Whitepaper Werkkapitaal

Whitepaper Werkkapitaal

De rol van werkkapitaal in bedrijfsoverdrachten

In de fusie- en overnamepraktijk wordt vaak gesproken over het werkkapitaal, maar dit onderwerp leidt ook regelmatig tot discussie. Het blijkt dat partijen vaak een eigen opvatting 

hebben over de elementen die het werkkapitaal vormen, al dan niet ingegeven door hun rol in het proces (lees: proberen iets te winnen voor hun cliënt). Ook is de omgang van het uiteindelijk vastgestelde werkkapitaal vaak nog bron van 

discussie, daar dit om aanzienlijke bedragen kan gaan. 


Deze whitepaper is bedoeld om ondernemers en hun adviseurs inzicht te geven in wat werkkapitaal nu precies is, hoe hiermee omgegaan kan of moet worden in overnames én wat trends en tips zijn in de omgang met werkkapitaal.


Download gratis de whitepaper Werkkapitaal

Auteur

Jon Pieper, Corporate Finance