Een fusie of overname gaat gepaard met de nodige risico’s en onzekerheden. Bent u zich, als ondernemer of investeerder, aan het oriënteren om een andere onderneming over te nemen of gaat u fuseren? Zorg voor een gedegen voorbereiding met een realistische kijk naar alle relevante facetten in het proces. Schaalvoordelen, personeelsbehoud, culturele integratie en het beloningsbeleid zijn allen zaken om rekening mee te houden. We behandelen diverse aandachtspunten waar rekening mee gehouden dient te worden.

Zoek naar een match en neem de tijd voor het integreren van bedrijfsculturen

Culturele integratie is een belangrijk onderwerp binnen een bedrijfsovername. Albert Dominicus: “Ieder bedrijf heeft zijn eigen bedrijfscultuur en daarbij is het van belang dat de twee bedrijven op dit vlak enigszins matchen met elkaar. In de ideale situatie verloopt het met elkaar samenvoegen van twee ondernemingen vlekkeloos en past iedereen zich snel aan elkaar aan. In de praktijk is dit lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Peil vooraf dan ook altijd of er qua bedrijfscultuur voldoende raakvlakken met elkaar zijn en calculeer voldoende tijd in om na de overname volledig te integreren.”

Bekijk realistisch alle factoren en maak back-up scenario’s

Een belangrijke aanleiding voor ondernemers om zich actief bezig te houden met fusies en overnames is schaalvoordeel. Albert vertelt: “Ondernemers spreken vaak over lagere kosten en synergievoordelen. Er zitten echter nog veel haken en ogen aan fusies en overnames waardoor u op voorhand niet kunt spreken van een gegarandeerd succes. Bedrijven verschillen vaak sterk in businessmodel en bedrijfscultuur. Zorg ook dat u de schaalvoordelen realistisch inschat en verwacht een tegenreactie van concurrenten, klanten en leveranciers. Hoe handelt u als blijkt dat de verwachtingen achteraf niet uitpakken zoals ze vooraf zijn ingecalculeerd? Het is verstandig om naar alle facetten te kijken en om meerdere scenario’s uit te werken.”

Probeer na de overname direct alle onzekerheden weg te nemen

Behandel alle relevante factoren tijdens de onderhandelingen. “Veel ondernemers leggen hun focus op de waardebepaling van de betreffende onderneming en richten zich op het onderhandelen over de prijs. Dat is uiteraard een belangrijk onderdeel binnen het traject, echter zijn er ook tal van concrete andere zaken die besproken dienen te worden. Hoe gaat u om met de naam van de onderneming? Hoe zit het met de toekomst van het personeel en het bedrijfspand? Wat verandert er bijvoorbeeld in het beloningsbeleid? Deze vragen zijn met name voor het personeel van groot belang. Neem dit dan ook altijd mee in de onderhandelingen en probeer na het akkoord van de overname zo snel mogelijk alle onzekerheden bij de betrokkenen weg te nemen,” legt Albert uit.

Schakel tijdig de juiste deskundigheid in

Het is raadzaam om ter voorbereiding aan een dergelijk fusie- of overnametraject informatie in te winnen bij een deskundige adviseur. Gezien de complexiteit van de materie is het verstandig om u ook gedurende het gehele traject bij te laten staan. Lees hieronder meer handige tips over hoe te handelen bij bedrijfsovernames:

>> Do’s and Don’ts bij de overname van een onderneming

>> Do’s and Don’ts bij een internationale bedrijfsovername