afbeelding opvolgingsvraagstuk vader en zoon

DO’S AND DONT’S BIJ EEN OPVOLGINGSVRAAGSTUK

Voor veel ondernemers verandert het toekomstbeeld van de onderneming zodra er kinderen in het spel zijn. Het opvolgingsvraagstuk dat vervolgens ontstaat is iets dat veel ondernemers bezighoudt. Terecht ook, want de mogelijkheid ontstaat om de onderneming naar de volgende generatie over te dragen. Wij hebben enkele do’s and don’ts op een rij gezet waar je goed aan doet om rekening mee te houden tijdens dit opvolgingsvraagstuk.

Maak het bespreekbaar en laat kinderen oriënteren

Het is natuurlijk de vraag of kinderen de onderneming willen overnemen of niet. Ga met kinderen zitten en maak het bespreekbaar. Bespreek het familiestatuut met elkaar en peil bij kinderen wat hun betrokkenheid is bij de onderneming. Je hebt kinderen die in eerste instantie niet voor bedrijfsopvolging open staan, maar hier later op terugkomen. Of juist andersom. Zet gedurende het proces, dat jaren in beslag neemt, nimmer de deur dicht voor kinderen tijdens de oriëntatiefase.

Stel een overdrachtsdatum vast

Laat kinderen bewust kiezen, maar ben wel helder over het neerzetten van een overdrachtsdatum. Je kunt als ouder niet blijven wachten, waardoor de focus te veel op de familie komt te liggen en daarbij de continuïteit van de onderneming in het geding komt.

Betrek externen bij het proces

Het is verstandig om een vertrouwenspersoon in te schakelen om als klankbord en spiegel te gebruiken. Dit hoeft niet altijd een adviseur te zijn, maar kan ook een goede vriend zijn. Iemand die de helikopterview hanteert, kritische vragen stelt en advies geeft.

Zet in het beginsel een kleine groep aan tafel

Houd het gesprek, zeker in het begin, kleinschalig. Zorg dat de vertrouwelijkheid binnen de familie niet in het gevaar komt. Zodra er te veel mensen aan tafel zitten groeit de kans op tegenstrijdige belangen binnen de familie. Start het gesprek enkel met je partner en kinderen.

Hoe ga je om met een opvolgingsprobleem?

Communiceer open naar je kinderen. Maak intern helder dat er voor een bepaalde datum duidelijkheid moet zijn over het opvolgingstraject. Zodra blijkt dat er op deze datum geen opvolgingstraject wordt gestart, ben dan ook als senior ondernemer duidelijk tegenover je kinderen. Vertel dat jullie, als ondernemer en partner, je extern gaan oriënteren. Geen beslissing nemen is het slechtste wat je kunt doen, dan blijft het antwoord in het midden liggen. Bedenk wel dat zodra je het definitief extern gaat beleggen, de rol van de kinderen geminimaliseerd wordt. Bespreek met een adviseur hoe het proces van een bedrijfsoverdracht in elkaar steekt en ga je vervolgens oriënteren.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT