Per 1 januari 2020 voegt Philipsen Accountants | Adviseurs zich bij Stolwijk Kennisnetwerk en gaat het kantoor verder onder de naam Stolwijk Philipsen. Met behulp van de in het kennisnetwerk aanwezige specialismen, expertises en faciliteiten zullen de kantoren zich gezamenlijk verder ontwikkelen in hun rol als klantgerichte dienstverleners in de regio’s Nijmegen, Arnhem, Maas en Waal, Liemers en Achterhoek.

Team Adagium voelt zich trots te mogen mededelen dat wij de aandeelhouders van Philipsen Accountants mogen begeleiden in haar proces tot vergaande samenwerking met het Stolwijk Kennisnetwerk.

In het gevonden samenwerkingsverband is een match gevonden in bedrijfsculturen en elkaar versterkende elementen. Daarbij is Team Adagium nauw betrokken geweest bij het samenbrengen van partijen, de begeleiding in het maken van afspraken die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst en de daarbij ontwikkelde juridische structuur.

Wij wensen de aandeelhouders van Philipsen Accountants, diens medewerkers en de verschillende bedrijven binnen het Stolwijk Kennisnetwerk een meer dan uitstekende toekomst. Alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig!