtencommissie bij Interzorg en toen Interzorg op zoek was naar een Manager Interne Organisatie heeft de opleidingscoördinator mij aanbevolen. Op 1 april 2003 ben ik bij Interzorg begonnen als Manager Interne Organisatie en na een half jaar ben ik ook leiding gaan geven aan de circa 50 zorgverleners die toen in dienst waren. In 2010 ben ik vervolgens eigenaar van Interzorg geworden.”

Interzorg: Een onderscheidende thuiszorgorganisatie

Yvonne vervolgd: “Het werkgebied van Interzorg omvat regio Oss, Uden/Veghel, Wijchen/Nijmegen. Binnen ons werkgebied bieden we alle mogelijke functies aan in de thuiszorg. Denk aan persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke verzorging. Deze combinatie onderscheidt Interzorg van alle andere organisaties, omdat die vaak een beperkter zorgaanbod hebben.”

In relatief korte tijd snel gegroeid

Wanneer Yvonne gevraagd wordt naar de relatief snelle groei van Interzorg vertelt ze: “Wij hebben nooit groei als doel op zich gehad. Toen ik in 2003 bij Interzorg begon, was Interzorg net toegelaten tot de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit was in Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genoten. De wet is vervallen met ingang van 1 januari 2015. Voor die tijd werd er door Interzorg vooral in onderaanneming voor andere thuiszorgorganisaties gewerkt en daarnaast bemiddelden wij. Door de toelating tot de AWBZ konden cliënten vanaf 2003 rechtstreeks voor ons kiezen. Dit heeft gezorgd voor een groei van het clientenbestand, hetgeen ervoor heeft gezorgd dat Interzorg ook in het aantal zorgverleners kon groeien”

Yvonne vervolgt: “Aanvankelijk hadden we relatief weinig huishoudelijke medewerkers, maar toen de huishoudelijke verzorging uit de AWBZ ging en naar gemeenten ging, konden wij groeien door deze vorm van zorg aan te bieden aan gemeenten. Door huishoudelijke verzorgers aan te nemen en deel te nemen aan een aanbesteding in ons eigen werkgebied, zijn we in relatief korte tijd snel gegroeid. Daarnaast hebben wij in de loop der jaren ook ons werkgebied in de Wijkverpleging vergroot waardoor we inmiddels meer dan 600 medewerkers in dienst hebben.”

Cliënten hebben de mogelijkheid om zelf voor Interzorg te kiezen

Yvonne vertelt over de keuze die cliënten hebben om voor Interzorg te kiezen: “Het is zo geregeld dat wanneer iemand huishoudelijke zorg nodig heeft, de aanvraag via de gemeente verloopt. Vervolgens geeft de gemeente een indicatie af en zodra die indicatie rond is, mag de persoon die zorg nodig heeft zelf een zorgverlener kiezen die in de regio zorg levert. Als iemand thuiszorg, persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft, zijn er meerdere manieren. Dit kan via de huisarts of het ziekenhuis verlopen of via de kinderen. Zij kunnen een zorgorganisatie bellen die in de regio zit én een contract heeft met de verzekeraar. Dan komt er een wijkverpleegkundige langs om een indicatie af te geven en daarna kan men een keuze maken. In de meeste gevallen kunnen cliënten dan ook zelf voor Interzorg kiezen.“

Na 20 jaar Interzorg mag er tijd en ruimte komen voor andere activiteiten

Yvonne vertelt over haar beslissing om Interzorg te verkopen: “Zorg is altijd in beweging en wordt in toenemende mate complexer. Om directeur/eigenaar te zijn is een hele verantwoordelijkheid en kun je alleen doen als je hier 7 dagen per week, 24 uur per dag aandacht aan besteedt. De afgelopen tijd ben ik mij gaan afvragen hoe ik de rest van mijn werkzame leven wil invullen. Er zijn nog een heleboel andere dingen die ik graag zou willen doen, maar zich niet laten combineren met dit werk. Dit maakte dat ik om mij heen ging kijken naar de mogelijkheden voor de verkoop van Interzorg.”

Adagium was de geschikte partner die kon helpen met de verkoop van Interzorg

Yvonne: “Ik kende Adagium zelf niet, maar toen ik mijn wensen besprak met mijn adviserend accountant, gaf hij aan dat Adagium hier wellicht bij zou kunnen ondersteunen. Zo ben ik met Adagium in gesprek geraakt. Mijn accountant heeft contact opgenomen voor een oriënterend gesprek. Daarna is Adagium aan de slag gegaan met het maken van een brochure van Interzorg en hebben we samen een lijst gemaakt van potentiële kandidaten. Deze heeft Adagium voor mij benaderd. Vervolgens heb ik samen met Adagium met diverse geschikte kandidaten gesproken. Uiteindelijk is het met Assist Zorg en Zuidzorg tot een transactie gekomen.

