waardebepaling onderneming

WAARDEBEPALING ONDERNEMING

De waarde van een bedrijf wordt gebaseerd op feiten. Er bestaat echter een groot verschil tussen de waarde van een bedrijf en de prijs die voor een bedrijf wordt betaald. Hier is vaak verwarring over. De waarde van een bedrijf is afhankelijk van zijn groeipotentie, hoeveel winst kan een onderneming in de toekomst realiseren en hoe zeker deze groeipotentie is. De markt bepaalt de prijs van een bedrijf. Wat wil de markt voor een onderneming betalen? Bij een prijsbepaling wordt toch ook nog vaak naar de historie van een bedrijf gekeken.

Meer info over Waardbepaling Bedrijf

Wij kijken op basis van feiten en een realistische marktprognoses, naar de potentie van de onderneming in de toekomst. Zo tonen wij aan wat een onderneming op termijn aan resultaten kan opleveren. Een bedrijf met groeimogelijkheden is namelijk interessanter voor de markt en daardoor meer waard. En precies dát willen we presenteren aan potentiële verkopers, want dat maakt uw verkooppositie sterker.

METHODEN VAN WAARDEBEPALING

Er zijn verschillende methodes om een waardebepaling van een onderneming uit te voeren. Wij vergelijken hier de rentabiliteitsmethode en de discounted cash flow methode (DCF).

1.Rentabiliteitsmethode:

De rentabiliteitsmethode richt zich bij de waardebepaling van een onderneming op het verleden en op recente resultaten. Deze actuele winstgevendheid is hierbij het uitgangspunt voor toekomstige winstgevendheid. Waarbij er dus vanuit wordt gegaan dat de onderneming dezelfde resultaten blijft boeken als die van dit moment. Vaak ontstaat er dan een formule zoals “x maal de winst plus het boekhoudkundige eigen vermogen”. Waar een dergelijke formule zich op baseert, is niet duidelijk.

Daarnaast wordt in een dergelijke formule geen rekening gehouden met markt-, concurrentie- en/of innovatie-ontwikkelingen. Een dergelijke formule baseert zich in verreweg de meeste gevallen niet op “hoeveel Euro’s houdt ik ieder jaar over?” Onze conclusie is dat een formule uit deze methode vaak makkelijk te berekenen is en dat het daarmee houvast geeft. Echter, de waardebepaling op basis van de rentabiliteitsmethode geeft geen basis om een bedrijfsverkoop op te baseren.

2. Discounted cash flow methode (DCF):

Om de waarde van een bedrijf zo accuraat mogelijk te bepalen, maakt Adagium Bedrijfsoverdrachten gebruik van de zogeheten DCF-methode. DCF staat voor discounted cash flow; de netto constante waarde van een bedrijf. De DCF-methode richt zich op de toekomst van een onderneming, zonder daarbij het verleden uit het oog te verliezen. Hierbij richten wij ons op de te realiseren kasstromen (en niet direct de winst) en zetten dat af tegen een bepaald risicoprofiel van die kasstromen (dat noemen we een disconteringsvoet of te wel een geëist rendement).

Wij verdiepen ons sterk in een bedrijf. Vragen die wij stellen om tot een goede waardebepaling te komen, zijn bijvoorbeeld:

  • Wat is de toegevoegde waarde van de onderneming?
  • Wat zijn de USP’s (Unique Selling Points) van de onderneming?
  • Hoe zit de bedrijfskolom in elkaar (wie heeft welke macht/afhankelijkheid)?
  • Wat is de ondernemersstrategie?
  • Wat is de beweeglijkheid van de omzet en marge?
  • Hoe flexibel is de kostenstructuur van de onderneming?
  • Wat zijn de ontwikkelingen in de markt waarin de onderneming opereert?

Met deze input kunnen wij het bedrijfsmodel van de onderneming écht begrijpen. Wanneer we dat businessmodel duidelijk in kaart hebben, zetten we deze af tegen de concurrentie, marktsituatie, toekomstige investeringen en mogelijke risico’s.

Risico’s en investeringen

Een mogelijke bedrijfsrisico is de zekerheid van toekomstige omzet. Denk hierbij aan hoge vaste lasten die blijven doorlopen wanneer de omzet zou afnemen, dat is een verhoogd bedrijfsrisico.

Een belangrijk onderdeel in het opstellen van een waardebepaling is de toekomstige investeringen waar een onderneming voor komt te staan. Denk hierbij aan:

  • Vervangingsinvesteringen (bijv.: de lease auto die moet worden vervangen)
  • Uitbreidingsinvesteringen (bijv.: nieuwe aanschaf machine om de te verwachten groei te kunnen beantwoorden)
  • Inhaalinvesteringen (bijv.: wanneer oud materiaal vervangen dient te worden om “bij de tijd” te blijven)

Wat wij soms zien is dat een onderneming in de jaren voor verkoop hun investeringen naar beneden schroeven. Daarmee wordt de potentiële koper belast met flinke extra kosten en een voorbereid koper corrigeert dat direct op de koopsom. Ons advies is daarom: zorg dat je activa actueel is maar voorkom grote uitbreidingsinvesteringen (uitzonderingen daargelaten).

DE WAARDE VAN EEN ADVISEUR

Het proces naar een bedrijfsverkoop start vaak al jaren voordat de daadwerkelijke overdracht speelt. Vanaf de dag dat u na gaat denken over een bedrijfsverkoop is het verstandig om in contact te komen met een goede adviseur. Deze adviseur geeft u meer inzicht in wat u nog kunt doen om de waarde uw onderneming te optimaliseren. Een betere voorbereiding in de aanloop naar een bedrijfsverkoop toe versterkt uw verkooppositie namelijk. Dit wordt in de praktijk behoorlijk onderschat.

De adviseurs van Adagium zijn specialisten in het verkooptraject van bedrijven. Wij stellen waardebepalingen op en brengen een advies uit over welke facetten binnen uw onderneming kunnen verbeteren. Wij verdiepen ons sterk in uw businessmodel en de risico’s die bij de onderneming horen. Daarmee hebben we een sterke positie in het vinden van de juiste koper en de daar uit voortkomende onderhandelingen.

Het uiteindelijke doel is een win-win organiseren voor u én de onderneming.

DESKUNDIG IN VERSCHILLENDE BRANCHES

Branche FoodFood & Feed industrie

Branche Maak Industrie(Maak) Industrie

Branche BouwBouw

Branche DienstverleningDienstverlening

Branche GroothandelGroothandel

Branche LogistiekLogistiek

WILT U VRIJBLIJVEND KENNISMAKEN?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT