DE BEDRIJFSFINANCIERING DIE BIJ UW

Adagium Bedrijfsfinanciering

ONDERNEMING PAST

Zowel tijdens de start, doorgroei en voortzetting van een bedrijf zijn er financiële middelen nodig om het bedrijf te laten draaien. De financiering van uw onderneming is dan ook een belangrijk motor om uw huidige en toekomstige doelen te verwezenlijken. Bedrijfsfinanciering is daarom een dagelijks punt van aandacht voor de meeste ondernemers.

MAATWERK FINANCIERING

Uw bedrijfsfinanciering is maatwerk en nauw verbonden aan uw behoeften, doelstellingen, en ondernemingsstructuur. Je kan verschillende soorten financieringen onderscheiden: bancaire financiering, financiering vanuit een particulier investeringsfonds, financiering door een mede-ondernemer die in uw bedrijf wil investeren of wellicht wel crowdfunding.

Welke vorm bij uw financieringsbehoefte past, is afhankelijk van het doel van de bedrijfsfinanciering.

  • Overnamefinanciering: Het proces van bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht is vaak een langlopend traject dat uit verschillende fasen bestaat. In dit traject is het belangrijk ook over de bedrijfsfinanciering na te denken. Het verkrijgen van een passende financiering is immers cruciaal voor het slagen van een overname in het geval een koper niet zelf over het benodigde kapitaal kan beschikken.
  • Herfinanciering: Herfinanciering is eigenlijk het optimaliseren van de lopende financieringsstructuur. Herfinanciering kan bijvoorbeeld interessant zijn in een situatie waarbij er aan uw lopende verplichtingen zware voorwaarden verbonden zijn. Door herfinanciering wordt er een nieuwe balans gevonden in uw bedrijfsfinanciering.
  • Innovatiefinanciering: Innovatie, het succesvol vernieuwen van de bedrijfsvoering, is algemeen erkend als de drijvende kracht achter vooruitgang. Het financieren van een innovatieproject is vaak een uitdaging. Bij elk bedrijf en elke innovatie past een andere financieringsvorm. Welk type bedrijfsfinanciering bij uw onderneming past, hangt af van de fase van uw innovatietraject. Ook de levensfase van uw bedrijf speelt een belangrijke rol.
  • Investeringsfinanciering: Investeringen drukken doorgaans zwaar op de liquiditeitspositie van een onderneming. Afhankelijk van de levensduur van het actief, zal de terugverdientijd één of meerdere jaren zijn. Dit houdt in dat u verder moet kijken dan het moment van aanschaf.
  • Startersfinanciering: Er zijn maar weinig startende ondernemers die de financiering van hun bedrijf helemaal zelf kunnen bekostigen. Het vinden van de juiste financiers is in de meeste gevallen dan ook een belangrijke stap bij de start van een bedrijf. Er zijn diverse financieringsvormen speciaal afgestemd op de behoeften van startende ondernemers.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak over een bedrijfsfinanciering.

DESKUNDIG IN VERSCHILLENDE BRANCHES

Branche FoodFood & Feed industrie

Branche Maak Industrie(Maak) Industrie

Branche BouwBouw

Branche DienstverleningDienstverlening

Branche GroothandelGroothandel

Branche LogistiekLogistiek

MAAK GEBRUIK VAN DE JUISTE FINANCIERINGSMOGELIJKHEID

Wij weten wat er bij uw onderneming past