Whitepaper Het overnameproces - AdagiumEen bedrijfsoverdracht is een complex proces. In de praktijk blijkt dat ieder overnametraject anders verloopt. Er is geen blauwdruk waarmee op voorhand is te voorspellen hoe het uitpakt. Binnen bedrijfsoverdrachten zijn er echter wel een aantal vaste stappen die doorlopen worden. Team Adagium werkte een reeks informatieve whitepapers uit waarin zij op deskundige wijze het complete overnameproces uitleggen, dieper ingaan op relevante onderwerpen en ondernemers bij de hand nemen om meer gevoel te krijgen bij een mogelijke bedrijfsoverdracht.

In de komende periode worden de volgende whitepapers gedeeld, welke allen gratis te downloaden zijn:

  • Het Overnameproces
  • Internationale transacties
  • Closing Accounts & Locked Box
  • Personeelsparticipatie
  • Werkkapitaal
  • Due Diligence onderzoek
  • Cash en debt free

WHITEPAPERS OVER BEDRIJFSOVERNAMES EN WAARDERINGEN

Whitepaper Het overnameproces - Adagium

HET OVERNAMEPROCES

Alles waar u op dient te letten bij de verkoop van uw onderneming

Voor veel ondernemers wordt het overnameproces vroeg of laat een onderwerp van gesprek. Het verkopen van uw onderneming is echter geen dagelijkse kost. In deze whitepaper leggen wij u stapsgewijs uit wat er gebeurt, wat u zelf kunt doet en zult ervaren én wat u mag verwachten van uw adviseurs.

Whitepaper Internationale transacties

INTERNATIONALE TRANSACTIES

Een logische verklaring voor de stijging in internationale transacties

Een opvallende trend is de toenemende mate waarin de bedrijfsovernames in het MKB een internationaal karakter krijgen. Deze whitepaper voorziet ondernemers in het MKB van relevante informatie en advies inzake de aan- of verkoop van hun onderneming aan internationale spelers.

WILT U ADVIES OVER EEN BEDRIJFSOVERNAME OF -VERKOOP?

Ja, dat wil ik

ONZE VERHALEN

  • Effecten corona op de waarde van ondernemingen

De effecten van corona op de waarde van ondernemingen

Er is al veel geschreven over de impact van COVID-19 op ondernemers. Waar de ene onderneming zijn omzet (tijdelijk) als sneeuw voor de zon zag verdwijnen en in rap tempo diende over te schakelen naar een overlevingsstand, zagen andere ondernemingen hun omzet juist stijgen. Wat zijn de effecten van deze situatie op de waarde van ondernemingen?

LEES MEER VERHALEN