Binnen de overname van de aandelen van een onderneming is het van belang om helder te definiëren wat de ondernemingswaarde of aandelenwaarde is en hoeveel er betaald wordt. 

Cash en debt free bij een overname betekent letterlijk dat het bedrijf vrij is van overtollige (niet operationele) liquide middelen en (rentedragende) schulden. Hoewel dit vaak een eenvoudige berekening lijkt, biedt dit in de praktijk toch de aanleiding voor discussie. Met mogelijk grote invloed op de overname- of aandelenprijs. 

In de whitepaper Cash en Debt free leggen we uit wat deze definities inhouden en hoe deze in de praktijk het beste toegepast kunnen worden.

Download gratis deze whitepaper: https://www.adagium.nl/whitepaper-cash-en-debt-free