compleet dossierZORG ERVOOR DAT EEN DOSSIER ZO COMPLEET ALS MOGELIJK IS, DE MEESTE INVESTERINGSPLATFORMS NEMEN PAS DAN ZAKEN IN BEHANDELING

Een financieringsaanvraag wordt ingediend bij een investeringsplatform, denk hierbij aan een bank of een investeerder. Om als ondernemer zo’n financieringsaanvraag in te dienen is het verstandig om een dossier aan te leggen. In dit dossier wordt de kern van de financieringsvraag beschreven. Hierdoor begrijpt iedere onafhankelijke lezer wat de financieringsvraag inhoudt. De inhoud van zo’n dossier is altijd casus afhankelijk en daardoor altijd verschillend. Wij leveren een dossier echter wel altijd zo compleet als mogelijk aan.
Dit betekent dat het volgende altijd glashelder is:

 • Wat is de reden van de financieringsvraag?
 • Hoe kan de financiering terugbetaald worden?
 • Wat/hoe hoog is het risico dat de financiering niet terugbetaald kan worden?
 • Welke maatregelen zijn mogelijk om dat risico zoveel als mogelijk te beperken?

Bij het maken van dit dossier gaan we altijd dieper in op de kern van het bedrijf. Met aandacht voor vragen als: ‘wat maakt het bedrijf uniek’, ‘waar voegt het bedrijf iets toe in het productieproces van de totstandkoming van een product’ en ‘hoe is de marktpositie van het bedrijf’. Vanuit financieel oogpunt wordt het voorstel compleet gemaakt met onder andere:

 • Prognoses voor de balans en resultatenrekening
 • Prognose van de te verwachten kasstromen waaruit blijkt in hoeverre de financiering terugbetaald kan worden
 • Alternatieve scenario’s waarbij ‘getest’ wordt in hoeverre bepaalde items (lagere omzet/marge of hogere kosten) doorwerken in de betaalbaarheid van de financiering.

ANDERE AANPAK BIJ SPECIALISTISCHE FINANCIERINGEN

Adagium heeft ook te maken met specialistische financieringen waar zij ook andere partijen voor inschakelt dan enkel de grote banken. Denk hierbij aan investeerders of groepen investeerders. Onder specialistische financieringen verstaan we:

 • Leningen met een achtergesteld karakter t.o.v. de bank. De geldverstrekker ontvangt een hogere rente om het risico te compenseren dat hij loopt in geval van faillissement. Er is namelijk geen onderpand aanwezig om het geleende geld direct terug te betalen.
 • Onroerende zaak financieringen
 • Specifieke financiering van voorraden, debiteuren of inventaris. Denk hierbij aan lease maatschappijen of factor maatschappijen, maar ook gespecialiseerde financiers die een debiteurenportefeuille kopen
 • Specialistische financiering in het buitenland

Het is belangrijk om zowel vanuit de bank/financier naar de onderneming te kijken, als vanuit de investeerder. Voor beide is het bij de financieringsaanvraag van belang om de vraag te stellen: “Zou ik mijn eigen geld aan deze onderneming willen lenen en waarom?” Zorg dat dit duidelijk uit de financieringsaanvraag blijkt waardoor de bank of investeerder niet om uw aanvraag heen kan.

GEEN SCHULD BIJ DE BANK IS ALTIJD BETER DAN WEL SCHULD

In de praktijk merken wij een grote diversiteit aan risico-aversie bij ondernemers op het gebied van wel of geen (bancaire) schulden. Sommige ondernemers zweren bij het niet hebben van een bankschuld, anderen willen juist zoveel als mogelijk komen tot ‘leverage’. Leverage is het gebruiken van geleend geld om het verwachte rendement van het eigen vermogen te verhogen. Bij Adagium kiezen wij juist voor ‘optimaliseren’. In het kort houdt dit in dat een financiering kan leiden tot een meer optimale structuur van de financiële balans van een onderneming. Denk hierbij aan de verhouding tussen het vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit), in hoeverre de onderneming kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen (liquiditeit) en de verhouding tussen een inkomen en het vermogen dat dit inkomen heeft verdiend (rentabiliteit). Door deze meer optimale balans rendeert het eigen vermogen op de juiste wijze. Het heeft daarnaast nog meer voordelen. Het kan namelijk ook leiden tot meer structuur in de onderneming zelf, aangezien een bepaalde aflossingsdruk ook leidt tot verscherping van de interne bedrijfsprocessen. En daar is weinig mis mee.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT