foto bij do's and don'ts financieren adagium bedrijfsoverdrachtenDO’s & DONT’S BIJ HET CREËREN VAN EEN OPTIMALE FINANCIËLE BALANS

Ondernemers richten zich vaak op het realiseren van een grote omzet en op het behalen van winst. Terecht ook, want zonder geld gaat een onderneming het niet redden. Maar naast de focus op conversie dienen ondernemers zich ook te richten op hun financiële balans. Het is van belang dat hier een goede structuur en financiële planning achter zit. Zeker als je op het punt staat om een financiering aan te vragen voor bijvoorbeeld een overname.

Een optimale financiële structuur

Het is per ondernemer en onderneming afhankelijk wat een optimale financiële structuur inhoudt. Hoe is de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen binnen de onderneming? Hoe zien de verdienmomenten eruit? Wat speelt er op dit moment allemaal bij de onderneming? Adagium adviseert ondernemers bij overname financieringen. Hierbij wordt de financiële balans onder de loep genomen en waar nodig geherstructureerd zodat de onderneming klaar is voor een overname.

Het belang van werkkapitaal financiering

Veel ondernemingen werken seizoensgebonden. Denk bijvoorbeeld aan de maanden juli en augustus, dan zijn veel bedrijven dicht vanwege de vakantie. Dat betekent dat je in 10 maanden tijd inkomsten voor 12 maanden moet genereren. Het is dus verstandig om hier rekening mee te houden in je liquiditeitsplanning. Dit zijn hele basale zaken die belangrijk zijn voor ondernemers. Hierbij zijn plaats, omstandigheden, type bedrijf en business van belang en heeft dit invloed op de financiële structuur van een onderneming. Het bovenstaande voorbeeld valt onder werkkapitaal financiering. Relevante zaken voor iedere ondernemer om rekening mee te houden. Dat zijn elementen die je werkkapitaal positie bepalen. En dit heeft dan ook zeker een invloed op de financiële balans van je onderneming.

Vooruit plannen bij overname financieringen

Goed financieel management en goed werkkapitaal management is écht cruciaal in het vooruit plannen. Bij een bedrijfsovername kijken we namelijk vooruit. We kijken naar de modellen en de algemene kengetallen die banken meegeven. Hoe is de verhouding van schuld ten opzichte van de liquiditeitspositie? Bedrijven kunnen bijvoorbeeld verlies maken terwijl zij wel veel geld hebben. Dan is er bijvoorbeeld geen afschrijving, dat wel als kosten maar niet als uitgaven wordt gezien. Aflossingen en investeringen zijn dan bijvoorbeeld wel weer uitgaven maar geen kosten.

Het belang van bancaire kengetallen

Hoe kijk je naar de onderneming? En hoe kijk je naar je financieringsplan? Een ondernemer dient echt rekening te houden met bancaire kengetallen. Deze kengetallen worden vaak als analyse instrument gebruikt om een onderneming op financieel vlak te vergelijken met de benchmark in Nederland. Deze kengetallen worden vaak in offertes van banken al meegegeven. In de praktijk stappen ondernemers gemakkelijk over deze kengetallen heen. Zonde, want als een onderneming op dit vlak niet goed scoort dan komen zij bij een bank in default, onder bijzonder beheer terecht. Je voldoet dan niet aan de financiële eisen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een overname financiering.

Het rondkrijgen van een financiering

Adagium kijkt naar een financiële balans en brengt in kaart waar de structuur geoptimaliseerd kan worden. Met name bij een overname financiering is dit interessant. We nemen de bancaire kengetallen mee in de begrotingen. Het moeilijkste probleem na een bedrijfsoverdracht is de zelfstandigheid. Het momentum van problemen en de grootste liquiditeit druk ontstaat net na de overdracht. Daar moet je ruimte voor creëren in de financieringsaspecten. Adagium adviseert en helpt bij het herstructureren zodat je de financiering met banken rond kan krijgen.

WILT U MEER INFORMATIE OVER BEDRIJFSOVERNAMES?

Onze adviseurs vertellen u graag meer over bedrijfsovernames

DIRECT CONTACT