Nieuws

Buy and build strategie

Home Kennisbank Buy and Build strategie

Het realiseren van groei is een van de belangrijkste doelen voor vele ondernemers. Zeker in markten waarin een sterke concurrentie heerst, kan groei essentieel zijn om voort te bestaan. Hoewel er meerdere manieren zijn om groei te bewerkstelligen, is een buy and build strategie een bedrijfsstrategie die aan populariteit wint.

Frank Schuurmans, overnameadviseur Adagium, legt uit wat deze strategie inhoudt én waar u op moet letten in het kader van bedrijfsovernames.

Wat is een buy and build strategie?

Frank licht toe: “Een onderneming die een buy and build strategie nastreeft groeit doordat zij bestaande bedrijven in dezelfde industrie overnemen en deze vervolgens consolideren. Wat betekent dat gerelateerde delen samengevoegd worden. Door meerdere bedrijven te acquireren wordt de eigen onderneming groter en meer competitief in de markt.”

Dit zijn de redenen om voor buy-and-build te kiezen:

“Ondernemers vinden deze bedrijfsstrategie vaak interessant klinken omdat het een reeks mooie voordelen biedt. Daar moet wel bij gezegd worden dat wanneer u een onderneming overneemt, deze voordelen niet per definitie werkelijkheid worden. Dat maakt dat een buy-and-build strategie risico’s met zich meebrengt en op voorhand geen gesneden koek is”, vertelt Frank.

Deze voordelen spreken ondernemers aan:

 • Realiseren van schaalgrootte: uw onderneming groeit snel en verwerft marktaandeel. Dit is minder tijdrovend dan organische groei.
 • Het ontstaan van synergie: door bedrijven te combineren kunnen er voordelen ontstaan. Zoals gedeelde resources, gecombineerde expertise of centrale inkoop.
 • Meer diversificatie: het product- of dienstaanbod kan vergroot worden en risico’s worden verspreid door bedrijven in dezelfde industrie (maar met andere specialisaties of locaties) over te nemen.
 • Nieuwe markten aanboren: strategisch kan het slim zijn om een bedrijf over te nemen dat al actief is in een andere markt. Het biedt snel toegang tot nieuwe markten of gebieden, zonder vanaf 0 te moeten beginnen.
 • Een meer efficiënte organisatie: de overname van andere bedrijven kan leiden tot meer operationele efficiëntie. Door processen te stroomlijnen, dubbele functies te elimineren en kostenbesparingen te realiseren.
 • Sterkere positie in de markt: wanneer uw onderneming groeit is het mogelijk om meer concurrentievoordeel te behalen ten opzichte van kleinere concurrenten.

Overleven in een sterk concurrerende markt

Binnen meerdere branches is het de realiteit dat grotere bedrijven steeds sterker worden. Niet in de laatste plaats doordat veel grote spelers een doelgerichte strategie hebben om kleinere concurrerende bedrijven over te nemen. Mits deze een versterking vormen voor het bedrijf. Denk aan een ontbrekende expertise, geografisch interessante locatie of toevoeging van extra capaciteit. Er zijn tal van markten waar dergelijke consolidatieslagen plaatsvinden.

Kleinere concurrenten voelen de druk en hebben moeite om te overleven. Dat is over het algemeen een tendens die voelbaar is, met uitzonderingen daargelaten. Als ondernemer zijn er meerdere groeistrategieën na te jagen. Echter in een dergelijke markt die onder druk staat, kan een buy-and-build strategie uitkomst bieden. Wanneer u ervoor kiest om zelf te blijven ondernemen en niet wenst op te gaan in een groter bedrijf, kan het slim zijn om deze strategie op te tuigen.

Strategie: groei door overnames

Frank: “In de eerste plaats is het uitgangspunt dat u de positie in de markt van uw onderneming wil versterken. U kunt middels een overname een directe concurrent uit de markt verwijderen of uw eigen aanbod uitbreiden. Door krachten en kennis te bundelen wordt uw marktaandeel vergroot. En daarmee borgt u ook de continuïteit van de eigen onderneming.”

Waar moet u op letten bij een buy-and-build strategie?

Een bedrijf overnemen is makkelijker gezegd dan gedaan. U begrijpt dat dit de nodige zorgvuldigheid en planning met zich meebrengt. Er zijn wat ons betreft diverse zaken waar u en uw overnameadviseur op dienen te letten:

 • Breng zorgvuldig in kaart wat voor type bedrijven voor u interessant zijn en aan welke eisen deze moeten voldoen. Wanneer u weet waar u naar op zoek bent, kunt u gemakkelijker zakelijke beslissingen nemen.
 • Omring uzelf met kundige adviseurs die het beste met u en uw onderneming voor hebben. Liefst deskundigen die ook objectief naar situaties kunnen kijken.
 • Neem in het overnametraject absoluut de tijd om de nieuwe onderneming te leren kennen. Kijk verder dan de cijfers, probeer ook historie en cultuur op waarde te schatten.
 • Zorg dat u duidelijk afspraken maakt en vastlegt met de huidige eigenaar. Zodat alle verwachtingen helder zijn en er geen verrassingen boven komen drijven.
 • Begin tijdig met het opstellen van een integratieplan. Hierin zijn een zorgvuldige planning en communicatie van essentieel belang voor het succes van de overname.

Maak een integratieplan

Frank: “Het is namelijk belangrijk dat de twee bedrijfsculturen enigszins bij elkaar passen. Onderschat daarom ook niet wat de impact van een overname kan zijn voor de medewerkers in het te overnemen bedrijf. Verandering is vaak de aanleiding voor onrust. Probeer dat dus door heldere communicatie weg te nemen. Maak vooraf een draaiboek waarin u ook uitgebreid aandacht geeft aan alle medewerkers.

U zult namelijk niet de eerdere ondernemer zijn die een bedrijf overneemt, maar de overname uiteindelijk ziet mislukken. Op het moment dat de deal rond is en getekend is bij de notaris, begint het ‘echte werk’ eigenlijk pas. Wanneer u de mensen in het gekochte bedrijf niet meeneemt in uw plannen, hen geen duidelijkheid biedt en geen gehoor aan ze geeft – is de kans reëel dat de beoogde synergievoordelen niet behaald worden.”

Schat alle aspecten op de juiste waarde

Een buy and build strategie kan ontzettend interessant zijn om met uw onderneming groei te realiseren en uw marktaandeel te vergroten. Echter, alle seinen dienen wel op groen te staan.

 • Het te kopen bedrijf is van toegevoegde waarde.
 • Alle cijfers en financiën zijn in orde, wat vertrouwen geeft.
 • Er is een klik met de verkopende ondernemer, waarbij er mogelijkheden zijn dat hij/zij zijn kennis, ervaring en netwerk overdraagt.
 • Er is sprake van een matchende cultuur waardoor samengaan vermoedelijk goed zal verlopen.
 • Om alle voordelen maximaal te benutten is er een zorgvuldig samengesteld communicatieplan. Dat helpt de integratie te versoepelen.

Samen een strategie uitwerken

Meer weten of een buy-and-build strategie ook voor uw onderneming interessant is? En hoe u zo’n bedrijfsstrategie het beste op kunt stellen? Onze overnameadviseurs gaan graag met u in gesprek om een gerichte strategie op te stellen én om u bij te staan bij de aankoop van nieuwe bedrijven. Neem gerust contact op.

Kom eens langs
Bekijk onze locatie
Bel ons direct
+31 (0)413 – 22 50 10
Mail ons direct
info@adagium.nl