Afbeelding stakeholdersMAAK STAKEHOLDERS NOOIT MONDDOOD

Dit kan leiden tot frustraties in het onderhandelingstraject en kan ongewenste invloeden hebben op het beoogde eindresultaat.

Met stakeholders bedoelen we hier alle mensen die bij de bedrijfsoverdracht betrokken zijn. Het is belangrijk om collectief tot de beste oplossing en het beste eindresultaat te komen. Anders ontstaat er haantjesgedrag waarbij adviseur, accountant, advocaat, echtgenoot, enz zichzelf willen bewijzen in het proces. Dat wordt dan belangrijker dan de deal zelf. Uit ervaring kunnen we vertellen dat er dan altijd een partij is die (bewust of onbewust) de overhand neemt. Houd er rekening mee dat je te maken hebt met formele en met informele stakeholders. De formele stakeholders zijn de koper, verkoper, adviseurs, advocaat enzovoorts. De informele stakeholders zijn familie, vrienden, echtgenoot en bij familiebedrijven is ‘vader de oprichter’ nog vaak van (onopvallende) invloed.

DE INVLOED VAN STAKEHOLDERS OP HET ONDERHANDELINGSTRAJECT

Het onderhandelingsproces bij bedrijfsovernames is een speelveld ter verandering. Je weet namelijk niet ‘van wie er aan tafel zit, wie besluit’ en je weet niet ‘wie er niet aan tafel zit en invloed heeft op diegene die aan tafel zit’. Houd er dus rekening mee dat je niet alle (indirecte) stakeholders in beeld hebt. Dat kan betekenen dat de koper of verkoper bijvoorbeeld geadviseerd wordt door een bevriende ondernemer of zaken bespreekt met een persoonlijke adviseur. Gelukkig hebben de adviseurs van Adagium voldoende ervaring om dit soort situaties al vroeg te signaleren en op een, voor alle betrokken partijen, juiste manier op te lossen.

Bijvoorbeeld bij hoe te handelen bij een adviseur die zijn klant overruled. Of hoe om te gaan met het gegeven dat de verkoper maar niet tot een besluit kan komen omdat zijn echtgenote tegen is. Adagium geeft alle stakeholders de ruimte in het traject, zonder ze te kleineren, aan te vallen of te negeren. Dat levert namelijk alleen maar weerstand op.

Adagium heeft de kracht om iedereen voor de volle 100% in het onderhandelingsproces te laten deelnemen en om samen tot het beste eindresultaat te komen.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT