Blog

Alles over een pre-exit

Home Kennisbank Alles over een pre-exit

Als ondernemer spendeert u vaak jaren om uw onderneming op te bouwen. Maar er komt ook een tijd dat de focus verschuift naar een verkoop van het bedrijf. Er zijn meerdere manieren om dit aan te vliegen. Eén daarvan is de pre-exit strategie. Hier kiest u er als ondernemer voor uw bedrijf in 2 stappen te verkopen. In dit artikel leggen we uit hoe een pre-exit werkt en welke voordelen het u biedt.

Wanneer uw bedrijf verkopen?

Er zijn meerdere momenten waarop een ondernemer kan besluiten zijn of haar onderneming te verkopen. Leeftijd is daarbij een reden die vaak voor de hand ligt. Wanneer u richting de pensioengerechtigde leeftijd gaat (of wellicht al eerder), zijn er veel ondernemers die gas terug willen nemen. U overdenkt wat u opgebouwd heeft de laatste jaren en analyseert in hoeverre uw onderneming verkoopklaar is.

Naast een pensioen zijn dit andere redenen voor een verkoop:

  • U wilt ondernemen in plaats van managen: hoe groter uw bedrijf wordt, hoe meer uw rol verandert. U bent minder aan het pionieren maar vooral bezig met processen, politiek en het managen van mensen. Door uw bedrijf te verkopen ontstaat er ruimte om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
  • U wilt de continuïteit waarborgen middels een strategische verkoop: een overname door een groter bedrijf garandeert vaak het voortbestaan van uw onderneming. Daarnaast biedt deze strategische stap in de regel ook groeikansen. Hierbij heeft u zelf de keuze direct uit het bedrijf te stappen, middels een pre-exit weg te gaan of actief te blijven in het bedrijf. Deze keuze is aan u.
  • U wilt meer vrije tijd: omdat u meer tijd aan andere zaken wil besteden. Meer tijd doorbrengen met het gezin, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Soms zijn er bepaalde gebeurtenissen in het leven die u overkomen die u doen besluiten dat ondernemen niet meer uw hoogste prioriteit heeft.
  • U wilt uw vermogen verzilveren: als ondernemer heeft u uw bedrijf naar een bepaalde positie gebracht. Soms kan het interessant zijn uw vermogen te verzilveren en andere activiteiten te gaan ontplooien. Dan is een directe verkoop zeker een optie. Een andere tactiek is de pre-exit. Hierbij verkoopt u het bedrijf in 2 stappen en blijft u nog enige tijd betrokken bij de onderneming.

Laten we voorop stellen dat het verkopen van uw onderneming niet over één nacht ijs gaat. Bij de meeste mensen is dit een langlopend proces dat speelt in het hoofd van de ondernemer. Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden rondom een mogelijke verkoop, is het slim om tijdig te starten met oriënteren.

Wat is een pre-exit?

Laten we eerst definiëren wat een pre-exit is, een term die nu al enkele keren gevallen is. In de basis gaat het hier om de verkoop van uw bedrijf in 2 stappen. Het is vandaag de dag een zeer populaire strategie bij ondernemers, banken en investeerders. Een pre-exit werkt als volgt: een investeerder koopt in eerste instantie een deel van de aandelen van uw onderneming. U blijft als onderneming betrokken en het bedrijf leiden. De investeerder kan op deze manier wennen aan het bedrijf en meebouwen aan uw onderneming. Op een later moment, dat u samen met de investeerder bepaalt, verkoopt u de resterende aandelen van uw bedrijf. Waarna u volledig uit het bedrijf stapt en alles heeft overgedragen.

Dit zijn de voordelen van een pre-exit

Een pre-exit strategie biedt een aantal interessante voordelen. We zetten ze voor u op een rij:

  • Meer kans om groeipotentieel te benutten: de investeerder die aan boord komt bouwt vaak mee aan het bedrijf. Ze zetten zich in om kansen te pakken en het bedrijf te laten groeien. Dit is gunstig voor de investeerder en de medewerkers. Maar ook voor u: hoe beter het bedrijf draait, hoe beter de condities voor u zijn bij de definitieve verkoop.
  • Tussenstap voor medewerkers: een verkoop in 2 fasen biedt uw medewerkers de kans om te wennen aan de uiteindelijke overname. In veel gevallen biedt een overname ook kansen omdat er groei verwacht wordt en wellicht synergievoordelen ontstaan.
  • Een betere overdracht en integratie: doordat u nog een periode aanblijft in het bedrijf kunt u de volledige overname mee voorbereiden en alle kennis overdragen. De koper heeft zo ook meer tijd om de integratie in goede banen te leiden.
  • Ruimte om de onderneming minder afhankelijk te maken van u: deze tussenstap zorgt ervoor dat u kennis en kunde kunt overdragen aan de koper of key-medewerkers in het bedrijf. Hierdoor wordt het bedrijf minder afhankelijk van u als ondernemer en kan het doordraaien als u niet meer in het bedrijf aanwezig bent.
  • Meer tijd voor u om andere dingen te doen: u krijgt meer vrijheid omdat u al een deel van de waarde van de onderneming uitgekeerd heeft gekregen. U bent minder gebonden aan verplichtingen.
  • Minder managen, meer energie: hoe groter de onderneming door de jaren heen gegroeid is, hoe meer de Direct-grootaandeelhouder zich bezighoudt met managen. Dankzij de eerste fase van de pre-exit ontstaat er meer tijd om in het bedrijf dingen te doen waar u plezier uithaalt. Denk aan klantcontact of uw specifieke kennis inzetten.

Zitten er ook nadelen aan een pre-exit?

Elke keuze die u maakt heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Dat geldt ook voor een pre-exit strategie. Een belangrijk punt hierin is het feit dat u een nieuwe partner aan boord haalt. Waar u jarenlang alleen aan het roer gestaan heeft, komt er nu een nieuwe kapitein op het schip. Deze nieuwe partij heeft sterke groeiambities en zal dit willen realiseren. Daar zult u in mee moeten gaan. Het voordeel hierbij is overigens wel dat u daar ook direct van profiteert bij de uiteindelijke verkoop. Echter is het essentieel dat u een goede klik heeft met de kopende partij. U dient namelijk samen te werken en het kan wennen zijn om niet meer alleen te kunnen beslissen. De koper heeft immers stemrecht (en in het geval van een meerderheidsbelang kan dit extra lastig zijn).

Onze tip: maak goede afspraken in het overnameproces en leg dit vast in de overeenkomst. Beschrijf ieders rollen nauwkeurig en documenteer dit in een governance structuur.

Pre-exit: verkoop in 2 fasen

Zoals we al eerder schetsten is het verkopen van uw onderneming niet iets dat u dagelijks doet. Voor veel ondernemers is het een ‘once in a lifetime’-ervaring. Om tot het punt van verkopen te komen, gaat vaak lange tijd overheen. Het is misschien wel de grootste knoop die u door zult hakken als ondernemer. Door uw bedrijf in 2 fasen te verkopen kunt u al aan het idee wennen, zonder in één klap uw bedrijf te moeten verlaten.

In de praktijk zien we steeds vaker dat een pre-exit aan de orde is. De ondernemer is vaak een veertiger of vijftiger die geleidelijk wil uitstromen. Hij of zij heeft vaak nog genoeg motivatie en energie om mee te bouwen aan de groeiplannen van de koper. Dit komt de ondernemer zelf immers ook ten goede. Deze zachte overgang zorgt dat er in eerste instantie niet veel veranderd. Dat biedt vertrouwen aan medewerkers en klanten.

Zo ziet een pre-exit er praktisch uit

Om een pre-exit strategie vorm te geven zijn er enkele stappen die standaard doorlopen worden. Denk bijvoorbeeld aan het uitwerken van een waardering, om de waarde van uw onderneming in kaart te brengen. Daarnaast stelt u een informatiememorandum op, waarin alle belangrijke bedrijfsgegevens worden gepresenteerd. Een belangrijk document voor potentiële kopers. Een overname adviseur helpt u bij het opstellen van deze zaken.
Binnen een pre-exit is het van belang om als uittredende ondernemer goed te bepalen wat u wil en onder welke voorwaarden. Hierover dient u overeenstemming te bereiken met de koper. Om vervolgens alle afspraken goed vast te leggen in de Letter of Intent.

In feite doorloopt u het volledige overnameproces, waarbij u samen met de overname adviseur, op zoek gaat naar potentiële investeerders. Globaal bestaat het overnameproces uit de onderstaande stappen.
1. Waardebepaling: hoeveel is uw bedrijf waard?
2. Bepalen pre-exit strategie: wat zijn uw wensen en hoe geven we de pre-exit vorm?
3. Opstellen informatiememorandum: presentatie van belangrijkste cijfers en verwachte toekomstige resultaten.
4. Zoeken kandidaat-kopers: aan de hand van een short-list worden potentiële kandidaten benaderd.
5. Onderhandelen prijs, garanties en claims: de gesprekken die ervoor moeten zorgen dat koper en verkoper elkaar vinden en het eens worden over onder meer de verkoopprijs.
6. Ondertekenen intentieverklaring: in de Letter of Intent worden de basisafspraken vastgelegd en vormen daarmee het voorlopige koopcontract.
7. Due Diligence onderzoek: het boekenonderzoek waarbij de kopende partij de kans krijgt om zorgvuldig in de keuken van de onderneming te kijken. Zodat de koper weet wat hij koopt.
8. Closing van de deal: het komen tot een koopovereenkomst en het daadwerkelijk ondertekenen bij de notaris.

Pre-exit: laat u bijstaan door overname adviseurs

Een bedrijfsoverdracht is uitermate intensief en bestaat uit complexe materie. Zaken waar u niet dagelijks mee te maken heeft. U handelt daarom ook verstandig door een overname adviseur in te schakelen. Deze weet namelijk hoe de hazen lopen in een overnameproces. Met name wanneer het aankomt op een pre-exit, is het cruciaal om duidelijke afspraken te maken. Wat verwacht u? En hoe matcht dit met de verwachtingen van de koper? Hoe beter u de afspraken vastlegt, hoe beter u frustratie en teleurstelling voorkomt na het afronden van de verkoop.

Wilt u eens sparren over de mogelijkheden rondom een pre-exit? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact
Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl