Whitepaper Het Overnameproces

Hiermee ga ik akkoord om periodiek meer informatie 

over fusies en overnames van Adagium te ontvangen.

Het Overnameproces

Alles waar u op dient te letten bij de verkoop van uw onderneming

Voor veel ondernemers wordt het overnameproces vroeg of laat een onderwerp van gesprek. Het verkopen van uw onderneming  is echter geen dagelijkse kost. In deze whitepaper leggen wij u stapsgewijs uit wat er gebeurt, wat u zelf kunt doet en zult ervaren én wat u mag verwachten van uw adviseurs. 


Een bedrijfsoverdracht is namelijk een complex proces. Daarbij heeft u de begeleiding van deskundigen nodig om tot een goed resultaat te komen.


In de praktijk blijkt dat ieder overnametraject anders verloopt. Er is geen blauwdruk waarmee op voorhand is te voorspellen hoe het uitpakt. Het verkopen van uw onderneming, dat u merendeels zelf opgebouwd heeft, is vaak nieuw en beladen. U wilt het bedrijf immers goed overdragen en een aangename toekomst voor u, uw familie en uw werknemers realiseren.


Download gratis de whitepaper Het Overnameproces.

Auteur

Han Galema, senior partner