Whitepaper Cash and Debt free

Whitepaper Cash and Debt free

De rol van Cas and Debt free in een bedrijfsoverdracht

Binnen de overname van aandelen van een onderneming zijn er diverse fundamentele aspecten die gedefinieerd dienen te worden om een heldere aandelentransactie te realiseren.


Onder deze fundamentele aspecten verstaat men over het algemeen:

  1. Wat wordt er overgenomen?
  2. Wat is de ondernemings- of aandelenwaarde en hoeveel wordt er betaald?
  3. Wat is de betalingswijze?
  4. Wanneer komen de risico’s en baten van de onderneming voor de rekening van de koper?

In deze whitepaper gaan wij dieper in op het tweede punt, zijnde: wat is de ondernemings- of aandelenwaarde en hoeveel wordt er betaald?


Download gratis de whitepaper Cash and Debt free

Auteur

Tom Vestjens, Corporate Finance