Als ondernemer maak je meerdere fases door tijdens de groei van je onderneming. Zo ook Thijs Jongkind, algemeen directeur van IT-onderneming BSU uit Veghel. We vertellen zijn verhaal over de groei van zijn onderneming en de 11 jaar durende prettige samenwerking met investeerder Kees van Middendorp. Een verhaal waarin je leest hoe deze partners elkaar door de jaren heen versterkt hebben en de onderneming hebben laten floreren. Maar wat als de verhoudingen binnen de organisatie na verloop van tijd veranderen? Hoe ga je daar op een prettige manier mee om, zodat deze samenwerking op respectvolle wijze de gepaste afsluiting krijgt die alle partijen hebben verdiend?

Het scheiden van onze wegen

Adagium heeft IT-onderneming BSU begeleid in een belangrijke aandelentransactie. De drie aandeelhouders van BSU, Thijs Jongkind, Kees van Middendorp en Bas Mélotte, kwamen tot de conclusie dat zij een verschuiving binnen de aandelenverdeling wilden realiseren. “We hebben gezamenlijk BSU opgebouwd tot wat het vandaag de dag is. Daarin heeft Kees door de jaren heen absoluut een bepalende rol gespeeld. Een rol waar ik hem ook ontzettend dankbaar voor ben. De laatste jaren verdween de actieve rol van Kees en was hij enkel nog als stille aandeelhouder betrokken bij BSU. Bas en ik trokken de kar en gaven al onze energie om BSU verder te brengen. De tijd was daar om zonder Kees verder te gaan. Dat wilden we vooral op een respectvolle manier realiseren waarbij iedereen er met tevredenheid uit zou komen. Vandaar dat we Adagium hebben ingeschakeld om dit traject te begeleiden,” vertelt Thijs.

Van een jongensclub naar een professionele organisatie

Los van de zakelijke connectie is er door de jaren heen ook een echte vriendschap ontstaan tussen Kees en Thijs. “In 2000 heb ik THC Consultancy opgericht en ben ik als 20-jarige zzp’er gestart. Ik verhuurde mezelf aan bedrijven om ICT-werkzaamheden uit te voeren. Al snel regelde ik de hele ICT voor bedrijven en zo ontstond THC Automatisering. De onderneming groeide door naar een leuke club van vijf mensen. Inmiddels werkte ik vijf jaar voor mezelf, had ik een helder businessplan om door te groeien en liep ik over van ambitie. Tijd om een investeerder aan boord te halen die de benodigde kapitaalinjectie meebracht. Kees stapte in 2007 in, nam zijn ondernemerservaring mee en zorgde dat onze jongensclub kon doorgroeien naar een professionele organisatie,” legt Thijs uit.

Het maken van keuzes om groei te realiseren

“We groeiden naar dertien mensen en wilden een managementlaag inbouwen. Kees en ik namen vervolgens samen BSU, IT-onderneming uit Uden, over en gingen onder deze naam verder. Hierbij nam Kees een actieve rol in binnen BSU en samen hebben we de gebruikelijke pieken en dalen gekend. Sinds 2013 kent BSU een stabiele groei, daar hebben we met elkaar voor gezorgd. In 2012 heb ik Bas Mélotte, die al binnen BSU werkte, gevraagd om de operationele aansturing op zich te nemen. BSU draaide en Kees besloot in 2014 om een stap terug te doen en meer de achtergrond op te zoeken. Dat leidde in 2016 tot een aandelentransactie waarbij Kees een gedeelte van zijn aandelen verkocht aan Bas en mij. Het was namelijk onze intentie om BSU verder te laten groeien. Deze transactie heeft Adagium ook begeleid,” vertelt Thijs.

De best mogelijke transactie voor alle partijen

“Het was een no-brainer om nu wederom Adagium in te schakelen. Adagium kent onze business, zij kennen de spelers en zitten in de materie. Daarbij hebben we alle drie juist ook een vriendschappelijke relatie die we na deze aandelentransactie graag wilden behouden. De intentie was dat we na afloop een drankje konden drinken en elkaar in de ogen aan konden kijken. Daar heb je een onafhankelijke en ervaren adviseur voor nodig die precies weet hoe te handelen. Han zorgde ervoor dat we niet als tegenpartijen aan tafel zaten, maar juist vanuit een respectvolle gedachte de best mogelijke transactie voor ons allemaal probeerden te realiseren. Dat is trouwens bijzonder goed gelukt,” zegt Thijs.

Handelen vanuit de belangen van BSU

“We zijn Kees ontzettend dankbaar voor alles wat hij voor BSU heeft gedaan maar Bas en ik wilden door, de volgende stap zetten. Hierbij wilden we een team dat volledige commitment kon geven en al zijn energie kon steken in BSU. Dat kon Kees niet meer. Vandaar dat we met Adagium zijn gaan praten over een afscheid. Hoe stonden Bas en ik hierin? Hoe konden we dit vooral ook op een goede manier bespreken en tot een passend slot brengen? Han heeft op harmonieuze wijze zijn rol gepakt en onze belangen geformuleerd. Vervolgens is hij met Kees gaan zitten om zijn standpunten mee te nemen. Er gingen enkele maanden overheen om alles helder te krijgen, maar Han streefde het belang van BSU na. Hierdoor werd de emotie uit de besprekingen gehaald, dat ervaarden wij allen als bijzonder prettig,” vertelt Thijs.

Afsluiten met een positief gevoel

“Soms moet je elkaar ruimte en tijd geven om aan het idee te wennen. Ik heb me daarin overgegeven aan de adviezen van Han. Vanuit zijn rust en ervaring pakte hij dit zakelijk maar toch ook heel warm aan. We hadden de onderneming nooit verkoopklaar gemaakt. Vandaar dat we alles op een rij hebben gezet. Hoe is Kees ingestapt? Wat is er vervolgens op financieel vlak gebeurd? We hebben gekeken wat Kees door de jaren heen tekort is gekomen of juist teveel heeft gekregen. Dat was de basis voor het gesprek. Beide partijen moesten tevreden zijn met de deal en de balans moest gevonden worden. Dat leidde uiteindelijk tot een voorstel waarbij wij alle drie akkoord waren met de voorwaarden om uit elkaar te gaan,” legt Thijs uit.

Mijn advies? Geef de ingeschakelde adviseur de ruimte

“In een dergelijke transactie of overname is het belangrijk dat je een onafhankelijke adviseur aan tafel hebt die jou en je business begrijpt. Geef vervolgens zo’n adviseur ook de ruimte om zijn werk te doen. Dat is persoonlijk iets waar ik van heb geleerd. Doordat ieder zijn rol pakte ontstond er een mooie dynamiek om samen tot het gewenste resultaat te komen. Het is fijn als iemand de kastanjes uit het vuur kan halen en heel zakelijk kan zijn. Zo hield ik de positieve flow aan de achterkant. Onze vriendschap bleef centraal staan, maar indien nodig konden we met de vuist op tafel slaan om elkaar op bepaalde dingen te wijzen,” vertelt Thijs.

Het sterke fundament van BSU verder laten groeien

“Het siert Kees dat hij nooit het onderste uit de kan wilde halen en mij altijd de ruimte heeft gegeven. We dachten op het begin dat we altijd samen zouden werken. Gedurende een samenwerking krijg je nieuwe inzichten en voor Kees was het op een bepaald moment genoeg. De aandelentransactie met Kees verandert niet zoveel voor BSU. Het fundament van BSU IT en BSU Connect blijft groeien en we staan aan de vooravond van nog betere cijfers. Het is mijn taak om nieuwe technologieën op te zoeken, te testen en om daar een businessmodel van te maken. De groei zit eerder in type en aantal projecten, niet zozeer in mensen. De kunst van IT is om zoveel mogelijk van de werkzaamheden te automatiseren, daar richten we ons dan ook op,” besluit Thijs.