“Door de bundeling van krachten kan Interzorg aan de toenemende vraag van (complexe) zorg voldoen”
Yvonne Althuizen | Directeur en eigenaar van Interzorg

Een verkooptraject is ingrijpend en vereist maatwerk

Yvonne vertelt over het overnametraject: “Dat het traject ingrijpend was, wist ik, maar tegelijkertijd dacht ik, wat overkomt mij? Ik heb de samenwerking met Adagium als zeer prettig ervaren. Het brengt mij geen energie als ik mij moet verdiepen in cijfers, complexe rapporten en overeenkomsten. Ik vond het erg fijn dat ik Adagium hierin kon vertrouwen en ze te vragen om mij te informeren welke stukken echt van belang waren te lezen, zodat ik mij alleen daar op hoefde te richten. Zo kon ik mij blijven richten op het werk wat mij bij Interzorg te doen stond. Adagium heeft mij op een heel fijne manier ontzorgd waarbij maatwerk centraal stond.”

Een overnametraject in de zorgsector is complex, zowel intern als extern

Yvonne vervolgt: “Wanneer je een dergelijk traject ingaat in de zorgsector, heb je een positief advies nodig raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad en die adviezen moeten mee naar de aanvraag bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daar wordt de aanvraag gekeurd. Als deze aanvraag is goedgekeurd, moet de aanvraag naar Autoriteit Consument en Markt, die deze aanvraag ook goed moeten keuren. Omdat zij ook publiceren, is het van belang dat de medewerkers op tijd op de hoogte zijn, voordat deze aanvragen gedaan worden. Ik vond dat lastig om te doen en tegelijkertijd ook een opluchting om te kunnen doen. Eindelijk had ik het gevoel dat wat ik als een soort van ‘geheim’ met mij meedroeg, kon delen met de buitenwereld.”

Door de bundeling van krachten kan Interzorg aan de toenemende vraag naar (complexe) zorg en begeleiding aan huis voldoen
Wanneer aan Yvonne wordt gevraagd wat er concreet gaat veranderen na de overname antwoord ze: “Na 20 jaar zal hier een nieuwe directeur/bestuurder komen. Interzorg blijft Interzorg en met de overnemende partijen, die dezelfde visie op zorg delen, ben ik ervan overtuigd dat Interzorg in goede handen is. Daarnaast is het in mijn optiek voor de organisatie goed dat er na 20 jaar ook een nieuwe frisse wind gaat waaien. Interzorg is te klein voor een tafellaken, maar te groot voor een servet. Wil je echt toekomstbestendig zijn, zal je overhead nog beter georganiseerd mogen worden. Dit moet je wel kunnen bekostigen uit je omzet en dat is met onze huidige volumes lastig. Ik ben ervan overtuigd dat met deze overname krachten gebundeld worden om aan de toenemende vraag van (complexe) zorg en begeleiding kan worden voldaan.”

Een advies aan ondernemers die in de toekomst hun bedrijf willen verkopen

Yvonne heeft een belangrijk advies aan ondernemers die eraan denken om ook een overnametraject te starten: “Zoek een geschikte partner die je door het proces heen helpt en kan zorgen dat jij je kunt blijven richten op het werk wat je binnen de organisatie te doen staat. Wees je ervan bewust dat de uitkomst ook kan zijn dat het niet lukt om het bedrijf te verkopen. Of dat het proces langer kan duren dat je hoopt. Doordat Adagium het proces heeft begeleid en ik door hen werd ontzorgd, kon ik de focus houden op mijn werkzaamheden binnen Interzorg.

Dromen, wensen en werkzaamheden voor de toekomst

Yvonne: “Wat ik na Interzorg ga doen? Ik vind het erg leuk om projecten te gaan doen, met een kop en een staart. Het onderwijs trekt mij enorm en ik ben graag bezig met coachen en opleiden van mensen. Maar voor nu zal ik mij voornamelijk richten op het afronden van mijn eigen werk en het inwerken van de nieuwe directeur/bestuurder. Daarna geef ik mijzelf de ruimte een keuze te kunnen maken wat er daarna op mijn pad gaat komen.”

De cliënten van Interzorg blijven de zorg, begeleiding en hulp in het huishouden ontvangen, zoals zij dat gewend zijn.

 

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl