Askové heeft meer dan 50 jaar ervaring als prominente ontwerper en bouwer van apparaten en installaties uit thermoplastische kunststoffen (kunststof dat bij verhitting plastisch/vervormbaar wordt). Leon Heemskerk nam met zijn investeringsbedrijf Perpetuum Participaties B.V. in 2015 het bedrijf over van Joan van Aspert. Vandaag de dag is hij algemeen directeur van dit bedrijf. Een gepassioneerd ondernemer. We zijn met hem in gesprek om te horen hoe Askové zich na de overdracht heeft ontwikkeld.

We helpen familiebedrijven met een opvolgingsprobleem

“Ik heb in 2014 een informele investeringsclub opgericht, welke ik samen met twee partners beheer. Daarmee investeren we in bedrijven in de maakindustrie die een probleem in de opvolging hebben. Winstgevende bedrijven die een familiebedrijf zijn of de cultuur van een familiebedrijf hebben, die zich in een niche markt bevinden waar groeimogelijkheden zijn. We kwamen met Joan van Aspert in contact, de toenmalige eigenaar van Askové, voor de overname van zijn bedrijf. Op een bepaald moment hebben we Joan geadviseerd om professionele hulp in te schakelen voor het begeleiden van deze overname. Die partij bleek Adagium te zijn. Dat is een succesvolle zet geweest. Toen hebben we vlot stappen kunnen zetten in de aankoop van Askové, en dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen,” vertelt Leon.
“Na de bekendmaking van de overname zijn alle medewerkers zonder uitzondering aangebleven en hebben we inmiddels een tiental nieuwe mensen aan kunnen nemen. De omzet van de onderneming is verdubbeld in een tijdsbestek van drie jaar tijd. Daarbij hoort ook nog een overname van AZ techniek die we vorig jaar hebben gedaan,” gaat Leon verder.

“Momenteel is mijn functie die van algemeen directeur. Ik zet de koers uit van de onderneming. Hierbij ben ik op de hoogte van alle offerte aanvragen, de planning, het personeel dat we moeten aannemen en investeringen die gedaan dienen te worden. De uitvoering wordt door een team van professionals gedaan die, met uitzondering van een persoon, allen al meer dan 10 jaar werkzaam zijn bij Askové,” stelt Leon.

“Met mijn investeringdonderneming blijf ik participeren in interessante bedrijven. Momenteel vraagt Askové echter zoveel tijd, dat daar nagenoeg mijn volle aandacht naar uitgaat. De vooruitzichten zijn namelijk zodanig positief, dat we de komende jaren nog eens gaan verdubbelen in groei. Maar één overname per jaar blijft de minimale doelstelling,” besluit Leon.

We hebben het bedrijf continuïteit gegeven

Leon: “Allereerst hebben we gelukkig geen mensen hoeven laten gaan. Iedereen is gebleven. We hebben het team aangevuld met jonge en ervaren krachten. We hebben een duidelijke strategie uitgezet en hebben die nauwgezet gevolgd. Dat heeft een verdubbeling van ons bedrijf opgeleverd.”
“Die strategie hield in dat we ons niet meer alleen op projecten zouden focussen. We bieden nu ook preventieve service en onderhoud aan. Daarnaast hebben we met de overname van AZ techniek zowel product- als klantverbreding gecreëerd,” vertelt Leon.

“Onze ondernemersvisie is dat we het bedrijf continuïteit geven. Dat doen we bijvoorbeeld door te zorgen voor een grotere bedrijfsomvang. Toen we Askové kochten was het wat aan de kleine kant, daarom lag de focus op groei. We hebben nu een omvang van zo’n 25 medewerkers en we kunnen nog doorgroeien naar ongeveer 50 à 60 mensen. Dan zit het bedrijf in een safe cashflow, is het niet afhankelijk van enkele grote afnemers en is ook de afhankelijkheid van sleutelmedewerkers beperkter. Dan zijn we ook écht een relevante partner voor onze klanten. We denken mee in processen en op basis daarvan bieden we de beste oplossing aan. Dat is leuk aan het ondernemerschap, dat je in een goede verstandhouding met de klant en met toeleveranciers tot optimale oplossingen én oplevering kunt komen,” licht Leon toe.

Leon vervolgt: “We zijn inmiddels een erkend leerbedrijf geworden. We leiden mensen op zodat ze ten alle tijden het maximale uit zichzelf kunnen halen. Onze medewerkers en hun kennis zijn een belangrijke kracht voor het bedrijf. In onze installaties worden veelal agressieve chemische stoffen gebruikt. Dan moet je weten wat je doet, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Ik houd onze mensen vaak een Japanse wijsheid voor: KaiZen, dat is Japans voor continu verbeteren. Je moet altijd verbetering doorvoeren. In productie, in denken en handelen, in de organisatie, in alles.”

Het spel werd goed gespeeld

“Het was om meerdere redenen een prettige begeleiding,” vertelt Leon. “De belangrijkste reden is dat zij het overnameproces bij Joan van Aspert actief in beweging hebben gebracht. Door de invloed van Adagium is de besluitvaardigheid in dit proces enorm toegenomen. Wat ik ook erg prettig vond is dat de waardebepalingen van beide partijen nagenoeg op hetzelfde bedrag uitkwamen. We lagen op één lijn. Dat gaf mij direct de indruk dat Adagium weet waar ze het over hebben,” gaat Leon verder.
“Verder was het een hele aangename manier van omgang met elkaar. Je moet samen tot een resultaat komen. Dat spel, waar eenieder dan inzit, dat moet je goed kunnen bespelen. Bij de een moet je wat rustiger aan doen en de ander moet je wat meer uitlokken. Dat spel heeft Adagium goed gespeeld,” vertelt Leon.

“Wat me het meest is bijgebleven is dat Adagium de leiding in het proces had, het gedeeltelijk zelfs overnam en simpelweg tot resultaat kwam,” sluit Leon af.

Elke overname is leerzaam

“Inmiddels heb ik zo’n 20 à 25 overnames gedaan (niet alleen bij Perpetuum Participaties). Je leert van ieder proces weer. In het overnameproces met Askové was het voornamelijk het activeren van de verkoop bij de verkopende partij. Zo’n proces moet namelijk niet te lang duren. Op ons aandringen heeft hij een professionele adviseur in de armen genomen. Dat hadden we misschien wel eerder moeten doen,” aldus Leon.

Waar denk je dat Askové over 5 jaar staat?

“Askové is dan een gerenommeerde speler in de markt. We zullen dan werkzaam zijn in de high end van de markt, als solution-denkers én uitvoerders. Het bedrijf bestaat dan uit ongeveer 50 medewerkers, niet veel meer. Want tot 50 medewerkers ken je iedereen nog bij de voornaam en weet je wat hun drijfveren zijn. Bij een grotere omvang komt er een management laag bij. Daarmee zouden we de cultuur van een familiebedrijf verliezen. Daarin heb ik een lange termijn visie. Het belangrijkste is dat we het beste uit onze mensen halen. Dat de medewerkers zichzelf optimaal kunnen profileren en dat ze de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Waarbij iedereen elkaar aan kan spreken. Dat vraagt om flexibiliteit van zowel mij als werkgever als van de medewerkers. We zijn namelijk samen aan het bedrijf aan het bouwen. Zo mag bijvoorbeeld iedereen in goede tijden meegenieten van het rendement. In mindere tijden wil ik de mogelijkheid hebben om mensen een paar dagen naar huis te sturen. Dat vraagt om flexibiliteit van beide kanten, en dat past binnen een familiebedrijf cultuur,” besluit Leon.

Wat is jouw persoonlijke ambitie als ondernemer?

Leon: “Mijn persoonlijke ambitie is dat ik met onze investeringsonderneming een tiental soortgelijke bedrijven als Askové overneem en daar een soortgelijk traject mee doormaak.” Op de vraag waarom Leon dat wil is hij duidelijk:
“In Zuid-Nederland (en de aangrenzende delen van België en Duitsland) hebben we een tiental hightech ondernemingen. Deze bedrijven vormen de top van de piramide met daaronder de main suppliers, daaronder de kleinere MKB-bedrijven tot aan de jobbers en eenpitters toe. Askové is een voorbeeld van zo’n kleiner MKB bedrijf. Als de onderkant van de piramide teveel uitdunt zou dat kunnen betekenen dat de topbedrijven uiteindelijk ook vertrekken. Daarnaast is het jammer als zo’n MKB-bedrijf verdwijnt. Ik wil zulke bedrijven met een familiecultuur graag in ere houden, de medewerkers hun baan blijven garanderen en de klanten een optimale oplossing blijven bieden. Met een aanpak zoals bij Askové hebben bedrijven een bestaansrecht voor de lange termijn. Als ik zo elk jaar een paar bedrijven kan overnemen en ze dat bestaansrecht kan garanderen… daar word ik blij van,” sluit Leon af.