De afgelopen maanden liepen Jasper van Geffen en Bram Wouters, hbo studenten Finance & Control van Avans Hogeschool, stage bij Adagium. Deze leerzame periode hebben zij onlangs afgesloten met een presentatie voor het team van Adagium. Op dit moment bereiden zij de verdediging van hun scriptie voor en blikken wij met de heren terug op hun afstudeerstage.

Een nieuwe en verbeterde waarderingstool

De studenten Finance & Control hebben zich op een relevant project van Adagium gericht. Op de website www.waardeeruwbedrijf.nl biedt Adagium ondernemers de mogelijkheid om door middel van een slimme waarderingstool een globale indicatieve waarde van hun onderneming te berekenen. Jasper en Bram hebben deze tool verbeterd waardoor de tool niet alleen eenvoudiger te gebruiken is, maar juist ook een meer accurate waarde afgeeft. Bram: “In eerste instantie hebben we de oude waarderingstool geanalyseerd. Na interviews en enquêtes te hebben afgenomen werd het duidelijk dat er te veel en te moeilijke vragen werden gesteld. Daarnaast bleek, na een analyse van de beschikbare waarderingsrapporten, dat de afgegeven globale waarde teveel afweek van de daadwerkelijke waarde berekening én de gebruiksvriendelijkheid van de tool geoptimaliseerd kon worden”.

Jasper: “Belangrijk voor ons was om de juiste waarderingsmethode te selecteren. We hebben vier gangbare methodes, die in de markt gebruikt worden, naast elkaar gelegd en op basis van criteria deze methodes een score gegeven. De methode die het best scoorde, de DCF methode, maakte de waarderingstool eenvoudiger maar gaf nog niet direct aanleiding tot het stellen van minder vragen. Vandaar dat wij deze tool zelf hebben aangepast door met de beschikbare database van Adagium en het loslaten van wiskundige formules zo tot een betere berekening te komen”. Met resultaat: de nieuwe waarderingstool geeft een globale indicatie die gemiddeld een lagere afwijking geeft van de diepgaande waardebepaling gebaseerd op slechts 4 te beantwoorden vragen. Het blijft echter wel een globale waardebepaling die nog niet ingaat op bijzondere omstandigheden.

Een beter ingericht proces

Naast het ontwikkelen van de nieuwe waarderingstool hebben de studenten het proces geoptimaliseerd. Waar voorheen ondernemers op de website de waarde inzagen, ontvangen zij nu een volledige rapportage per mail. Bram: “Het rapport geeft een diepere onderbouwing van de totstandkoming van de waardering. Daarnaast krijgt Adagium op deze manier ook meer inzicht in de mensen die de tool invullen, wat bijdraagt aan de potentiële opvolging”. Jasper: “Het geeft voldoening om te zien dat dit project ook meerwaarde heeft voor Adagium. Het wordt nu geïmplementeerd en straks actief gebruikt”.

Een overname bevat meer dan enkel een waardebepaling

De studenten leerden op hun opleiding Finance & Control, onder andere, de theorie achter het opstellen van een waardebepaling. Met de stage bij Adagium hebben zij hun eerste praktijkervaringen opgedaan. Jasper: “De afgelopen maanden hebben wij ondervonden dat een overname veel groter is dan het waarderingsproces alleen. Het is een interessant werkveld. De lesstof die wij op school hebben gehad, zagen wij hier in de praktijk en daardoor leerden wij het steeds beter toe te passen”. Bram: “Het uitwerken van een bedrijfswaardering beheersen wij nu veel beter dan hiervoor. We begrijpen daarnaast beter welke stappen er in het overnameproces gezet worden en wat erbij komt kijken”.

Heldere begeleiding en een open cultuur

Jasper en Bram hebben onlangs hun scriptie gepresenteerd aan het team van Adagium. Dat werd erg enthousiast ontvangen. Bram: “Het feit dat er ook daadwerkelijk mee gewerkt gaat worden is het beste resultaat dat wij konden behalen. Tijdens de stage zijn wij uitstekend begeleid door Frank Schuurmans, partner van Adagium, en konden wij met onze vragen altijd bij hem terecht. Daarnaast heerst er een hele fijne cultuur binnen Adagium. Iedereen was erg toegankelijk en nam uitgebreid de tijd voor ons”. Jasper: “Door de coronacrisis zijn we de laatste weken wat minder op kantoor geweest. Dat was jammer, maar heeft ons niet gehinderd in het afronden van onze scriptie. Binnen Adagium was het videobellen snel geïntegreerd en konden wij eenvoudig schakelen als wij vragen hadden”.

Het doel: een succesvolle verdediging

Op 24 juni vindt de afstudeerzitting van de studenten plaats. Zij het in een digitale omgeving. Bram: “We gaan onze scriptie met vertrouwen verdedigen. Erg leuk ook dat Frank aansluit om naar onze verdediging te kijken. Dat geeft ook aan dat de klik met Adagium goed is”.

Jasper: “Door de stage bij Adagium weet ik dat ik verder wil binnen dit werkveld. Op dit moment ben ik mij aan het oriënteren over een mogelijke toekomst binnen Mergers & Acquisitions. De tijd zal het leren waar dat mij zal brengen”. Bram vult aan: “Mijn toekomstplannen liggen niet direct binnen dit werkveld, maar juist richting het ondernemerschap. Momenteel ben ik diverse ideeën aan het uitwerken om een eigen onderneming op te zetten”.