Afbeelding personeelsparticipatie in een ondernemingDO’S AND DON’TS BIJ PERSONEELSPARTICIPATIE

Als ondernemer zoek je continu naar manieren om je onderneming te versterken. Een interessante optie hierbij is om je top werknemers aan het bedrijf te binden middels personeelsparticipatie. Vandaag staan we stil bij deze interessante vorm het mee laten participeren van werknemers in de onderneming. Wat is personeelsparticipatie? Wanneer is dit voor een ondernemer interessant? En hoe doorloop je dit traject succesvol?

Het binden van je beste werknemers

Een veel gehoorde keuze van ondernemers om werknemers te laten participeren in het bedrijf is om de binding van het personeel met de onderneming te vergroten. Als ondernemer wil je immers niet dat je beste mensen zomaar de deur uit lopen. Zeker in branches waar een schaarste op de arbeidsmarkt heerst, wordt er veel aan werknemers getrokken. Het introduceren van personeelsparticipatie is een aantrekkelijke oplossing. Werknemers profiteren namelijk mee van de successen en tegelijkertijd zijn ze verbonden aan de onderneming, dus wordt het risico dat zij vertrekken verkleind.

Verhoog de betrokkenheid van personeel

Een ander voordeel van personeelsparticipatie is het verhogen van de betrokkenheid van de werknemers bij de onderneming. Door het personeel meer verantwoordelijkheid te geven, krijgen ze meer directe invloed. Over het algemeen werkt dit motiverend onder werknemers. Dit maakt het daarnaast ook mogelijk om als directie meer managementtaken te delegeren. Gaat het goed met de onderneming, profiteren zij daar direct van maar dat betekent ook dat ze negatieve gevolgen ook meer voelen. Het is wel zo dat het personeel managementkwaliteiten dient te bezitten en enigszins een vorm van ondernemerschap dient te etaleren. Het doel is namelijk dat zij zich verantwoordelijk gaan voelen voor het stuk waar zij zorg voor dragen.

Wanneer is personeelsparticipatie interessant?

Uiteraard is participatie interessant zodra je jouw beste werknemers langer aan het bedrijf wil binden, meer betrokkenheid onder de werknemers wil creëren en als je meer managementtaken wil delegeren. Daarnaast is dit over het algemeen aantrekkelijk voor werknemers zodra de onderneming succesvol is. Een uitzondering op de regel is dat wanneer de onderneming negatieve resultaten behaalt en je een externe of werknemer de kans biedt om mee te profiteren indien de onderneming weer winstgevend wordt. Echter, werknemers zijn eerder geneigd om te participeren wanneer het ook goed gaat met het bedrijf.

Breng alle mogelijkheden, risico’s en voorwaarden in kaart

Een adviseur helpt een ondernemer om personeelsparticipatie op een juiste manier binnen de onderneming te introduceren. De adviseur start namelijk de verkenningsfase waarin alle mogelijkheden, risico’s en voorwaarden worden besproken. In eerste instantie met de ondernemer, daarna ook met de betrokken werknemers. Zonder nog over cijfers te praten is het belangrijk om uit te leggen wat participatie in het bedrijf precies inhoudt. Welke rechten krijg je en wat is er veranderd ten opzichte van een ‘gewone’ werknemer. Het is daarnaast een grote stap die vaak ook aan het thuisfront uitgelegd dient te worden.

Maak concrete afspraken

Zodra blijkt dat personeelsparticipatie binnen de onderneming interessant is om over verder te praten, start de adviseur met de waardering van het bedrijf. Wat zouden de participanten moeten gaan betalen voor de participatie? Wat is het bedrijf waard? Het behoort ook tot de mogelijkheden om werknemers een discount te geven of dat de huidige aandeelhouders de participanten financieren. Kortom, in deze fase ga je de prijs opstellen en maak je concrete afspraken rondom de participatie. Wat is realistisch? Het is daarbij ook een stukje onderhandelen met werknemers. Denk daarnaast na over wat er gaat gebeuren als de participant wenst te vertrekken. Wat zijn de aandelen waard?

Zoek naar een win-win situatie voor alle betrokkenen

De adviseur begeleidt de ondernemer en de betrokken werknemers tijdens het gehele traject, geeft advies in de verkenningsfase, brengt de bedrijfswaardering in kaart en helpt bij het opstellen van de afspraken. Hierbij vertaalt Adagium lastige materie tot begrijpbare taal en leggen zij het gehele traject zo helder mogelijk uit. Uiteindelijk wordt er naar een win-win situatie voor zowel ondernemer als werknemer gezocht. De werknemer mag er best geld aan verdienen, als dat ook de betrokkenheid en binding aan de onderneming vergroot.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT