Whitepaper Waardering

Waardering van een onderneming

Wat is de waarde van een bedrijf?

De waarde bepalen van een bedrijf. Waarom is dat relevant? Uiteindelijk draait het toch om de prijs die naar voren komt in de markt? Een waarde is echter niet gelijk aan de prijs van 

een onderneming. Een waardebepaling van een onderneming wordt vaak uitgevoerd ten behoeve van een verkoop of overdracht in de familiesfeer. 


Hierbij is het belangrijk om voor alle stakeholders (incl. de belastingdienst) duidelijk te krijgen wat de onderneming waard is. 


Een waardebepaling geeft inzicht in de onderneming en leert een ondernemer/DGA te sturen op de verhoging van de waarde van de onderneming, in plaats van het sturen op liquiditeiten of rentabiliteit. Daarnaast geeft de waarde een goede indicatie van de koopsom van de onderneming in de markt.


In de markt ziet Adagium nog vaak methoden waarbij een bedrijfswaarde wordt vastgesteld op basis van resultaten uit het verleden.


Stel u voor: u krijgt een waardebepaling van een horeca-onderneming net voor het uitbreken van de coronacrisis.
Dan begrijpt u dat de resultaten uit het verleden in dit geval niet opgaan.


Download gratis de whitepaper Waardering

Auteur

Frank Schuurmans, senior partner