Vroeg of laat wordt een verkoop van het bedrijf een relevant thema voor ondernemers. Daar kunnen verschillende motieven aan ten grondslag liggen. In dit artikel behandelen we enkele van deze redenen en vertellen we hoe deze motieven kunnen leiden tot een succesvolle bedrijfsoverdracht.

#1 Reden voor verkoop: de leeftijd van de ondernemer

Niet direct de leeftijd an sich, maar toch is het zo dat naarmate ondernemers ouder worden zowel het toekomstperspectief van henzelf als van het bedrijf een steeds relevanter thema wordt. Met opvolging binnen de familiekring of daarbuiten als gevolg. “Vaak zien we dat ondernemers die de 50 gepasseerd zijn over hun toekomst en mogelijke verkoop nadenken. Een verkoop van het bedrijf is een proces dat vaak geruime tijd in beslag neemt. Waar jarenlang de focus op het continueren en groeien van het bedrijf lag, ontstaat de schifting naar het nadenken over de juiste opvolging. Onze tip aan ondernemers is om tijdig te starten met het oriënteren over persoonlijke toekomstplannen en mogelijke opvolging om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Je wilt immers voorkomen dat je door te lang wachten het momentum verliest, mogelijk geen geschikte koper vindt of het bedrijf niet goed kunt overdragen”, vertelt Albert Dominicus, partner bij Adagium.

#2 Reden voor verkoop: vermogen uit de risico-sfeer halen

Een andere reden om het bedrijf te verkopen is de mogelijkheid om het opgebouwde vermogen in de onderneming, populair gezegd, te ‘cashen’. Zodra je als ondernemer een interessant bod krijgt en je daarmee het bedrijf goed kunt overdragen, is dit het overwegen waard voor een ondernemer. Albert: “Belangrijk hierin is om voor jezelf te bepalen wat je als ondernemer wilt en wat in het belang van het bedrijf is. Daarbij is het belangrijk om een grondige waardebepaling van het bedrijf te laten maken. Daaraan kun je namelijk afmeten of het uitgebrachte bod daadwerkelijk interessant genoeg is om over door te praten”.

#3 Reden voor verkoop: ander soort manager

Een onderneming doorloopt naarmate het groeit diverse fases in zijn levenscyclus. Van een klein, startend bedrijf naar een groter groeiend bedrijf met (bijvoorbeeld) managementlagen. Iedere fase vraagt om een ander type management. “In de beginfase is het voor ondernemers pionieren. Veel ondernemers krijgen energie van het opnieuw uitvinden van het wiel. Naarmate het bedrijf groeit zie je de werkzaamheden voor de ondernemer veranderen. Er komen namelijk steeds meer management- en delegeertaken bij. Dat vraagt om andere kwaliteiten en dat is noodzakelijk om het bedrijf verder te laten groeien. Niet iedere ondernemer haalt voldoende energie uit deze veranderde rol of is van mening dat een ander type manager het bedrijf verder kan laten ontwikkelen. Het is erg waardevol om in het belang van het bedrijf te denken. Stel goede criteria op waaraan de opvolger moet voldoen om het bedrijf te laten groeien. Laat je hierin adviseren door een deskundige overnameadviseur”.

Advies in alle aspecten van een bedrijfsoverdracht

Wat de motieven ook zijn, het is een belangrijk proces waarin de ondernemer verkeert. Er komt een moment van realisatie dat het de beste oplossing is om het bedrijf of de aandelen te verkopen. Het is erg waardevol om tijdens dit proces te sparren met deskundigen die weten hoe de wereld van bedrijfsoverdrachten werkt. “De eventuele verkoop van een bedrijf gaat veel verder dan enkel het behalen van de juiste verkoopopbrengst”, stelt Albert. “Het gaat onder andere over de toekomst van het bedrijf en het personeel, is het bedrijf wel klaar om verkocht te worden én wie is de geschikte opvolger? Er zijn veel belangrijke aspecten die in deze fase op een ondernemer afkomen en die impact hebben op de uiteindelijke verkoop. Als ondernemer wil je immers dat je bedrijf een goed vervolg krijgt”.