foto bij do's and don'ts financieren adagium bedrijfsoverdrachtenRISICODRAGEND KAPITAAL KAN BIJDRAGEN AAN DE CONTINUITEIT VAN DE ONDERNEMING

Als ondernemer kan het voorkomen dat je de hulp in wil schakelen van een externe partij om je onderneming en je plannen te financieren. Er zijn uiteraard banken die financieren. Een bank wil echter, vanuit haar reguliere functie, zo min mogelijk risico lopen op het mislopen van terugbetaling. Een bank bouwt daarom vaak zekerheden in en eist bijvoorbeeld hypotheekrecht of pandrecht. Ze willen ook niet te veel financieren, zodat de verwachte kasstromen voldoende zijn voor terugbetaling. Banken zorgen er hiermee voor dat zij een zo laag mogelijk verliesrisico hebben.

Waarborg de continuïteit van de onderneming

Naast de banken zijn er uiteraard diverse andere partijen die bereid zijn tot financiering. Het is namelijk soms nodig en/of verstandig om meer ‘risicodragend’ kapitaal aan te trekken. Dit om bijvoorbeeld te zorgen voor de juiste balansverhoudingen tussen eigen en vreemd vermogen in de onderneming. Hiermee wordt de continuïteit van de onderneming gewaarborgd.

De juiste betrokkenheid van de investeerder

Een ander belangrijk verschil tussen een reguliere bankfinanciering en risicodragende financieringen zit in de betrokkenheid van de partijen. Een bank verstrekt zoveel als mogelijk met een laag risicoprofiel en met een lage betrokkenheid. Dit uit zich met name in een lage vorm van advies en betrokkenheid. Hiermee is een bank veelal enkel een leverancier van liquide middelen om plannen te realiseren. Een risicodragend vermogensverschaffer treedt naast als financier ook vaak op als adviseur of businesspartner. Het uitgangspunt van een risicodragend vermogensverschaffer is dan ook anders dan van een bank. Waar een bank enkel rendement wil realiseren op de verstrekte financiering, kiest een risicodragend vermogensverschaffer ervoor om rendement op hun investering te realiseren. Dit gaat vaak gepaard met de verkoop van de onderneming.

Een breed scala aan investeerders

Risicodragend kapitaal wordt over het algemeen aangetrokken bij investeerders of groepen van investeerders. Mensen dicht bij de ondernemer, vrienden of familie, kunnen bereid zijn om te investeren in de onderneming. Dit is vaak omdat naasten de ondernemer graag willen helpen en niet direct vanuit een professionele achtergrond. Er zijn vandaag de dag veel professionele risicodragende vermogensverschaffers. Zij investeren vanuit verschillende achtergronden, doelstellingen en verwachtingen. Denk hierbij aan investeringsfondsen, family-offices en individuele investeerders. Van klein tot zeer groot en nationaal en internationaal actief.

Kies voor een investeerder die je helpt groeien

De beweegredenen om te kiezen voor een bepaalde investeerder zijn zeer divers. Uiteraard zijn de hoogte en voorwaarden van de investering van belang. Ook essentieel is de gewenste betrokkenheid van de investeerder. Kies niet voor een investeerder die een zware stempel op de bedrijfsvoering wil drukken als dit niet bij de ondernemer en onderneming past. Zoek naar een investeerder met een uitgebreid netwerk die de onderneming verder kan helpen in groei. Adagium adviseert, ondersteunt en helpt in het selectieproces in het maken van een keuze in de mix van bancaire financiering en overige financieringen via investeerders. We begeleiden ondernemers in het hele proces. Dat is ons vak.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT