Kijk je naar 12,5 jaar Adagium dan kun je niet om het team heen dat daar onderdeel van is. Daarmee is Adagium namelijk gegroeid tot het bedrijf wat het vandaag de dag is. Een sterk team met inmiddels vaste en bekende gezichten voor de klanten en het netwerk van Adagium. We spreken met Simone (office manager), Frank (senior partner), Niels (adviseur), Jon (adviseur) en Tom (adviseur) over hun ervaringen binnen Adagium.

Een kenmerkende open bedrijfscultuur

Het gesprek komt direct goed op gang nadat de vraag wordt voorgelegd wat Adagium nu kenmerkt voor hen als medewerker. De openheid binnen het bedrijf wordt direct door het hele team aangestipt. Bij iedereen staat zijn of haar deur altijd open. “Ik denk direct aan de hele goede werksfeer binnen Adagium. Informeel wanneer het kan en formeel als het moet. We zijn eigenlijk een soort van familie van elkaar, waarbij er ook steun en medeleven is wanneer iemand persoonlijk door een mindere fase gaat,” vertelt Frank.

Een gezonde dosis kantoorhumor

Volgens het team is er binnen Adagium sprake van een flinke dosis kantoorhumor. Iedereen voelt zich vrij om uit te spreken en er wordt dan ook op de werkvloer veel met elkaar gedeeld. Eensgezind vertelt het team hoe mooi het is dat deze humor ook door iedereen op het kantoor wordt gevat, dat maakt dat het team ook écht bij elkaar past. “Albert heeft ooit een live interview gegeven bij BNR radio. Dit in het kader van het boek dat hij geschreven heeft over bedrijfsopvolging binnen Veghelse familiebedrijven. Hierin deed Albert met volle overtuiging de uitspraak: ‘Dat gaat zeker bloemkolen’. Een gezegde dat volgens hem volstrekt normaal was. We hebben het opgezocht, maar als zelfs Google het niet gevonden krijgt dan bestaat het écht niet.”

Een hoge mate van flexibiliteit

Het team van Adagium heeft in haar werk met echte pieken en dalen te maken. Op het ene moment is het wat rustiger en rondom het sluiten van een deal neemt de werkdruk toe. Dat vergt ook een mate van flexibiliteit van het team. Het uitgangspunt is dat het team van Adagium altijd klaar staat voor haar klanten. “We laten een klant niet tot maandagochtend wachten met zijn of haar vraag. Die mate van flexibiliteit is echt onderdeel van het team. Als het druk is schakelen we bij en werk je buiten kantoortijden door, maar als het rustig is ga je ook eens eerder naar huis. Dat kan als je met een fijn gevoel naar je werk gaat,” licht Jon toe.

De tevredenheid van onze klanten staat voorop

De impact van een overnametraject op een ondernemer is enorm. Het gaat hierbij echt om ‘het kindje’ van de ondernemer. Hierbij is het van ondergeschikt belang hoeveel deals er worden afgerond, het draait juist om de tevredenheid van onze klanten. “Het is zo’n strategische keuze en zo’n bepalend moment voor een ondernemer. Dat is een totaal ander traject dan het verkopen van een fiets of zelfs van een huis,” vertelt Niels. Hierbij is iedereen binnen het team in grote lijnen op de hoogte van wat er speelt, waardoor teamleden regelmatig onderling met elkaar sparren.

Genoeg ruimte voor zelfstandigheid

Binnen Adagium is er veel ruimte voor zelfstandigheid. Het team wordt hierbij gestimuleerd om zijn verantwoordelijkheden te nemen en om daarin door te groeien. “Je ziet op dit moment dat iedereen zijn eigen stijl en karakter heeft binnen het team. Waar het in het begin op de manier van Albert en Han ging, heeft het team nu echt een eigen identiteit en heeft iedereen zijn of haar toegevoegde waarde,” vertelt Simone. Daarbij staat het team van Adagium ook echt voor de kwaliteit die zij leveren.

Een eer om de overdracht van bedrijven te mogen begeleiden

Voor alle medewerkers is het vooral een eer om ondernemers te mogen begeleiden bij een bedrijfsovername of overdracht. Iedere ondernemer is uniek en iedere overdracht heeft een eigen verhaal. Vanuit een kritische blik zorgen de medewerkers ervoor dat klanten niet tegen verrassingen aanlopen. “We zijn in feite relatiemanagers. We duiken écht in een klant, in wat hij of zij doet, en proberen dat zo goed mogelijk te begrijpen. Dat zie ik steeds weer als een uitdaging. Daar zit ook onze passie, om een ondernemer te helpen om iets moois te bereiken. Het is fijn dat we daar waarde aan toe kunnen voegen. We kijken dan ook met bewondering en respect naar de prestaties van ondernemers,” vertelt Frank.

Het toekomstbeeld van Adagium

Het team heeft een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. De naamsbekendheid in de regio zal verder toenemen, waarbij de transitie van de bekendheid van de personen Han en Albert zich verder doorzet naar de bekendheid van het merk Adagium. “De huidige omvang van het team en onze teamspirit vormen nu juist ook onze kracht, dus het team zal niet drastisch gaan groeien. Daarbij verwacht ik wel dat we verder gaan bouwen aan nog sterkere relaties met onze partners die ons opdrachten leveren,” licht Tom toe. Met hierbij de duidelijke wens dat Adagium voor veel bedrijven in de regio de ‘first office of choice’ wordt.