Lars Volleberg onderzoekt tijdens zijn stage de voordelen van private equity voor verkopende ondernemingen. Lars is in september gestart met zijn onderzoek en zal daarnaast diverse ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten. Hij vertelt daar graag meer over.

Wat voor onderzoek ga je doen?

“Ik ben sinds kort als stagiaire aangetreden bij Adagium om een onderzoek te doen naar private equity en de voordelen die dit voor de klanten van Adagium kan hebben bij de bedrijfsoverdracht.” vertelt Lars.
Private equity (in het Nederlands particulier geld) zijn ondernemingen die kapitaal als investeerders investeren in een (MKB-)onderneming. Het zijn dus financiële ondernemers.

Wat is jouw doel met dit onderzoek?

Lars: “Het is mijn doel om de transparantie rondom het zoeken naar potentiële kopers in de private equity markt te verhogen en daarmee het acquisitietraject te verkorten. Daarover ga ik mijn advies uitbrengen aan de directie van Adagium.”
“Ik hoop dus een hoogwaardige bijdrage te leveren door het zoekproces naar kopende partijen sneller te laten verlopen zodat ondernemers (die hun bedrijf willen verkopen) weten wat ze te wachten staat.”

Wat voor studie volg je nu en hoe matched dit met Adagium?

“Ik ben momenteel bezig met het derde leerjaar van de studie Bedrijfskunde MER (management, economie en recht) aan Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. De drie vakgebieden (MER) zijn erg divers, wat het een brede opleiding maakt. Ik ben de eerste twee jaar van mijn studie hard aan de slag gegaan om erachter te komen waar mijn interesses liggen, en heb ik mijn passie ontwikkeld voor het vak door naar informatie te zoeken. In de eerste twee jaar ben ik er daardoor achter gekomen dat een combinatie van finance, management en bedrijfsprocessen mijn interesse heeft. Deze combinatie komt, naar mijn mening, het beste tot zijn recht in het strategisch management.” Aldus Lars.

“Daarom zie ik veel kansen bij Adagium, in het kader van mijn ontwikkeling en het pad wat ik probeer uit te stippelen richting een dergelijke functie. Bedrijfsoverdrachten en -overnames vormen namelijk één van de taken van een strategisch manager, waardoor ik graag meer de diepte in ga in dit vakgebied.”

Wat ga je nog meer binnen Adagium doen?

Lars: “Tijdens mijn stage is het de bedoeling dat ik ongeveer de helft van de tijd meewerk met de dagelijkse gang van zaken. Hoewel dit in het begin nog niet veel zal zijn, omdat ik voornamelijk aan het kennismaken ben, is het de bedoeling dat ik in de komende maanden meer verantwoordlijkheden krijg naarmate de kennis van de werkwijzen en mijn kennis over bedrijfsoverdrachten toeneemt. Ik zal vanaf het begin van mijn stage, waar mogelijk, ondersteunende werkzaamheden oppakken. Denk aan het maken van presentaties, het opstellen van e-mails en andere werkzaamheden.”