Referentie

“Deze fusie versterkt onze verbinding”

Home Referenties Fusie Altavilla Bouwmanagement B.V. met Acuro

Op 1 januari 2022 zag Acuro het levenslicht. Zwaargewichten binnen brandveiligheidsadvies en bouwprojectmanagement Incendio B.V. en Altavilla B.V. bundelden hun krachten en fuseerden. Acuro staat onder leiding van vijf aandeelhouders: Christiaan Huijbreghs, Matthijs Hardeman, Roland Simons, Maarten de Groot en Sascha Jost. Gezamenlijk vertellen zij over het ontstaan van deze waardevolle fusie.

Incendio B.V. was een adviesbureau in brandveiligheid met Christiaan en Matthijs aan het hoofd. Maarten, Roland en Sascha hadden de leiding over Altavilla B.V. De drie disciplines van Altavilla B.V. zijn brandveiligheidsadvies, huisvestingsadvies en bouwprojectmanagement. Door te fuseren ontstaat een organisatie die impact kan maken en ruim vertegenwoordigd is in hun specialismen.

Enthousiast over de samenwerking

De gesprekken over een mogelijke fusie waren een logisch vervolg op de samenwerking die al liep tussen Incendio B.V. en Altavilla B.V. “Beide organisaties bestaan uit een vergelijkbaar team van specialisten. Zo werkten we al regelmatig samen in projecten, dit intensiveerden we op het moment dat de werkdruk toenam. De aandeelhouders van beide bedrijven voerden in april 2021 de eerste gesprekken over een fusie. Het enthousiasme was er, dat was duidelijk. Maar we beseften ons ook dat een fusie meer behelst dan alleen enthousiasme. Na het informele aftasten schakelden we Adagium in. Het overnamekantoor dat Altavilla in 15 jaar tijd al drie keer naar tevredenheid bijstond in verschillende trajecten.

Altavilla B.V. en Incendio B.V. zagen elkaar niet als concurrenten, maar speelden elkaar juist regelmatig de bal toe. “Het DNA van beide bedrijven past bij elkaar. Mede ook omdat Christiaan een verleden kent bij Altavilla en van daaruit in 2012 Incendio is gestart. Christiaan en Matthijs stemden ook in met Adagium als overkoepelende fusieadviseur. Het is mooi dat Adagium zo beide partijen heeft begeleid, dat tot een versnelling van het overnameproces leidde. Die snelheid was ook belangrijk omdat we de fusie in een periode van plusminus drie maanden wilden realiseren. Bijzonder ambitieus, maar Adagium zette alle zeilen bij en maakte dit mogelijk”.

Het proces versnellen

Het strakke tijdspad zorgde ervoor dat er snel gehandeld moest worden. “Adagium zat ons flink achter de broek aan om alle deadlines te halen. In augustus voerden we de eerste inhoudelijke gesprekken en in november is alles getekend. Dat was mede mogelijk omdat we elkaar al zo goed kenden. We waren in staat om alle fiscale, juridische, bancaire en notariële zaken snel en adequaat te regelen, doordat de juiste contacten voortkwamen uit het netwerk van Adagium. Alle formele zaken werden door Adagium op een informele manier georganiseerd. Zij hebben op een hele accurate wijze en met kennis van zaken het proces begeleid. De kernzaken werden aan de voorkant direct uitgesproken waardoor vertraging later in het proces werd voorkomen. Het concrete handelen van Adagium werkte als een procesversneller”.

De juiste strategie

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt tussen de vijf aandeelhouders en deze zijn op een correcte manier vastgelegd. “Wat we aan de voorkant met elkaar bedacht hebben, dat heeft Adagium vervolgens tot in detail uitgewerkt. Het voelt goed dat deze punten bij de eindstreep ook overeind zijn gebleven. Een van de belangrijke gespreksonderwerpen was de strategie rondom het samenvoegen van de twee bedrijven. Houd je één naam overeind, kies je ervoor om de activiteiten te splitsen onder twee namen of maak je schoon schip met één nieuwe naam? Adagium was daarin onze sparringpartner en ook zij adviseerde om verder te gaan onder een nieuwe naam. Hetgeen past bij datgene dat we willen uitstralen: eenheid en verbinding”.

De echte fusie start nu

De fusie leidt tot een betere bezetting in projecten. “Het is ons doel om onze bestaande klanten beter te bedienen. Alle vijf de aandeelhouders werken ook als voorman mee in de projecten. De focus ligt nu op het integreren van de twee bedrijven. Daar betrekken we heel bewust onze medewerkers bij door ze te laten deelnemen in werkgroepen. Daardoor kunnen we de werkdruk van de fusie verdelen over alle mensen. Het past in onze bedrijfscultuur om dat samen te doen. Een aantal zaken hebben we in het voortraject geregeld, maar de echte fusie start pas na het moment van tekenen. De daadwerkelijke integratie van de twee bedrijven vraagt om veel tijd en aandacht”.

Energieboost

“Een fusie behoort niet tot onze corebusiness, vandaar dat het essentieel was om een overnamespecialist in de arm te nemen. Dat gaf vertrouwen, want zij hakken vaker met dit soort bijltjes. Adagium regelde alles tot in de puntjes, van alle documentatie, het maken van de berekeningen en het begeleiden van alle gesprekken. We kijken terug op een mooi en turbulent proces dat de gehele organisatie een flinke energieboost gaf. Natuurlijk horen daar discussies bij en vraagt het om aanpassingsvermogen van iedereen. De medewerkers reageerden enthousiast op het nieuws, wat voor hen als een logische stap voelt”.

Verbinding

Het advies van Acuro? Zorg, indien mogelijk, dat er één fusieadviseur is die beide partijen begeleidt. Dat voorkomt namelijk dat partijen tegenover elkaar staan en het traject onnodige vertraging oploopt. Aangezien beide partijen na de fusie met elkaar doorgaan, is het belangrijk om dezelfde energie te hebben en open te blijven communiceren. “Adagium heeft het proces echt naar zich toegetrokken. Zij waren de inhoudsdeskundige en procesversneller. En dat alles op een informele en prettige manier. Onmisbaar tijdens een fusie”.

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl