Altavilla B.V. is een adviesbureau met de specialisaties Bouwmanagement en Brandveiligheid. Zij werken voor gerenommeerde bedrijven door heel Nederland en zijn inmiddels uitgegroeid tot een team van 12 collega’s. De oprichters Roland Simons en Maarten de Groot hebben zowel in 2010, 2015 als in 2019 gebruik gemaakt van de dienstverlening van Adagium. Wij zijn benieuwd hoe het vandaag de dag met hun onderneming gaat.

Hulp bij elke levensfase van ons bedrijf

We zijn in gesprek met Roland Simons, één van de oprichters van Altavilla B.V. “Adagium is voor ons de vaste partner om vraagstukken rondom overname, medewerkersparticipatie en samenwerkingsverbanden te bespreken. Zij zijn voor ons meer dan een eenmalige adviseur bij een transactie. Zij helpen ons bij elke levensfase van ons bedrijf. Zo zijn we in 2010 voor de eerste keer door Adagium geholpen. Namelijk bij het aankopen van de aandelen van een uittredende partner,” vertelt Roland. “In 2015 hebben we onder begeleiding van Adagium een medewerkersparticipatie opgesteld. Ons doel hiermee is het enthousiasme en de bedrijfsmatige betrokkenheid onder de medewerkers te vergroten. Om ze meer te verbinden aan ons bedrijf. Drie jaar geleden was de arbeidsmarkt anders dan vandaag de dag. Er zijn nu meer opties en kansen. Zo’n medewerkersparticipatie is interessant voor medewerkers. Zij delen mee in de winst. De komende jaren zullen uitwijzen of deze constructie eraan bijdraagt om onze medewerkers aan het bedrijf verbonden te houden. Misschien willen zij op den duur een grotere deelneming in de organisatie. Daar staan we dan ook zeker voor open,” gaat Roland verder.

Medewerkersparticipatie is een positieve ontwikkeling

Roland vervolgt: “Wat ik zie dat veranderd is, is dat de medewerkers die participeren meer hun eigen klantenkring aan het genereren zijn. Het gevoel van eigenaarschap is hiermee zichtbaar gegroeid. Dat is een goed signaal en kan gaan betekenen dat het bedrijf minder op de schouders van Maarten en mij alleen rust. Dat kan bovendien tot een eventuele aandelenoverdracht leiden. Wij zien de medewerkersparticipatie daarmee als een positieve ontwikkeling.”

Een basis van vertrouwen

Roland: “Adagium sluit makkelijk bij ons aan en leeft zich als adviseur goed in, in onze situatie. Ze staan snel dicht bij je. Daarmee sluiten zij goed aan op onze cultuur. Adagium is sterk in communicatie en weet dat perfect af te stemmen op de situatie. Zij voelen aan hoe wij geholpen willen worden. Dat merk je tijdens onze gesprekken. Op basis van vertrouwen kan alles gezegd worden.”

De belangen voor beide partijen worden behartigd

“Wat ik erg sterk vind van Adagium, gedurende het proces van het implementeren van de medewerkersparticipatie, is dat zij beide partijen vertegenwoordigen. Ze zijn er voor ons als werkgever maar even zo voor de medewerkers. Het vertrouwen is er dat ze voor beide partijen de belangen behartigen. Het was niet ons doel om onze medewerkers te overtuigen in ons plan. Adagium heeft ervoor gezorgd dat iedereen aan dezelfde kant van de tafel zat. Iedereen zat met hetzelfde doel in het gesprek. Ondanks dat Maarten en ik Adagium hebben ingehuurd om dit traject te begeleiden, hebben onze participerende medewerkers er zelf geen externe adviseur bij gehaald. Dat zegt voldoende, toch?” sluit Roland af.

Er is niet één winnaar

“Wat ik van het proces met de aandelenoverdracht in 2010 heb geleerd, is dat je in zo’n traject nooit één winnaar kunt hebben. Dat brengt een onevenredigheid met zich mee en maakt dat één van de partijen waarschijnlijk ontevreden is. De uitspraak die onze adviseur toen deed staat me vandaag de dag nog altijd bij: ’Je moet allebei een klein beetje buikpijn hebben van zo’n transactie.’ Het gaat om de beste deal voor beide partijen,” legt Roland uit. “Daar heb ik nu, ook buiten het zakelijke aspect, nog steeds iets aan. Stel dat je een geschil hebt met iemand, dan ben je op zoek naar een oplossing. Die oplossing vindt je dan in het midden, waarbij allebei de partijen water bij de wijn moeten doen. Op die manier kun je elkaar ook altijd blijven aankijken. Stel dat je de winnaar zou zijn in zo’n proces, dan denk ik dat dit altijd nog een keer tegen je keert,” gaat Roland verder.

Groei is niet direct een doelstelling van Altavilla

“Wij hebben niet de behoefte en de noodzaak om te groeien als onderneming,” vertelt Roland. “Het gaat ons om de continuïteit te waarborgen om leuke dingen te blijven doen. Als daar groei bij zou horen, dan is dat mogelijk. Ik kan me voorstellen dat we met complementaire disciplines meer de samenwerking opzoeken, omdat dit een toevoeging is aan onze huidige dienstverlening,” vertelt Roland.

“Groeien om te groeien is voor ons geen doelstelling. Ik vind het veel te leuk dat ik als directeur ook bij de klant intern ben. En dat ik aan projecten en vraagstukken kan werken. Qua type en omvang van projecten en opdrachtgevers hebben we de top bereikt, we hebben de meest prachtige opdrachtgevers en projecten als referent. Het zit hem voor ons meer in de tevredenheid van de klant die we willen vasthouden.” Roland vervolgt: “Wat wel belangrijk is, is dat we nadenken over de risico’s van ons bedrijf. Wanneer er in ons team iemand vertrekt dan moeten we dat, qua kennis en capaciteit, kunnen opvangen. Het waarborgen van onze continuïteit naar onze opdrachtgevers is dus van belang. Maar ook hoe we ons bedrijf dusdanig inrichten dat het op langere termijn kan blijven voortbestaan, dat moet niet afhangen van Maarten en mij als ondernemers. Op basis daarvan verwacht ik dat we binnen nu en vijf jaar wel weer een vraagstuk hebben waarbij we de expertise van Adagium nodig hebben. Denk hierbij aan de uitbreiding van onze medewerkersparticipatie.”

Jouw persoonlijke ambities als ondernemer

“Ik wil graag primair met de inhoud bezig zijn en secondair met het bouwen van een bedrijf en de bedrijfsvoering. We zijn als team meer bezig met plezier beleven aan de inhoudelijke kant. Ons werk wordt nooit saai, het is elke maand anders. De vraagstukken en opdrachtgevers zijn divers. Het projectmatig werken maakt dat je altijd met iets nieuws bezig bent. De uitvoering is hetzelfde, maar de onderwerpen en branches waarin we ons begeven is telkens anders. We moeten samenwerken met mensen en ze meekrijgen in onze processen. Dat is en blijft een leuk en uitdagend spel,” besluit Roland ten slotte.