Tips & tricks

Wanneer is een investeerder interessant voor een ondernemer?

Home Kennisbank Wanneer is een investeerder interessant voor een ondernemer?

Als ondernemer bent u dagelijks met uw bedrijf bezig en denkt u na over de toekomst van uw onderneming. Er zijn diverse scenario’s wanneer het interessant kan zijn een investeerder of investeringsmaatschappij in te schakelen voor uw bedrijf. U bent bijvoorbeeld van plan groei te realiseren en wilt hiervoor een aanvullende financiering inzetten. Of u wenst nu een gedeelte van uw bedrijfsvermogen uit de risico sfeer te halen door middel van een zogenaamde pre-exit. In dit artikel vertellen wij meer over de verschillende type investeerders en waar u als ondernemer op dient te letten.

Rendementsberekeningen

In de regel zijn er duizend en één soorten investeringsmaatschappijen. “Zo zijn er investeerders die vooral uit zijn om in een korte tijd zoveel mogelijk rendement te realiseren vanuit een ‘financieringsoogpunt’ zonder daarbij grote actieve rol spelen c.q. toegevoegde waarde leveren aan de onderneming. Daarnaast zijn er investeringsmaatschappijen die zeer gericht in onderneming in bepaalde sectoren en die onderneming, naast liquiditeiten, helpen in hun groei ambities en daarbij ook sterk betrokken zijn bij de strategische bedrijfsvoering. Over het algemeen hebbe investeerders minder de behoefte om zich met de operatie an sich te bemoeien. Naast de betrokkenheid van de investeerders in tactische en strategische onderwerpen is er ook een verschil in focus op dealgrootte. Zo zijn er kleine investeerders, bijvoorbeeld de regionaal opererende ex-ondernemers, die zich richten op het MKB en grote wereldwijd opererende investeringsmaatschappijen die zich richten op de grootzakelijke markt.

In het land van investeerders ligt de grens om in te stappen vaak bij één miljoen. Zodra de ebitda (het operationele resultaat) boven de miljoen uitkomt worden over het algemeen de rendementsberekeningen interessanter voor investeerders. Er wordt dan, naar verwachting, meer rendement gemaakt op de kosten die een investeringsmaatschappij bij een investering dient te maken. Uitzondering op deze regel zijn de bedrijven met een groot groeipotentieel of wanneer het bedrijf een echte toevoeging vormt voor de bestaande groep van bedrijven die onder de investeringsmaatschappij vallen”, legt Frank Schuurmans, partner bij Adagium, uit.

Meer dan alleen autonome groei

De groei van een onderneming komt niet enkel voort vanuit autonome groei. “Als ondernemer is het slim om verder te kijken. Middels acquisities kan er ook groei gerealiseerd worden. Denk hierbij aan het creëren van schaalvoordelen, het verkrijgen van een betere marktpositie of goedkoper inkopen. Dat is voor investeringsmaatschappijen ook zeer interessant. Zodra een investeringsmaatschappij bijvoorbeeld al vier metaalbedrijven in haar groep heeft en er een vijfde wordt geacquireerd, kan het groepsrendement voor de investeringsmaatschappij ook aanzienlijk vergroot worden”, vertelt Frank.

Wat is het potentieel?

Een investeringsmaatschappij kijkt altijd naar het businessmodel van de onderneming en de toekomstverwachtingen. Frank: “Belangrijke vragen hierin zijn: is het een goed presterend bedrijf en zijn de vooruitzichten positief? Is daarbij het businessmodel schaalbaar, zodat er zonder al te veel extra kosten meer omzet gerealiseerd kan worden? Een goed voorbeeld is wanneer het bedrijfsmodel eenvoudig te dupliceren is naar het buitenland. Het moge duidelijk zijn dat investeerders minder bereid zijn om te investeren zodra een onderneming er niet rooskleurig voor staat. Kapitaalintensieve ondernemingen zijn daarom in het algemeen minder interessant voor investeerders. Zij beredeneren vanuit het potentiële rendement dat in het vooruitschiet ligt”.

Het afstemmen van strategieën

Naast de financiële situatie is het van grote waarde dat er een klik is tussen de investeerder en de onderneming. “In de zoektocht naar een investeringsmaatschappij kijken wij altijd naar de affiniteit met het type onderneming en de branche waarin deze actief is. Past het in het straatje? Daarnaast dient er een match te zijn in de beoogde strategie. Zoals aangegeven zijn er namelijk financiële investeerders die enkel geïnteresseerd zijn in het maken van een zo hoog mogelijk rendement en op de achtergrond blijven. Andere investeerders willen een grotere vinger in de pap hebben en gaan praktisch op de stoel van de algemeen directeur zitten. De strategie van de investeerder dient aan te sluiten bij de strategie van de verkoper. Bepaal daarom als ondernemer wat u zelf wilt en wat bij u en uw onderneming past”, licht Frank toe.

Een pre-exit strategie

Als ondernemer kunt u werken naar een pre-exit strategie. “Het komt met enige regelmaat voor dat een ondernemer nu al een gedeelte van de waarde van de onderneming contant wil maken en uit de risicosfeer van het bedrijf wil halen. Een ander scenario is dat u voor het bedrijf het groeipotentieel wil benutten middels een investering, maar uzelf over een aantal jaar uit zou willen stappen. De investeerder zou bijvoorbeeld zijn netwerk in kunnen zetten om een uiteindelijke opvolger te vinden. Investeerders hechten ontzettend veel waarde aan een sterk management binnen het bedrijf. Op deze manier kan het businessmodel van het bedrijf verder uitgebouwd worden. Met deze strategie in gedachten gaat Adagium dan gericht op zoek naar de ideale investeringspartner”, stelt Frank.

Maak heldere afspraken

De waardering van het bedrijf en de uiteindelijke prijsafspraken zijn van belang, maar de structuur van de overdracht minstens zo. Een investeerder stapt in, maar een aandeelhouder stapt meestal niet direct uit. Uit de onderhandelingen moet blijken dat het ‘past’, dat heeft met een onderlinge klik te maken. Er dienen dus hele duidelijke afspraken gemaakt te worden. Over de prijs, maar ook bijvoorbeeld over welke kosten de investeerder in rekening brengt en wanneer. Hoeveel aandelen worden er overgenomen en hoeveel geld wordt er straks daadwerkelijk overgemaakt? Zorg ervoor dat er duidelijke afspraken vastgelegd worden in de koopovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst. Wie mag er bijvoorbeeld in de aandeelhoudersvergadering iets gaan vinden? En wanneer? Wat dat betreft zijn er voldoende zaken om rekening mee te houden. Het team van Adagium spart graag met ondernemers om tot een passende strategie te komen”, sluit Frank zijn verhaal af.

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl