Whitepaper

Cash en debt free

Home Kennisbank Whitepaper Cash en debt free

“De rol van cash en debt free in een bedrijfsoverdracht”

Binnen de overname van aandelen van een onder- neming zijn er diverse fundamentele aspecten die gedefinieerd dienen te worden om een heldere aandelentransactie te realiseren.

Onder deze fundamentele aspecten verstaat men over het algemeen:
1 Wat wordt er overgenomen?
2 Wat is de ondernemings- of aandelenwaarde en hoeveel wordt er betaald?
3 Wat is de betalingswijze?
4 Wanneer komen de risico’s en baten van de onderneming voor rekening van de koper?

In deze whitepaper gaan wij dieper in op het tweede punt, zijnde: wat is de ondernemings- of aandelenwaarde en hoeveel wordt er betaald?

Download gratis de whitepaper
Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl

Download gratis de whitepaper