DE WAARDE VAN UW BEDRIJF LATEN BEREKENENAdagium Waardebepalingen

Het verkopen van uw onderneming is een belangrijke beslissing. De stap daartoe dient weloverwogen en doordacht op basis van een goede voorbereiding te gebeuren. In de voorfase van een bedrijfsovername komen allerlei vragen in beeld. Onder andere de belangrijk vraag: Wat is de waarde van uw onderneming? Bij een voorgenomen overdracht of verkoop is een onderbouwde en weloverwogen waardebepaling van uw bedrijf onmisbaar. De verkoopopbrengst van de onderneming is voor de verkoper de beloning voor een vaak levenslange toewijding. Daartegenover moet de koop voor de koper financierbaar en haalbaar zijn. Bij de overdracht van familiebedrijven kunnen ook familieleden die niet bij de onderneming betrokken zijn belanghebbend zijn.

HET PROCES VAN DE WAARDEBEPALING VAN UW BEDRIJF

  • We starten bij het verzamelen van belangrijke basisinformatie, zodat we een goed beeld krijgen van uw onderneming. We besteden o.a. aandacht aan de bedrijfsactiviteiten en de interne processen van uw bedrijf.
  • We analyseren bedrijfseconomische en financiële cijfers. Hierbij moet u denken aan jaarcijfers en boekhoudkundige verslagen. Hierdoor krijgen we een beeld van de financiële inkomsten en uitgaven.
  • Maar uw bedrijf staat niet stil. Daarom kijken we ook naar de doelstellingen en prognoses voor de toekomst. De waarde van de onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door terugverdienmogelijkheden die een overnamekandidaat heeft op zijn investering.
  • Bij dit laatste moeten we dan ook rekening houden met de investeringsverwachtingen. Zijn er investeringen nodig voor het op peil houden of uitbreiden van uw productiecapaciteit en wat is de invloed daar op uw financiële situatie?
  • Voor alle bovengenoemde punten geldt dat we bij de waardering een goede onderbouwing dienen te geven van de risico’s. Denk hierbij aan crediteurenrisico’s, risico’s op de afzetmarkt of aan de inkoopzijde van uw onderneming. Ook financiële risico’s en valutarisico’s kunnen een rol spelen.

Kortom; het is voor zowel u als ondernemer als voor andere betrokkenen van groot belang dat aan de hand van herkenbare uitgangspunten inzicht wordt gegeven in de factoren die de waarde van uw bedrijf bepalen. In een rapportage wordt de bedrijfswaardering duidelijk onderbouwd.

Wij vernemen het graag als u met één van onze adviseurs contact wilt hebben voor een vrijblijvend gesprek.

WILT U DE WAARDE VAN UW BEDRIJF WETEN?

DESKUNDIG IN VERSCHILLENDE BRANCHES

Branche FoodFood & Feed industrie

Branche Maak Industrie(Maak) Industrie

Branche BouwBouw

Branche DienstverleningDienstverlening

Branche GroothandelGroothandel

Branche LogistiekLogistiek

WEET WAT UW BEDRIJF WAARD IS

Bereken snel de indicatieve waarde van uw bedrijf