In deze periode komt er veel op ondernemers af. Niemand weet precies wat de effecten zijn van Corona op de economie. Dat resulteert in enkele essentiële vragen die bij ondernemers ongetwijfeld een rol spelen. In dit artikel gaat Albert Dominicus, Senior partner bij Adagium, in op deze ondernemersvragen en hoe je als accountant jouw klanten nog beter van een passend advies kunt voorzien.

Veelvoorkomende ondernemersvragen in tijden van crisis:

  • Wat is het effect van de omstandigheden op de waarde van mijn onderneming?
  • Hoe waarborg ik de continuïteit van mijn onderneming?
  • Is mijn onderneming verkooprijp of hoe zorg ik dat deze verkooprijp wordt?
  • Wat zijn de consequenties voor mijn pensioenuitkering?
  • Hoe wordt in deze tijd de financiering bij een bedrijfsoverdracht geregeld?

Wat is het effect op de business van de ondernemer?

Veel ondernemers merken dat hun verdienmodellen onder druk staan. “Dat brengt niet alleen onzekerheid met zich mee, het dwingt ondernemers ook om creatief te zijn”, vertelt Albert. “Ze dienen een aangepaste dienstverlening te introduceren of soms compleet nieuwe markten aan te boren. Veel ondernemers zullen zich met hun vragen logischerwijs wenden tot hun accountant, vaak tevens vertrouwenspersoon. De praktijk leert ons ook dat accountantskantoren het op dit moment ontzettend druk hebben met het verwerken van alle ingevoerde regelingen. Er komen nu hele specifieke vragen die geënt zijn op de Corona situatie naar boven en wat het effect daarvan is op de business van de ondernemer”.

De juiste kennis benutten om gerichte keuzes te maken

Het is essentieel om de consequenties op de onderneming helder in beeld te brengen. “In hoeverre is omzetverlies tijdelijk en in welke mate is de druk op het verdienmodel permanent? Spreek als ondernemer in tijden van crisis juist ook met een specialist die voor jouw business en branche kan vertellen wat er nu gebeurt en wat de toekomstverwachtingen zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van continuïteitvraagstukken, waarderingen en overnames. Als ondernemer is het van belang om de juiste kennis te vergaren om gerichte keuzes te kunnen maken, om te overleven en om juist ook weer naar de toekomst te kunnen kijken”, legt Albert uit.

Zoek de verbinding met elkaar

De meerwaarde van het netwerk komt juist nu aan het licht. “Verbinding is het sleutelwoord. Het is verstandig om samen op te trekken en kennis te delen”, stelt Albert. “We hebben als accountants, advocaten en adviseurs een gezamenlijk doel: ondernemers helpen zodat zij de juiste keuzes maken, juist in deze tijden van crisis. Dat lukt als wij allemaal ons brede netwerk inzetten, kennis uitwisselen en een verlengstuk vormen voor elkaars klanten. Wij sparren dan ook graag met ondernemers over hun relevante vraagstukken”.