Whitepaper Het overnameproces - AdagiumEen bedrijfsoverdracht is een complex proces. In de praktijk blijkt dat ieder overnametraject anders verloopt. Er is geen blauwdruk waarmee op voorhand is te voorspellen hoe het uitpakt. Binnen bedrijfsoverdrachten zijn er echter wel een aantal vaste stappen die doorlopen worden. Team Adagium werkte een reeks informatieve whitepapers uit waarin zij op deskundige wijze het complete overnameproces uitleggen, dieper ingaan op relevante onderwerpen en ondernemers bij de hand nemen om meer gevoel te krijgen bij een mogelijke bedrijfsoverdracht.

In de komende periode worden de volgende whitepapers gedeeld, welke allen gratis te downloaden zijn:

  • Het Overnameproces
  • Internationale transacties
  • Due Diligence onderzoek
  • Waardering
  • Personeelsparticipatie
  • Het Familiebedrijf
  • Werkkapitaal
  • Cash en debt free
  • Closing Accounts & Locked Box
  • Garanties en vrijwaringen

WHITEPAPERS OVER BEDRIJFSOVERNAMES EN WAARDERINGEN

Whitepaper Het overnameproces - Adagium

HET OVERNAMEPROCES

Alles waar u op dient te letten bij de verkoop van uw onderneming

Voor veel ondernemers wordt het overnameproces vroeg of laat een onderwerp van gesprek. Het verkopen van uw onderneming is echter geen dagelijkse kost. In deze whitepaper leggen wij u stapsgewijs uit wat er gebeurt, wat u zelf kunt doet en zult ervaren én wat u mag verwachten van uw adviseurs.

Whitepaper Internationale transacties

INTERNATIONALE TRANSACTIES

Een logische verklaring voor de stijging in internationale transacties

Een opvallende trend is de toenemende mate waarin de bedrijfsovernames in het MKB een internationaal karakter krijgen. Deze whitepaper voorziet ondernemers in het MKB van relevante informatie en advies inzake de aan- of verkoop van hun onderneming aan internationale spelers.

Whitepaper Due Diligence onderzoek

DUE DILIGENCE ONDERZOEK

95% van alle overdrachten vinden doorgang nadat het boekenonderzoek afgerond is.

Het doel van het boekenonderzoek is om de koper de bevestiging te geven dat de beoogde aankoop gebaseerd is op valide informatie rondom cijfers, prijs, risico’s en voorwaarden. In deze whitepaper vertelt Adagium hoe het Due Diligence onderzoek in zijn werk gaat en wat de praktijkervaringen zijn.

Whitepaper Waarderingen - Adagium_Pagina_01

WAARDERING

Wat is de waarde van een bedrijf?

Een waardebepaling van een onderneming wordt vaak uitgevoerd ten behoeve van een verkoop of overdracht in de familiesfeer. In deze whitepaper legt Adagium tot in detail uit hoe de waarde van een bedrijf wordt opgesteld en welke belangrijke rol dit in het overnameproces speelt.

Personeelsparticipatie Whitepaper - Adagium bedrijfsoverdrachten

PERSONEELSPARTICIPATIE

Alles wat u dient te weten over personeelsparticipatie

Als ondernemer zoekt u continu naar manieren om uw onderneming te versterken. Een interessante optie hierbij is om uw top werknemers aan het bedrijf te binden middels personeelsparticipatie. In deze whitepaper staan wij stil bij deze interessante vorm van het mee laten participeren van werknemers in uw onderneming.

Whitepaper Het Familiebedrijf - Adagium bedrijfsoverdrachten

HET FAMILIEBEDRIJF

‘Bedrijf van de Familie’ en ‘Familie van het Bedrijf’

Nederland kent 280.000 familiebedrijven, dat gelijk staat aan 70% van de bedrijvenpopulatie. Er is maar beperkt documentatie te vinden over de verkoop van familiebedrijven, zeker als het gaat over de ervaringen binnen het verkoopproces. Deze whitepaper neemt ondernemers in het familiebedrijf, in compacte vorm, mee in wat zij mee gaan maken bij bedrijfsopvolging. 

Whitepaper Werkkapitaal - Adagium Bedrijfsoverdrachten

WERKKAPITAAL

De rol van werkkapitaal in bedrijfsoverdrachten

In de fusie- en overnamepraktijk wordt vaak gesproken over het werkkapitaal, maar dit onderwerp leidt ook regelmatig tot discussie. Deze whitepaper is bedoeld om ondernemers en hun adviseurs inzicht te geven in wat werkkapitaal nu precies is, hoe hiermee omgegaan kan of moet worden in overnames én wat trends en tips zijn in de omgang met werkkapitaal.

Whitepaper Cash and Debt free - Adagium bedrijfsoverdrachten

CASH EN DEBT FREE

De rol van Cash and Debt free in een bedrijfsoverdracht

Binnen de overname van aandelen van een onderneming zijn er diverse fundamentele aspecten die gedefinieerd dienen te worden om een heldere aandelentransactie te realiseren. In deze whitepaper gaan wij dieper in op de vraag: wat is de ondernemings- of aandelenwaarde en hoeveel wordt er betaald?

Whitepaper Closing Accounts & Locked Box

CLOSING ACCOUNTS & LOCKED BOX

Wat is het verschil tussen beide afrekenmechanismen?

Een belangrijk aspect van de verkoop van een onderneming is het vaststellen van de verkoopprijs. In de regel zijn er voor Nederlandse bedrijven twee veelgebruikte overdrachtsmethodieken: ‘Closing Accounts’ en ‘Locked Box’.

GARANTIES EN VRIJWARINGEN

Alles over garanties en vrijwaringen in het overnameproces

Als u als ondernemer uw bedrijf gaat verkopen, zal er altijd een onderhandeling plaatsvinden over garanties en vrijwaringen. Simpelweg omdat een koper geen zorg wil dragen voor problemen die voor de overnamedatum voorgevallen zijn.

WILT U ADVIES OVER EEN BEDRIJFSOVERNAME OF -VERKOOP?

ONZE VERHALEN